0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2043 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00 -15.30

Anne Opsal er førsteamanuensis og studiekoordinator for bachelorutdanning i distriktsvennlig sykepleie ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Senter for rus- og avhengighetsforskning, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo i 2013 og hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Anne Opsal har 19 års klinisk erfaring fra Haukeland Universitetssykehus og Sørlandet sykehus HF. Hun har arbeidet som sykepleier, enhetsleder og forsker.

Anne Opsal har også en bistilling som forskningsveileder ved forskningsenheten Sørlandet Sykehus HF.

Faglige interesser

Grunnleggende sykepleie

Kvalitetsforbedringsarbeid i utdanning

Kvalitetsforbedringsarbeid i somatiske sykehus

Prosjekter

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika

Tidlig Identifisering av Livstruende hendelser i sykehus

Sykepleierstudenters måloppnåelse av læringsutbytter i praksis

Preoperative anestesipoliklinikker

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fossum, Mariann; Cohen, Marlene Z.; Tønnessen, Vivi Haavik; Hamre, Mette Dobler; Ødegaard, Agno Lisbeth Vabo; Lind, Ingjerd; Olsen Håheim, Kari; Opsal, Anne (2021). Clinical Nurses Research Priorities in Hospital Settings: A Delphi Survey. Western Journal of Nursing Research. ISSN: 0193-9459. s 1 - 8. doi:10.1177/01939459211017919.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2019). Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 14 (1). doi:10.1186/s13011-019-0237-y.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2017). Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 17:5s 1 - 9. doi:10.1186/s12913-016-1936-y.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Vederhus, John-Kåre; Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2016). Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: Results from compulsorily and voluntarily admitted patients. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 16:291doi:10.1186/s12913-016-1548-6.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Vederhus, John-Kåre; Clausen, Thomas (2016). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 16 (1). s 1 - 10. doi:10.1186/s12913-016-1906-4.
 • Pasareanu, Adrian Razvan; Opsal, Anne; Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2015). Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 13doi:10.1186/s12955-015-0231-7.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Larsen, Tor Ketil; Syversen, Gro; Rudshaug, Elise Bakke Aasen; Gerdner, Arne; Clausen, Thomas (2013). Factors associated with involuntary admissions among patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 13doi:10.1186/1472-6963-13-57.
 • Opsal, Anne; Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein; Elvik, Ivar; Joa, Inge; Larsen, Tor Ketil (2011). Involuntary hospitalization of first-episode psychosis with substance abuse during a 2-year follow-up. Acta Psychiatrica Scandinavica. ISSN: 0001-690X. 124 (3). s 198 - 204. doi:10.1111/j.1600-0447.2011.01700.x.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Ruud, Torleif; Larsen, Tor Ketil; Gråwe, Rolf W.; Clausen, Thomas (2011). Substance abuse inpatients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 21 (1). s 85 - 91. doi:10.5324/nje.v21i1.1430.
 • Kristensen, Øistein; Sundøy, Anders; Skeie, Karin; Øye, Ingebjørg; Opsal, Anne; Rysstad, Ole; Gallefoss, Frode (2009). Korttids hepatitt C-behandling av heroinavhengige pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 129 (16). s 1639 - 1642.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas (2019). Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Christiansen, Atle (2018). Mener flere rusavhengige bør tvangsinnlegges.
 • Opsal, Anne; Kristensen, Øistein; Christiansen, Atle (2018). Forskere mener flere rusavhengige bør tvangsinnlegges.
 • Hovland, Olav Johannes; Opsal, Anne; Johannessen, Berit (2018). How do authorities, health professionals and others perceive and experience the Norwegian nursing students' participation in a local health service in Tanzania? An ethnographic fieldwork.

Sist endret: 28.05.2021 09:05