0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontortid:
Etter avtale

Min forskningskompetanse ligger i antikkens filosofi, primært Aristoteles. Jeg har også arbeidet med tenkningen til den norske filosofen Peter Wessel Zapffe og filosofihistorie mer generelt.

Jeg avla doktorgraden min i filosofi ved Universitetet i Oslo i 2020 og har tidligere hatt studieopphold ved University of Oxford, Humboldt-Universität zu Berlin og Universität Wien.

For mer informasjon, se min personlige hjemmeside.

Undervisning

Faglige interesser

  • Antikk filosofi
  • Etikk
  • Filosofi og litteratur
  • Peter Wessel Zapffe

Prosjekter

Doktorgradsavhandlingen min fokuserte på Aristoteles’ etikk, som hevder at vi må leve lenge for å bli lykkelige. Mitt prosjekt var å finne ut hvor lenge som er nok. For utenom å videreutvikle dette prosjektet, arbeider jeg også med Aristoteles’ lære om diktekunst.

Utvalgte publikasjoner

På engelsk

'The Beauty of Failure: Hamartia in Aristotle's Poetics'. The Classical Quarterly, 2021.

'Review of Plato and the Invention of Life by Michael Naas'. The International Journal of the Platonic Tradition, 2/2019, pp. 197–199.

På norsk

‘Greske tragedier for vår tid’. Anmeldelse av Tragedy, the Greeks, and Us av Simon Critchley. Agora – Journal for metafysisk spekulasjon. 1–2/2020, ss. 489–497.

‘Seier gjennom nederlag’. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 4/2017, ss. 146–159.

‘Tilværelsens tragikk: Om Peter Wessel Zapffes Om det tragiske. Arr – idéhistorisk tidsskrift. 4/2016, ss. 79–85.

Allmenn formidling

Vitenskapelige publikasjoner

  • Vinje, Hilde (2021). Hva vi snakker om når vi snakker om lykke.
  • Vinje, Hilde (2021). Aristoteles om fronesis.
  • Vinje, Hilde (2021). Lykke i 2021.
  • Vinje, Hilde (2021). Kraftwerk og Platons idélære.
  • Vinje, Hilde (2021). Tid og lykke.

Sist endret: 23.09.2021 08:09