0
Hopp til hovedinnhold

Hellen Elisabeth Mosvold Pedersen

Stipendiat

 
Kontor:
53A208 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )
Kontortid:
Kontoret mitt er H3 006 (Nytt fom 01.08.21)

Jeg er utdannet sosionom med master i sosiologi og sosialt arbeid. for tiden jobber jeg med en doktoravhandling som vedrører forvetninger knyttet til foreldrerollen i Norge. I tillegg til disse fagområdene har jeg en spesiell interesse i temaer som integrering, makt, New Public Management (NPM), profesjonsmakt, profesjonsidentitet og samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner. 

Jeg er opptatt av viktigheten av å veilede og undervise studenter i studieteknikk, akademisk lesing- og skriving, og har noe erfaring med dette. 

Forskning

Min masteravhandling handlet om introduksjonsprogrammet, med fokus på temaer som makt og integrering. Doktorgradsprosjektet mitt vedrører barnehage og barnehage. Sentrale emner er blant annet profesjonsidentitet, profesjonelt skjønn, New Public Management (NPM) og profesjonsmakt. 

Undervisning

Forelser i studieteknikk for bachelor- og masterstudenter ved instituttet for sosiologi og sosialt arbeid

Mastermentor for masterstudenter i sosiologi- og sosialt arbeid

Ferdighetslærer for bachelorstudenter i sosialt arbeid

Kursanvsarlig i SO-103-1 Fordypning i sosialt arbeids teori og praksis 

Arbeidserfaring

Sosionom ved Fagerholt skole

Miljøterapeut ved Den Skreddersydde Enhet (DSE)

Praktikant ved NORCE (tidligere Agder forskning)

Foreleser, mastermentor og ferdighetslærer ved instituttet for sosiologi og sosialt arbeid, UiA

Medarbeider i Nattergalen ved UiA

Kursansvarlig SO-103-1 Fordypning i sosialt arbeids teori og praksis

Faglige interesser

  • Barnehage
  • Barnevern
  • Profesjonsmakt
  • Profesjonsidentitet
  • Samarbeid på tvers at sektorer og profesjoner
  • New Public Management
  • Makt 
  • Integrering
  • Introduksjonsprogrammet

Prosjekter

Doktorgradsprosjekt vedrørende barnehage og barnevern (pågående)

Masteravhandling om introduksjonsprogrammet, makt og integrering

Forskningsprosjekt vedrørende tiltaksgruppa i barnevernet, Kristiansand

Utvalgte publikasjoner

Integrert med makt : Dagens resultatmåling av introduksjonsprogrammet

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2565051

Ekspertområder

Sist endret: 6.09.2021 10:09