0
Hopp til hovedinnhold

Helge Liltved

Professor

Miljøteknikk

 
Kontor:
D3104 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
09:00-16:00

Spesialisering

Helge Liltved er utdannet sivilingeniør innen miljøteknologi fra Montana State University (USA) og har doktorgrad i bioteknologi fra Universitetet i Tromsø. Liltved har arbeidet med vann og vannbehandling i over 30 år. Han har ledet eller deltatt i flere store FoU-prosjekter knyttet til rensing og behandling av drikkevann, avløpsvann og vann i industrien. Hovedfokus har vært på hygiene og desinfeksjon, da med UV- og oksidasjonsteknologier. Innen vannforsyning har han arbeidet med problemstillinger knyttet til effekter av klimaendringer på kjemisk og biologisk vannkvalitet, og avbøtende tiltak. Han har arbeidet med overvåking, karakterisering, tiltak og rensing for å begrense forurensninger fra kommunalt og industrielt avløpsvann, inkludert sigevann fra gruver og deponier. Han har lang erfaring med utvikling og optimalisering av ulike renseprosesser i lab-, pilot-, og fullskala, har ledet store nasjonale og internasjonale prosjekter, og har publisert over 30 vitenskapelige artikler, og er medforfatter av 8 lærebøker.

 

"Peer review" publikasjoner

1.       Jacobsen P. and Liltved H. 1988. Thermal disinfection of seawater for aquacultural purpose.Aquacultural Engineering 7:443-447.  

2.       Jacobsen P., Liltved H. and Efraimsen H. 1989. Disinfection of effluent from fish slaughteries.Aquacultural Engineering 8:209-216.

3.       Liltved H. and Hansen B.R. 1990.Screening as a method for removal of parasites from inlet water to fish farms.Aquacultural Engineering 9:209-215.

4.       Liltved  H. og Vråle L. 1990. Fjerning av nitrogen fra kommunalt avløpsvann i en intergrert avdrivnings- og absorbsjonsprosess.Vann, 4, 347-353.

5.       Liltved H. og Landfald B. 1995. Desinfeksjon av vann i fiskeoppdrett - faktorer som påvirker fiskepatogene bakteriers følsomhet overfor UV-bestråling.Vann, 3, 42-50.

6.       Liltved H., Hektoen H. and Efraimsen H. 1995. Inactivation of bacterial and viral fish pathogens by ozonation or UV irradiation in water of different salinity.Aquacultural Engineering, 14, 107-122.

7.       Liltved H. and Landfald B. 1995. Use of alternative disinfectant, individually and in combination, in aquacultural wastewater treatment.Aquaculture Research, 26, 567-576.

8.       Liltved H. and Landfald B. 1996. Influence of liquid holding recovery and photoreactivation on survival of ultraviolet-irradiated fish pathogenic bacteria.Water Research, 30, 1109-1114. 

9.       Bergheim A, Cripps S.J. and Liltved H. 1998. A system for the treatment of sludge from land-based fish-farms.Aquat. Living Resour. 11, 279-287.

10.    Liltved H. and Cripps S. 1999. Removal of particle-associated bacteria by prefiltration and ultraviolet irradiation.Aquaculture Research. 30, 445-450.

11.    Liltved H. og Norgaard E. 1999. Humusfjerning ved bruk av den naturlige polymeren kitosan som koagulant.VANN nr. 3, s. 489-498.

12.    Liltved H. and Landfald B. 2000. Effects of high intensity light on ultraviolet-irradiated and non-irradiated fish pathogenic bacteria.Water Research, 34, 481-486.

13.    Liltved H. 2000. Ny internasjonal interesse for UV-bestråling som metode for inaktivering avCryptosporidium. VANN nr. 4, 337-342.

14.    Liltved, H., Wright R. og Gjessing E. 2001. Kartlegging av fargetallsøkning i norsk overflatevann og mulige årsaker. VANN nr.1-2001, 70-77.

15.    Gjessing E., Loennechen H.B., Liltved  H. 2003. Baktericid effekt av UV-bestrålt drikkevann. VANN, vol 38, no 2, 183-192.

