0
Hopp til hovedinnhold

Charlotte Nilsen

Rådgiver

Rådgiver - Studieveileder

 
Kontor:
H1002 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0900-15.00

Se min LinkedIn profil: 

Rådgiver

Fakultet for Samfunnsvitenskap - Institutt for Informasjonssystemer

Administrativ støtte til Instituttleder og institutt

- Saksbehandling studierelaterte henvendelser av potensielle søkere,  studenter og alumni, videre og etterutdanning

- Markeds- og profileringsarbeid for rekruttering til studieprogram gjennom ulike kommunikasjonskanaler, der av sosiale medier.

- Rådgivning og veiledning relatert studier for potensielle, nåværende og tidligere studenter. 

- Rekruttering og rådgivning for utveksling, koordinering med Internasjonal avdeling

- Saksbehandling og rådgivning internasjonale innvekslingsstudenter, 

  koordinering med Internasjonal avdeling.

- Bidrar med rådgivning og oppfølgning av ny og eksisterende portefølje av samarbeid med internasjonale universiteter.

- Fremme og synliggjøre samarbeid mellom institutt, næringsliv og linjeforening m.m. 

- Administrative oppgaver for Instituttets Ph.D. program.

- Administrative oppgaver for og i prosjektsamarbeid med Kommunikasjonsavdeling, feks rekrutteringsmesse, Rådgiver samling, Åpen dag, Breddevalgsmesse m.m.

Studieprogram; Årsstudium, Bachelor-, master og phd. program IT- og/eller Informasjonssystemer

Rådgiver og studieveileder ved Institutt for Informasjonssystemer
 

Arbeidsspråk norsk/engelsk 

Rapportering Fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen

-----------------------------------------------------------------

Rådgiver Karrieresenteret - Kommunikasjonsavdelingen
(2012-2015)

Styrket studenter i overgangen fra studier til jobb gjennom ulike karriererelaterte aktiviteter. 

- Karriereveiledning (individuell, grupper og plenum)

- Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling

- Presentasjoner, kurs og workshops

- Møteplasser (Digitalkonferansen, Arendalsuka, Agderkonferansen m.m.)

- Karrieredager og arrangementer (Karrieresenteret er prosjekteier for 7 ulike karrieredager)

- Trender i arbeidsmarkedet og kompetansebehov

- Informasjon og rådgivning 

- Samarbeid med NAV, Studier med Støtte, Linjeforeninger m.m.

- Samarbeid med andre Karrièresentere

Bevisstgjøring, informasjon og rådgivning for hvordan virksomheter kan jobbe strategisk for å profilere seg for og rekruttere relevant kompetanse.(Employer branding).

Bidratt med videreutvikling og prosjektstøtte til Kompetansetorget.uia.no, for å fremme samarbeid om bachelor og masteroppgaver mellom virksomheter,fagmiljøene og studenter ved UiA.

Prosjektstøtte til ulike arrangementer under Forskningsdagene Agder 2013 og 2014,samt ulike Karrieredager.

Videreutvikling av Karrieresenteret, deres tilbud og satsningsområder.

Samarbeid om informasjon- og kommunikasjonsarbeid gjennom ulike kommunikasjonskanaler.

(web, sosiale medier, regionale/lokale medier)

Målgruppe: 11 000 studenter fordelt på 7 fakulteter ved UiA, potensielle studenter og jobbsøkere.

Karrieresenteret tilhører Kommunikasjonsavdelingen til Universitetet i Agder, med Kommunikasjonsdirektøren som personalleder.

Ekspertområder

Sist endret: 10.08.2021 13:08