0
Hopp til hovedinnhold

Grete Haaland

Professor II

 
Kontor:
EU113 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hansen, Kari; Haaland, Grete; Møller, Ellen; Vagle, Inger (2020). Kjønn på dagsorden:Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. ISSN: 2464-4153. 5 (1). s 145 - 166. doi:10.7577/sjvd.3715.
 • Haaland, Grete; Bruvik, Åse Norunn Nedrebø (2020). Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring [Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training. ISSN: 2242-458X. 10 (2). s 44 - 62. doi:10.3384/njvet.2242-458X.2010244.
 • Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2019). Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. ISSN: 2464-4153. 4 (1). s 136 - 173. doi:10.7577/sjvd.3505.
 • Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. ISSN: 2464-4153. 2s 1 - 33. doi:10.7577/sjvd.2577.
 • Schwencke, Eva; Haaland, Grete (2016). Profesjonsrettede utdanninger i spenningsfeltet mellom relevant faglig kvalitet og universitetssatsing. Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. ISBN: 9788205490789. Gyldendal Akademisk. Kapittel nr. 1. s 15 - 32.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger (2016). Profesjonsretting og forholdet mellom eksamensform og sluttvurdering. Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. ISBN: 9788205490789. Gyldendal Akademisk. Kapittel nr. 2. s 33 - 50.
 • Hansen, Kari; Haaland, Grete (2015). Engasjerte og interesserte elever gjennom en meningsfull, helhetlig og relevant yrkesopplæring. Tett på yrkesopplæring. ISBN: 978-82-450-1811-0. Fagbokforlaget. kap 8. s 157 - 177.
 • Hansen, Kari; Haaland, Grete (2015). Utfordringer i norsk yrkesopplæring.. Tett på yrkesopplæring. ISBN: 978-82-450-1811-0. Fagbokforlaget. kapittel 1. s 19 - 49.
 • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Tett på yrkesopplæring. ISBN: 978-82-450-1811-0. Fagbokforlaget. kap 5. s 112 - 130.
 • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Tett på yrkesopplæring. ISBN: 978-82-450-1811-0. Fagbokforlaget. kap 4. s 89 - 111.
 • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. ISBN: 978-82-05-46280-9. Gyldendal Akademisk. Del 2. Læreren og eleven/lærlingen, kap. 22. s 339 - 354.
 • Hansen, Kari; Haaland, Grete (2013). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag. Klasseledelse - for elevenes læring. ISBN: 978-82-321-0054-5. Akademika forlag. Kapittel 3. s 67 - 84.
 • Sund, Grete Haaland (2010). yrkesfaglærerens arbeid og utfordringer. Ny som lærer : sjansespill og samspill. ISBN: 978-82-519-2514-3. Tapir Akademisk Forlag. Del 1. s 61 - 76.
 • Høihilder, Eli Kari; Høihilder, Eli Kari; Sund, Grete Haaland (2009). Egenvurdering. Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring. ISBN: 978-82-7841-566-5. Pedlex. faglig_bok_forlag. s 27 - 33.
 • Karstensen, Steinar; Sund, Grete Haaland (2009). Forskning og utvikling i samhandling gjennom aksjonsforskning - mellom skoler, bedrifter, fylkeskommuner og høgskole. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. ISBN: 978-82-519-2417-7. Tapir Akademisk Forlag. x. s 193 - 202.
 • Sund, Grete Haaland; Nore, Hæge; Vagle, Inger (2009). Vurdering for og av læring i yrkesfag. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. faglig_bok_forlag. s 214 - 234.
 • Haaland, Grete; Djupvik, Anne Engan (2019). Veileder- og instruktørhåndboka 2019–2020. ISBN: 978-82-8372-168-3. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 88.
 • Haaland, Grete (2018). Vurdering i yrkesfag, Helhetlig yrkeskompetanse. ISBN: 978-82-8372-108-9. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 80.
 • Haaland, Grete (2018). Vurdering og dokumentasjon i hele fagopplæringen. ISBN: 9788244622868. Kommuneforlaget. s 24.
 • Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (2015). Tett på yrkesopplæring. ISBN: 978-82-450-1811-0. Fagbokforlaget. s 360.
 • Haaland, Grete; Djupvik, Anne Engan (2013). Veileder- og instruktørhåndboka. ISBN: 9788278418154. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 80.
 • Haaland, Grete; Nilsen, Sigmund Egil (2013). Læring gjennom praksis, innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen - En grunnbok i yrkesdidaktikk. ISBN: 9788278418277. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 256.
 • Djupvik, Anne Engan; Sund, Grete Haaland (2009). Veileder- og instruktørhåndboka. ISBN: 9788278415887. PEDLEX norsk skoleinformasjon. s 48.
 • Nilsen, Sigmund Egil; Sund, Grete Haaland (2008). Læring gjennom praksis : innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. ISBN: 9788278415542. PEDLEX Norsk skoleinformasjon. s 144.
 • Sund, Grete Haaland (2006). Design og håndverk : produkter og tjenester. ISBN: 8258405535. Yrkeslitteratur. s 312.
 • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Wolden, Anne-Catrine (2019). Undervisning i nytt utdanningsprogram FBI/eller FIBE/eller....? Fagfornyelsen-hvordan?.
 • Haaland, Grete; Grydeland, Anders (2019). Yrkeafagpodden - Nye læreplaner på yrkesfag.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger; Hansen, Kari (2019). Hva bestemmer fagutviklingen i yrkesfagene og innholdet i læreplanene for yrkesfaglige utdanningsprogram?.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger; Follestad, Anette Lund (2019). Validation of prior learning in Vocational teacher education, Bachelor degree - WHY and HOW?.
 • Haaland, Grete; Hansen, Kari; Vagle, Inger (2018). Kjønn på dagsorden – et ikketema i fag- og yrkesopplæringen?.

Sist endret: Aldri.