0
Hopp til hovedinnhold

Anne Lien

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
J1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er Cand.scient i Biologi fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en halvårsenhet i filosofi fra samme universitet. Senere fullførte jeg praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Agder. Fra 2001-2014 jobbet jeg som lærer i videregående skole og underviste fagene biologi, naturfag og matematikk, og siden 2014 har jeg jobbet på Institutt for naturvitenskapelige fag. Her underviser jeg biologi og naturfagdidaktikk som en del av naturfag i lærerutdanningen, i tillegg til at jeg jobber mot en PhD-grad i naturfagdidaktikk.

Formell utdanning:

2000: Cand. Scient. Botanikk. Universitetet i Oslo.

2002: Filosofi (halvårsenhet). Universitetet i Oslo

2005: Praktisk pedagogisk utdannelse (60 studiepoeng). Universitetet i Agder

2017: Innføring i Latin (10 studiepoeng). Universitetet i Agder

2018: Startet forskerutdanning (PhD) i naturfagdidaktikk

Faglige interesser

Jeg har en bred interesse i biologi og naturfagdidaktikk. Innen forskning er jeg interessert i hvordan biologiens historie og filosofi kan brukes i undervisningen av faget, spesielt relatert til undervisning om biologisk mangfold i lærerutdanningen.

Ved siden av å undervise jobber jeg mot en Ph.D og prosjektet  har den foreløpige tittelen: Hva er en art? Fenomenet biologisk mangfold i historie, undervisning og læring.

 

Prosjekter

Leder forskningsgruppa i Naturfagdidaktikk: https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/naturfagdidaktikk

2017 -  :Skolelaboratorium i naturfag - for læring, undervisning og forskning: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet

2018 - 2023: «Skoleenga» – et mangfoldig læringsrom: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet/forsknings-og-utviklingsprosjekter

2018 - 2019: Togetherness – Vibrant Matter Collective. Ledet av Professor Tony Valberg. Deltok i forprosjekt og planlegging 2018, og gjennomføring våren 2019: https://togethernessvmc.com/category/om-togetherness/

2019: LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon? Ledet av Førsteamanuensis Anna Svingen Austestad. Et tverrfaglig FoU-prosjekt mellom kunst, naturvitenskap og pedagogikk, støttet av FoU midler fra lærerutdanningen.

2019: Etablering av «Skoleenga» for biomangfold ved Universitetet i Agder. Prosjektgruppe: Asbjørn Lie (Prosjektleder, Naturmuseum og botanisk hage), Anne Lien (Koordinator for naturfag i GLU, Skolelaboratoriet i naturfag), Kari Fiskvatn (formidling, Naturmuseum og botanisk hage) og Torill Gjelsvik (overingeniør, Naturmuseum og botanisk hage). Alle er ansatt ved Universitetet i Agder. Støttet av MiIjødirektoratet under tiltak for ville pollinerende insekt.

 

Utvalgte publikasjoner

Lien, A. (2019). Modes of Observation. Historical cases for Science Teacher Education. Paper presented at the 15th International Conference "History, Philosophy, and Science Teaching". Re-introducing science: Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background, Thessaloniki, Greece.

Allmenn formidling

Forskningsdagene 2018 og 2019: Munkelusas dag for fjerde trinn https://www.uia.no/arrangementer/forskningsdagene-munkelusas-dag-ved-naturmuseet

Vitenskapelige publikasjoner

  • Lien, Anne (2019). Modes of observation in biology. Historical cases for science teacher education..
  • Svingen-Austestad, Anna; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari (2019). MOBILE DIORAMA TOUR 2019.
  • Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Fiskvatn, Kari; Larsen, Jorunn (2019). LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon?.
  • Svingen-Austestad, Anna; Lien, Anne; Larsen, Jorunn; Fiskvatn, Kari; Lipka Falck, Åsa; Enberg, Cecilia; Vegusdal, Anne (2019). LAB (skala 1:1) – Hva er observasjon?.

Sist endret: 2.09.2020 14:09