0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2023 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Min forskning omhandler hovedsakelig sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse hos barn, voksne og eldre, kartlegging av helseadferd i befolkningen, samt metodeutvikling med tanke på monitorering av fysisk aktivitet og sedat tid.

Undervisning

Jeg underviser i vitenskapelig metode og statistikk, samt emner relatert til fysisk aktivitet og folkehelse på bachelor-, master-, og PhD-nivå.

Arbeidserfaring

Jeg fullførte min mastergrad i 2008 og forsvarte min doktorgrad ved Norges idrettshøgskole (NIH) i 2013. Etter gjennomført doktorgrad var jeg midlertidig ansatt som forsker før jeg tiltrådde som postdoktor ved NIH, en stilling som etter hvert gikk over i en førsteamanuensisstilling jeg besatt til og med juni 2018. Fra august 2018 ble UiA min hovedarbeidsplass, som jeg nå kombinerer med en toerstilling ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

Sist endret: 13.02.2020 15:02