0
Hopp til hovedinnhold

Vitenskapelige publikasjoner

  • Norheim, Dag (2020). Moralsk mangfold, oppvekst og livstolkning – et evolusjonspsykologisk perspektiv. Oppvekst og livstolkning. ISBN: 9788202630546. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 121 - 142.
  • Norheim, Dag (2013). Skapelsen og Loven i Gustaf Wingrens teologi.
  • Norheim, Dag (2013). Individ og fellesskap - religiøs fundamentalisme i en globalisert verden.

Sist endret: Aldri.