0
Hopp til hovedinnhold

Barbara Krystyna Zyzak

Ph.d.-kandidat

 
Kontor:
HU036 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Stipendiat og medlem av forskningsgrupper: Styring og ledelse i offentlig sektor (GOLEP) og Senter for digital transformasjon (CeDiT) ved Universitetet i Agder, Norge.

Zyzak har utgitt artikler og bokkapitler om inter-organisatorisk / nettverkssamarbeid. Hun har forskningserfaring fra regionale og internasjonale prosjekter på nettverkssamarbeid, regional utvikling og høyere utdanningsinstitusjoner (HEI) i Norge.

Prosjekter

(2013-2016) Prosjekt koordinator. TRANSFAM - Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality. Finansiert av EØS-midler.

(2012-2013) Prosjektassistent. Kompetanseframskriving for en region i vekst. Finansiert av RFF Agder.

(2012-2013) Prosjektassistent. Høyere utdanning og kreative næringer. Finansiert av VRI & RIS.

(2012-2013) Prosjektleder. The EEA & Norway Grants - bilateral research projects, Agder Research.

 
 

Publikasjoner:

Zyzak, B. (2014). Nie dla Unii Europejskiej, Tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norwegia a Europa 1945-2009, Wydawnictwo Adam Marszalek, Torun. ISBN: 978-83-7780-890-0

Zyzak, B., Pinheiro, R., Hauge E.S. (Forthcoming 2014).‘Ties between university and creative & cultural industries and its implication for regional development: The case of Norway’s Agder region’. Agder Research


 

Rapporter:

Elisabet S. Hauge, Rómulo Pinheiro & Barbara Zyzak (2013). Samarbeid mellom akademia og kreative næringer. En kvalitativ analyse i Agder-regionen. FoU rapport 9/2013. Kristiansand: Agderforskning.

Elisabet S. Hauge, Randi Wærdahl, Romulo Pinheiro, Kathrine Bakke, Barbara Zyzak (2013). ‘Kompetanseutfordringer på Agder. Forprosjekt om mulige forbindelseslinjer mellom velferd, kompetanse og arbeids- og næringsliv. FoU rapport 7/2013. Kristiansand: Agderforskning.

Karlsen, J., Flåten, B., Isaksen, A., Pinheiro, R. & Zyzak, B. (2013).‘Kunnskap og innovasjon I Agder’ (in English, Knowledge and Innovation in the Agder region). In Wallevik, K. and Jørgensen, G. (eds).Crisis, restructuring and growth Krise: a regional analysis of Southern Norway.FoU-rapport 1/2013. Kristiansand: Agderforskning. http://www.agderforskning.no/reports/kov_rapport_2013.pdf

Zyzak, B. (2011). ‘Muligheter for Universitetet i Agder på områder i EØS midlene’, University of Agder


 

Konferanser:

The International Research Society for Public Management (IRSPM) Conference, Ottawa (Canada), April, 9-11 2014.

Paper: Governance networks as a collaborative platform for governmental and non-governmental actors - the case of regional councils in Norway.

Utvalgte publikasjoner

Barbara Zyzak & Dag Ingvar Jacobsen (2019) External managerial networking in meta-organizations. Evidence from regional councils in Norway, Public Management Review, DOI: 10.1080/14719037.2019.1632922

Vitenskapelige publikasjoner

  • Zyzak, Barbara; Jacobsen, Dag Ingvar (2019). External managerial networking in meta-organizations. Evidence from regional councils in Norway. Public Management Review. ISSN: 1471-9037. 22 (9). s 1347 - 1367. doi:10.1080/14719037.2019.1632922.
  • Hauge, Elisabeth S.; Pinheiro, Romulo; Zyzak, Barbara (2018). Knowledge bases and regional development: collaborations between higher education and cultural creative industries. The International Journal of Cultural Policy. ISSN: 1028-6632. 24 (4). s 485 - 503. doi:10.1080/10286632.2016.1218858.
  • Guribye, Eugene; Pustulka, Paula; Slusarczyk, Magdalena; Zyzak, Barbara (2018). Left to their own devices? : on the role of Polish migrant organisations in Norway. Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care. ISBN: 978-3-631-71156-9. Peter Lang Publishing Group. Part 2. s 223 - 248.
  • Zyzak, Barbara (2017). Breakdown of Inter-Organizational Cooperation: The case of regional councils in Norway. The Rise of Common Political Order. ISBN: 978-1-78643-499-9. Edward Elgar Publishing. 12. s 251 - 269.
  • Karlsen, James Tommy; Beseda, Jan; Šima, Karel; Zyzak, Barbara (2017). Outsiders or Leaders? The Role of Higher Education Institutions in the Development of Peripheral Regions. Higher Education Policy. ISSN: 0952-8733. 30 (4). s 463 - 479. doi:10.1057/s41307-017-0065-5.
  • Zyzak, Barbara; Pinheiro, Romulo; Hauge, Elisabeth S. (2016). Network ties between universities and cultural and creative industries. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 10. s 175 - 187.
  • Zyzak, Barbara (2014). Nie dla Unii Europejskiej, Tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norwegia a Europa w latach 1945–2009. ISBN: 978-83-7780-890-0. Wydawnictwu Adam Marszalek. s 128.
  • Zyzak, Barbara (2020). The impact of managerial networking on innovation outcomes in the public sector.
  • Zyzak, Barbara (2019). Public Sector Innovation Capacity: Networking and the Role of Value Adding Connector.
  • Zyzak, Barbara (2018). Managerial networking in meta-organisations. Evidence from regional councils in Norway..

Sist endret: 11.11.2020 14:11