0
Hopp til hovedinnhold

Ellen Katrine Nyhus

Professor

Professor

 
Kontor:
9I254 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Ellen K. Nyhus er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun er Dr.oecon fra Norges Handelshøyskole (NHH) og hun fullførte siviløkonomstudiet og høyereavdelingsstudiet ved samme institusjon. Hun har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen og styrekompetansekurs fra BI. 

Nyhus sin forskning er tverrfaglig i skjæringspunktet mellom økonomi og psykologi. Hun har publisert forskningsresultater i internasjonale journaler som the Journal of Economic Psychology, The British Journal of Psychology, the European Journal of Psychology, Economics of Education Review and Applied Economic. Hun har også bidratt med kaptiler til internasjonale håndbøker i atferdsøkonomi og økonomisk psykologi. Ved siden av akademisk arbeid har Nyhus lang erfaring fra styre- og komitearbeid i både offentlig og privat sektor. Hun er for tiden medlem av styret for Søgne og Greipstad Sparebank og styret for Finansnæringens autorisasjonsordninger og varamedlem til styret for Kristiansand Kommunale Pensjonskasse. I perioden 2014-2016 var Nyhus president i for the International Association for Research in Economic Psychology og hun er medlem av redaksjonsstyret for Journal of Economic Psychology.

Nyhus formidler aktivt forskningsresultater, og er en etterspurt foredragsholder på konferanser innen finanssektoren både i inn- og utland. Hun er også en populær kommentator i mediene på forbrukersaker, og hun har skrevet mange kronikker og kommentarer for nasjonale og regionale medier. Hun er fagansvarlig for området "privatøkonomi" i det Store Norske Leksikon og skriver innlegg til "sluttseddelen" for Dine Penger.

Undervisning

Judgment and Decision Making (Masterkurs)

Consumer behaviour (Bachelorkurs)

Veiledning av master- og doktorgradsstudenter innen forbrukeratferd

Faglige interesser

Forskningsinteresser

Fagfelt: Atferdsøkonomi, økonomisk psykologi og forbrukeratferd.

Ellen Nyhus er spesielt interessert i alle de økonomiske beslutninger som individer og husholdninger må ta gjennom livsløpet.

Prosjekter

Forskningsgruppe:

Markedsføring

 

Prosjekter: 

Får jenter og gutter ulik økonomisk oppdragelse?

Finansiell kompetanse og finansiell sårbarhet i Baltikum og Norden

Agders ukjente verdensmestre

Gavegivning og finansiell atferd i forbindelse med julefeiring.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Otterbring, Anders Emil Tobias; Rolschau, Kristian; Furrebøe, Elise Frølich; Nyhus, Ellen K. (2021). Crossmodal Correspondences between Typefaces and Food Preferences Drive Congruent Choices but Not among Young Consumers. Food Quality and Preference. ISSN: 0950-3293. 96 (2). doi:https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104376.
 • Nyhus, Ellen K. (2021). utlånsforskriften. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Nyhus, Ellen K. (2018). Økonomiprisen til Alfred Nobels Minne. Richard H. Thaler: Pris for å berike økonomi med psykologi. Agder Vitenskapsakademi, Årbok 2017. ISBN: 978-82-02-59723-8. Portal forlag. Nobelprisen. s 244 - 253.
 • Svarstad, Christine; Nyhus, Ellen K. (2016). The usefulness of applied research. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 11. s 188 - 197.
 • Webley, Paul; Nyhus, Ellen K. (2013). Economic socialization, saving and assets in European young adults. Economics of Education Review. ISSN: 0272-7757. 33s 19 - 30. doi:10.1016/j.econedurev.2012.09.001.
 • Hveem, Dag Jørgen; Nyhus, Ellen K. (2013). Frarådningsplikten: Til bankens eller forbrukerens beste?. Praktisk økonomi & finans. ISSN: 1501-0074. 29 (4). s 53 - 65.
 • Nyhus, Ellen K.; Webley, Paul (2013). The Relationship Between Parenting and the Economic Orientation and Behavior of Norwegian Adolescents. The Journal of Genetic Psychology. ISSN: 0022-1325. 174 (6). s 620 - 641. doi:10.1080/00221325.2012.754398.
 • Nyhus, Ellen K.; Pons, Empar (2012). Personality and the gender wage gap. Applied Economics. ISSN: 0003-6846. 44 (1). s 105 - 118. doi:10.1080/00036846.2010.500272.
 • Nyhus, Ellen Katrine; Webley, Paul (2008). Inter-temporal choice and self-control: saving and borrowing. The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour. Cambridge University Press. s 105 - 131.
 • Nyhus, Ellen Katrine; Webley, Paul (2006). Discounting, self-control and saving. Handbook of Contemporary Behavioral Economics: Foundations and Developments. M. E. Sharpe. s 297 - 325.
 • Nyhus, Ellen Katrine; Webley, Paul (2006). Parents' influence on children's future orientation and saving. Journal of Economic Psychology. ISSN: 0167-4870. 27 (1). s 140 - 164.
 • Nyhus, Ellen Katrine (2006). Småinvestorenes psykologi hvorfor blir ikke avkastning på aksjer som forventet?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN: 1500-0788. 9 (3). s 22 - 30.
 • Nyhus, Ellen Katrine (2005). Duet og duel in intra-household decision making? Duet eller duell i husholdningers økonomiske beslutningtaking?. Anthology for Kjell Grønhaug in celebration of his 70th birthday. Fagbokforlaget. s 69 - 99.
 • Nyhus, Ellen Katrine; Pons, Empar (2005). The effects of personality on earnings. Journal of Economic Psychology. ISSN: 0167-4870. 26 (3). s 363 - 384.
 • Nyhus, Ellen Katrine; Pons, Empar; Webley, Paul (2002). Personality and economic behaviour. Advances in Psychology Research, Volume 18 Serge P. Shohov (Ed.). Nova Science Publishers, Inc, New York. s 115 - 150.
 • Webley, Paul; Nyhus, Ellen Katrine (2001). Life-cycle and dispositional routes into problem debt. British Journal of Psychology. ISSN: 0007-1269. 92s 423 - 446.
 • Nyhus, Ellen Katrine (2001). Representations of saving and saving behaviour. Everyday Representations of the Economy. Wiener Universitäts-Verlag. s 93 - 112.
 • Nyhus, Ellen Katrine; Webley, Paul (2001). The role of personality in household saving and borrowing behaviour. European Journal of Personality. ISSN: 0890-2070. 15s - 85.
 • Hannås, Gøril; Nyhus, Ellen Katrine (2011). Marketing Management Norwegian Glossary. ISBN: 9780857764478. Pearson Custom Publishing. s 48.
 • Nyhus, Ellen K. (2021). Økonomisk rådgivning når ikke "en størrelse passer alle".
 • Nyhus, Ellen K. (2021). Menn kan mer om finans enn kvinner. Hvordan oppstår disse forskjellene?.

Sist endret: 20.01.2021 15:01