16.    Liltved, H. Vogelsang, C. Molvær, J. Källqvist, T. 2004. EUs avløpsdirektiv - resipientvurderinger og rensekrav. VANN, vol 99, no 3, 207-213

17.    Eikebrokk B., Vogt R. and Liltved H. 2004.NOM increase in Northern European source waters: discussion of possible causes and impacts on coagulation/contact filtration processes. Water Science and Technology: Water Supply, 40, 47-54

18.    Liltved H., Vogelsang C., Dannevig B.H. og Modahl I. 2004. UV-resistente virus. VANN, vol.1/04, p.13-18.

19.    Liltved H., Vogelsang C., Tollefsen K. E., Grung M. og Jantsch T. G., 2005. Hva skjer med organiske miljøgifter i norske avløpsrenseanlegg? Resultater basert på kjemiske analyser. VANN nr. 4, 310-321.

20.    Vogelsang C., Grung M., Jantsch, T.G., Tollefsen, K.E. Liltved H. 2006.Occurrence and removal of selected organic micropollutants at mechanical, chemical and advanced wastewater treatment plants in Norway.Water Research, 40, 3559-3570.

21.    Liltved H., Vogelsang C., Modahl I. and Dannevig B. 2006.High resistance of fish pathogenic viruses to UV irradiation and ozonated seawater. Aquacultural Engineering, 34, 72-82. 

22.    Liltved H. and Sommerfelt S. T. 2007. Ozonation and UV-irradiation. In Recirculating Aquaculture (eds. Timmons, M.B. and Ebeling J.M.), p.439-474, NRAC Publication No.01-007, Cayuga Aqua Ventures, NY, USA.

23.    Plósz, B.G., Liltved, H., Ratnaweera, H. 2009. Climate change impacts on activated sludge wastewater treatment: A case study from Norway. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 60(2), 533–541.

24.    Plósz, B.G., Leknes, H.; Liltved, H.; Thomas, K.V. 2010. Diurnal variations in the occurrence and the fate of hormones and antibiotics in activated sludge wastewater treatment in Oslo, Norway. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 408 (8), 1915-1924.

25.    Plósz, B.G., Ried, A., Lopez, A., Liltved, H., Vogelsang, C. 2010. Ozonation as a means to optimise biological nitrogen removal from landfill leachate. OZONE: SCI. ENG. 32, 313-322.

26.    Plósz, B.G., Vogelsang, C., Macrae, K., Heiaas, H.H., Lopez, A., Liltved, H., Langford, K.H. 2010. The BIOZO process – a biofilm system combined with ozonation: occurrence of xenobiotic organic micro-pollutants in and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrogen from landfill leachate. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 61.12, 3188-3197.

27.    Tryland, I., Robertson, L., Blankenberg, A.G.B., Lindholm, M., Rohrlack, T. and Liltved, H. 2011. Impact of rainfall on microbial contamination of surface water. International Journal of Climate Change Strategies and Management. Vol 3, No.4. 361-373.

28.    Liltved H., Tobiessen A., Delacroix S., Heiaas H. and Tryland I. 2011.Filtration and UV treatment for ships’ ballast water management – water quality challenges and UV-dose requirements.IUVA News. Vol. 13. No. 1. pp 17-21.

29.    Hageskal G., Tryland I., Liltved H. and Skaar I. 2012.No simple solution to waterborne fungi: various responses to water disinfection methods.Water Science and Technology: Water Supply, 12.2, 220-226.

30.    Wennberg A.C., Tryland I., Østensvik Ø.,  Secic I., Monshaugen M., Liltved H. 2012.Effect of water treatment on the growth potential ofVibrio cholerae andV. parahaemolyticus in seawater.Marine Environmental Research, 83, pp 10-15.

31.    Delacroix S., Vogelsang C., Tobiesen A., Liltved H. 2013.Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems. Marine Pollution Bulletin. Vol 73, Issue 1, 24–36.

32.    Pessot C.A., Åtland Å., Liltved H., Lobos M.G. and Kristensen T. 2014.Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.).Aquacultural Engineering. Vol 60, 77-83.

33.    Liltved, H., Vogelsang, C. and Hindar, A. 2014. Rensing av partikkelholdig tunnelvann med kitosan.VANN nr. 3, 327-334.

