0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg har jobbet flere år som lærer i videregående skole der jeg har undervist idrettsfag, kroppsøving og norsk. Fra 2011 til 2018 jobbet jeg som høgskolelektor og stipendiat på OsloMet, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, kroppsøvingsseksjonen. Jeg ble ansatt ved UiA mai 2018, og underviser primært på PPU/lektorutdanning og GLU kroppsøving.

Forskning

Jeg disputerte april 2019. Tittelen på avhandlingen er: Konstitueringen av "kroppsøving" i undervisningspraksis. En diskursteoretisk studie av undervisningspraksiser i videregående skole. I avhandlingsarbeidet får jeg fram hvordan og hvorfor undervisningspraksis i kroppsøving foregår slik det gjøres. 

Kroppsøving og skolen er interesseområder for min forskning.

Prosjekter

I forlengelsen av at jeg i mitt avhandlingsarbeid problematiserer undervisnings- og vurderingspraksiser i kroppsøving ønsker jeg – i samarbeid med praksisfeltet – å undersøke hvordan lærere kan bidra til elevenes læring i samsvar med styringsdokumenter for faget. Jeg har innledet samarbeid med to kroppsøvingslærere i videregående skole der vi samarbeider om å utvikle en "ny" undervisnings- og vurderingspraksis (aksjonsforskning). 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2021). Structural Discrimination in Physical Education. The “Encounter” Between the (White) Norwegian Teaching Content in Physical Education Lessons and Female Students of Color's Movements and Expressions. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN: 2624-9367. 3doi:10.3389/fspor.2021.769756.
 • Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (2021). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 14 (3). s 58 - 79. doi:10.23865/up.v14.2486.
 • Aasland, Erik (2019). Kan kroppsøving forsvinne som skolefag?. Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 190 - 207.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society. ISSN: 1357-3322. 25 (8). s 479 - 492. doi:10.1080/13573322.2019.1622521.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 22 (5). s 490 - 501. doi:10.1080/17408989.2016.1268590.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2017). «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1 (3). s 5 - 17. doi:10.23865/jased.v1.889.
 • Aasland, Erik; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 125 - 138.
 • Aasland, Erik (2021). Kroppsøving som læringsfag i skolen.
 • Strand, Christine Ulsnes; Aasland, Erik (2021). Elevvurdering i kroppsøving. En kvalitativ undersøkelse av ungdomsskolelæreres beskrivelser av vurderingspraksiser i kroppsøving..
 • Aasland, Erik; Bjørke, Lars (2021). Hva er god kroppsøving?.
 • Aasland, Erik (2021). Strid om gymtimene.

Sist endret: 5.06.2020 11:06