 

Bok kapitler

 1. Raa J. and Liltved H. 1991. An assesment of the compatibility between fish farming and the Norwegian coastal environment. In: Aquaculture and the environment, ed. by N. De Pauw and J. Joyce, pp. 51-59, European Aquaculture Society Special Publication No. 16, Gent, Belgium.
 2. Liltved H. and Landfald B. 1993. UV inactivation and photoreactivation of bacterial fish pathogens. In: Fish Farming Technology, ed. by H. Reinertsen, L.A. Dahle, L. Jørgensen & K. Tvinnereim, pp. 77-83, A.A. Balkema, Rotterdam.
 3. Liltved H. 2001. Ozonation and UV-disinfection in intensive fin-fish systems. In: Intensive Fin-Fish Systems and Technologies, p. 57-73. World Aquaculture Society, Lake Buena Vista, Florida.
 4. Bjerknes, V., Liltved, H., Rosseland, B.O, Rosten, T.,Skjelkvåle, B.L.,Stefansson, S. Åtland, Å. 2007. Vannkvalitet og smoltproduksjon. Juul forlag, Bergen.
 5. Bomo, A.M., Tryland, I., Tjomsland, T., Vogelsang, C. og Liltved, H. 2008.Challenges’ facing the water works due to climate change. Management practices in the Nordic countries addressing these challenges,p 17-26. In Proceedings of the6th Nordic Drinking Water Conference, Oslo.
 6. Tryland, I., Fykse, E-M., Bomo, A.M., Jantsch, T.G., Nielsen, A.D. and Liltved, H. 2010. Monitoring of bacteria in ballast water. In: Emerging Ballast Water Management Systems, ed. by N. Bellefointaine, F. Haag, O. Linden, J. Matheickal, p. 219-230. World Maritime University, Malmø, Sweden.
 7. Tryland, I., Bomo, A.B. and Liltved, H. 2011. Impacts of climate changes on surface water quality in relation to drinking water treatment in Norway. In: “Municipalities addressing climate change: A case study of Norway”. pp 49-69. Editor: I. Kelman. Nova publishers. ISBN: 978-1-61324-810-2.
 8. Liltved H. and Summerfelt S. T. 2018. Ozonation and UV-irradiation. In Recirculating Aquaculture (eds. Timmons, M.B., Guerdat T. and Vinci B.J.), p.387-426, NRAC Publication No.401-2018, Cayuga Aqua Ventures, NY, USA.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge; Seljåsen, Randi (2021). Hydroponic lettuce cultivation using organic nutrient solution from aerobic digested aquacultural sludge. Agronomy. ISSN: 2073-4395. 11 (8). s 1 - 13. doi:10.3390/agronomy11081484.
 • Azadi, Sama; Amiri, Hamid; Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Liltved, Helge; Castro-Muñoz, Roberto; Sun, Xun; Boczkaj, Grzegorz (2021). Network design for surface water quality monitoring in a road construction project using Gamma Test theory. Water Resources and Industry. ISSN: 2212-3717. 26doi:10.1016/j.wri.2021.100162.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge; Seljåsen, Randi (2021). Nutrient solution dynamics and yield of lettuce (Lactuca sativa) in an EC-controlled recirculating hydroponic system. Acta Horticulturae. ISSN: 0567-7572. 1305s 407 - 414. doi:10.17660/ActaHortic.2021.1305.53.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge (2021). Nutrients recovery from aquaculture waste for use as fertilizer in soilless growth systems. Acta Horticulturae. ISSN: 0567-7572. s 399 - 406. doi:10.17660/ActaHortic.2021.1305.52.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge (2021). Quality and yield of lettuce in an open-air rooftop hydroponic system. Agronomy. ISSN: 2073-4395. 11 (12). s 1 - 10. doi:10.3390/agronomy11122586.
 • Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Amiri, Hamid; Azadi, Sama; Liltved, Helge (2021). Spatiotemporal assessment of surface water vulnerability to road construction. Environment, Development and Sustainability. ISSN: 1387-585X. doi:10.1007/s10668-021-01763-9.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge; Homme, Jan Morten (2020). A method for reclaiming nutrients from aquacultural waste for use in soilless growth systems. Water Science and Technology. ISSN: 0273-1223. 81 (1). s 81 - 90. doi:10.2166/wst.2020.079.
 • Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Liltved, Helge; Nikoo, Mohammad Reza; Hindar, Atle; Meland, Sondre (2020). Assessing optimal water quality monitoring network in road construction using integrated information-theoretic techniques. Journal of Hydrology. ISSN: 0022-1694. 589doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125366.
 • Liltved, Helge (2018). Ozonation and UV-Irradiation. Recirculating Aquaculture. ISBN: 9780971264670. Ithaca Press. Chapter 11.
 • Liltved, Helge; Vogelsang, Christian; Hindar, Atle (2014). Rensing av partikkelholdig tunnelvann med kitosan. Vann. ISSN: 0042-2592. 49 (3). s 327 - 334.
 • Pessot, Carlos A.; Åtland, Åse; Liltved, Helge; Lobos, Maria Gabriela; Kristensen, Torstein (2014). Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquacultural Engineering. ISSN: 0144-8609. 60s 77 - 83. doi:10.1016/j.aquaeng.2014.04.001.
 • Skar, Siv; Liltved, Helge; Homme, Jan Morten (2013). Aquaponics - nye muligheter for grøntsektoren?. Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag og presentasjoner. ISBN: 978-82-17-00998-6. Bioforsk. Kapittel. s 281 - 283.
 • Delacroix, Stephanie; Vogelsang, Christian; Tobiesen, August E.Dessen; Liltved, Helge (2013). Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - Results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems. Marine Pollution Bulletin. ISSN: 0025-326X. 73 (1). s 24 - 36. doi:10.1016/j.marpolbul.2013.06.014.
 • Wennberg, Aina Charlotte; Tryland, Ingun; Østensvik, Øyvin; Secic, Indira; Monshaugen, Marte; Liltved, Helge (2012). Effect of water treatment on the growth potential of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus in seawater. Marine Environmental Research. ISSN: 0141-1136. 83s 10 - 15. doi:10.1016/j.marenvres.2012.10.002.
 • Hageskal, Gunhild; Tryland, Ingun; Liltved, Helge; Skaar, Ida (2012). No simple solution to waterborne fungi: various responses to water disinfection methods. Water Science and Technology : Water Supply. ISSN: 1606-9749. 12 (2). s 220 - 226. doi:10.2166/ws.2012.131.
 • Tryland, Ingun; Robertson, Lucy J; Blankenberg, Anne-Grete; Lindholm, Markus; Rohrlack, Thomas; Liltved, Helge (2011). Impact of rainfall on microbial contamination of surface water. International Journal of Climate Change Strategies and Management. ISSN: 1756-8692. 3 (4). s 361 - 373. doi:10.1108/17568691111175650.
 • Tryland, Ingun; Bomo, Anne-Marie; Liltved, Helge (2011). Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water treatment in Norway. Municipalities Addressing Climate Change. A Case Study of Norway. ISBN: 978-1-61324-716-7. Nova Science Publishers, Inc.. 4. s 49 - 69.
 • Plosz, Benedek; Leknes, Henriette; Liltved, Helge; Thomas, Kevin V (2010). Diurnal variations in the occurrence and the fate of hormones and antibiotics in activated sludge wastewater treatment in Oslo, Norway. Science of the Total Environment. ISSN: 0048-9697. 408 (8). s 1915 - 1924. doi:10.1016/j.scitotenv.2010.01.042.
 • Plosz, Benedek; Ried, Achim; Lopez, Antonio; Liltved, Helge; Vogelsang, Christian (2010). Ozonation as a Means to Optimize Biological Nitrogen Removal from Landfill Leachate. Ozone : Science & engineering. ISSN: 0191-9512. 32 (5). s 313 - 322. doi:10.1080/01919512.2010.502499.
 • Plosz, Benedek; Vogelsang, Christian; Macrae, Kenneth John; Heiaas, Harald Hasle; Lopez, Antonio; Liltved, Helge; Langford, Katherine (2010). The BIOZO process - a biofilm system combined with ozonation: occurrence of xenobiotic organic micro-pollutants in and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrogen from landfill leachate. Water Science and Technology. ISSN: 0273-1223. 61 (12). s 3188 - 3197. doi:10.2166/wst.2010.920.
 • Plosz, Benedek; Liltved, Helge; Ratnaweera, Harsha Chandima (2009). Climate change impacts on activated sludge wastewater treatment: a case study from Norway. Water Science and Technology. ISSN: 0273-1223. 60 (2). s 533 - 541. doi:10.2166/wst.2009.386.
 • Vogelsand, Christian; Grung, Merete; Jantsch, Tor Gunnar; Tollefsen, Knut Erik; Liltved, Helge (2006). Occurrence and removal of selected organic micropollutants at mechanical, chemical and advanced wastewater treatment plants in Norway. Water Research. ISSN: 0043-1354. 3559 (3570).
 • Liltved, Helge; Beferull-Lozano, Baltasar (2020). Hydroponic systems for crop growth.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 19.12.2019 11:12