0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen jobber med å utforske samfunnsfagdidaktiske og utdanningssosiologiske problemstillinger. Vi er særlig opptatt av samfunnsfagets formål og rolle i skole og barnehage, opplæring til demokrati, bærekraftig undervisning og IKT-støttet samarbeidslæring. Flere av prosjektene vi arbeider med har utspring i praksis.

Vi samarbeider tett med aktører innenfor praksisfeltet om forskning og utviklingsprosjekter. Vi har også studenter som gjennom tilknytning til forskningsgruppen deltar i ulike forskningsprosjekter.
Gruppen har kontakt med samfunnsfagsdidaktiske miljøer nasjonalt og internasjonalt.

24.-26. november 2020 Samfunnsfagsdidaktikk i en globalisert verden. Forskningsgruppa arrangerer den nasjonale konferansen for samfunnsfagsdidaktikk ved UiA: https://www.uia.no/konferanser-og-seminarer/nasjonal-konferanse-for-samfunnsfagsdidaktikk-2020

Andre aktiviteter

Presentasjoner

Goldschmidt-Gjerløw, Beate: "Which factors shape if and how social science teachers address gender, sexuality, power and sexual violence in Norwegian upper-secondary classrooms?" Presented at the 8th International Conference for Education for Social Justice, 2018.

Goldschmidt-Gjerløw, Beate: "Samfunnsfagslærere som agenter for sosial rettferdighet: Interseksjonalitet og undervisning for seksuelt medborgerskap"

Paper-presentasjoner: Hidle, Kari-Mette W.  og Krogstad, Kari: "Hvor kan begynneropplæringen begynne? Sammenheng og progresjon mellom barnehagens fagområder og skolefagene".

Jore, Mari K. og Eriksen, Kristin K.: "Fagfornyelsen og implikasjoner for samfunnsfagsdidaktikken i praksis"

Jore, Mari K.: "Eurosentriske paradoks i historieundervisning om første verdenskrig"

Trysnes, Irene: "Utforskende elever - hvordan legge opp et forskningsprosjekt?". Eilert Sundtdagen; 2018-11-22 - 2018-11-22 UIA 

Trysnes, Irene: "Å forske på religionens rolle i samfunnet". Forskningsdagene; 2018-09-20 - 2018-09-26 UIA  

Prosjekter

 • Klasseromsforskning – samfunnsfag i praksis, ved Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg. I samarbeid med studenter og praksisfeltet, har vi samlet inn datamateriale gjennom intervjuer, observasjoner og spørreundersøkelser ved ulike ungdoms- og videregående skoler. Hensikten med studien er både å gjøre systematiske undersøkelser av samfunnsfagundervisningen på ungdomstrinnet og i videregående skoler i regionen og å trekke studenter inn forskningsprosjekter. Studien vil gi forskningsbasert kunnskap og empirisk grunnlag for videre utviklingsarbeid, både i skolen og i lærerutdanningen. Studentblogg: https://klasseromsforskning.wordpress.com/2017/05/02/first-blog-post
 • «The battle of ideas» - skolen som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  ved Katja H-W Skjølberg, Irene Trysnes og Gjermund Haslerud
 • Klasseromsforskning – studenter i forskningsprosjekt
  ved Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg
 • SAMM-prosjektet, http://sammuia.wpengine.com/blog/ 
 • Digital kompetanse i samfunnsfag, finansiert av ProDig
 • Cultural Conflict 2.0
 • Lærende regioner 
 • Deltakelse i School-In (NFR), ved Kirsten Horrigmo

Deltakelse i school In (NFR) Kirsten Horrigmo

Publikasjoner

2019

Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2019). Children's rights and teachers' responsibilities: Reproducing or transforming the cultural taboo on child sexual abuse?. Human Rights Education Review (HRER). ISSN: 2535-5406. doi:https://doi.org/10.7577/hrer.3079.

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune (2019). Educational experiences and perceptions of occupational hierarchies: The case of the Norwegian working class. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. s 1 - 16. doi:10.1080/00313831.2019.1639814.

Trysnes, Irene (2019). Camping with God and Goffman. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Part 3. s 159 - 171. 

Trysnes, Irene; Smeland, Asbjørn (2019). Like barn leker best? Ungdomsskoleelevers holdninger til religiøse og verdiorienterte symboler.. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (2). s 187 - 208. 

Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.

Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Remkes, Merel (2019). Frontstage and Backstage in Argentina’s Transitional Justice Drama: The Niet@s’ Reconstruction of Identity on Social Media. International Journal of Transitional Justice. ISSN: 1752-7716.

Trysnes, Irene (2019). The Trailer as Erotic Capital. Gendered Performances—Research and Participant Roles during Festival Fieldwork. Societies. ISSN: 2075-4698. doi:10.3390/soc9040083.

Jore, Mari Kristine (2019). Eurocentrism in Teaching about World War One – a Norwegian Case. Nordidactica. ISSN: 2000-9879
2019:2 114-135

Trysnes, Irene (2019). «Ånden som holdt på å le seg i hjel»: En studie av humor i alternativt religiøse magasiner. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 11. s 221 - 240.

2018

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune (2018). Pride, paternalism, prejudice-images of the working class. Social Sciences. ISSN: 2076-0760. 7:10 (1). s 1 - 13. doi:10.3390/socsci7010010.

Skarpenes, Ove; Sæverot, Ane Malene (2018). Symmetry and equality: Bringing Rancière into the classroom. Contemporary Issues in Early Childhood. ISSN: 1463-9491. 19 (1). s 63 - 71. doi:10.1177/1463949118762159.

Lazareva, Aleksandra; Munkvold, Bjørn Erik (2018). Facilitating Collaboration: Potential Synergies Between Collaboration Engineering and Computer-Supported Collaborative Learning. International Journal of e-collaboration. ISSN: 1548-3673. 13 (3). s 22 - 38. doi:10.4018/IJeC.2017070102

Lazareva, Aleksandra (2018). Factors affecting student engagement in online collaborative learning courses. Teaching and Learning in a Digital World roceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. ISBN: 978-3-319-73209-1. Springer. Chapter 39. s 349 - 359.

Kalsås, Vidar Fagerheim (2018). Historiebruk og talehandlingsteori: Forklaringsstrategiar for det som skjer med, i og rundt historie i skulen..

Trysnes, Irene. 
Læreplan uten Holocaust. Klassekampen [Avis] 2018-11-28 UIA 

Trysnes, Irene. 
Nye læreplaner i samfunnsfag. NRK Sørlandet [Radio] 2018-11-28 UIA 

2017 og eldre

Sæverot, Ane Malene; Skarpenes, Ove (2017). Familien og felleskapets betydning i skoleelevenes selvpresentasjoner. Nordic Journal of Pedagogy and Critique. ISSN: 2387-5739. 3 (1). doi:10.23865/ntpk.v3.574.

Trysnes, Irene; Botvar, Pål Ketil (2017). "Jeg kaller det Stine-tro." Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 136 - 156. 

Trysnes, Irene (2017). Å være ung i kristne ungdomsmiljøer. Forhandlinger om kjønn og identitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 119 - 135.

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune; Hestholm, Roger (2016). National repertoires of moral values. Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. ISSN: 1584-1057. 13 (1). s 7 - 20. doi:10.5840/cultura20161311.

Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger (2015). Fravær og permanens. Tolkningsrommet i kultursosiologiske klasseanalyser. Kultursosiologisk forskning. ISBN: 978-82-15-02499-8. Universitetsforlaget. Kapittel 2. s 21 - 36.

Skarpenes, Ove; Nilsen, Ann Christin Eklund (2014). "Making up pupils". Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (6). s 424 - 439.

Skarpenes, Ove (2014). Education and the Demand for Emancipation. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. 58 (6). s 713 - 733. doi:10.1080/00313831.2013.840677.

Urstad, Sivert Skålvoll (2017). The Religiously Unaffiliated in Norway. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 30 (1-2017). s 61 - 81. doi:10.18261/issn.1890-7008-2017-01-04.

Urstad, Sivert Skålvoll (2017). Tro og tilhørighet - Tilnærminger til religion blant sekulære unge voksne. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 179 - 198.

Lazareva, Aleksandra (2017). A framework for small group support in online collaborative learning: Combining collaboration scripts and online tutoring. I: Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education (Volume 2). SciTePress 2017 ISBN 978-989-758-240-0. s. 255-262 UIA​

Skjølberg, Katja H-W, ‘It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine?)’, Fedrelandsvennen 30.jan 2017.

Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann. Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED 2017 Volum 3. UIA

Lazareva, Aleksandra. Role of the online tutor in establishing social presence in asynchronous text-Based collaborative learning environments. I: Proceedings of the 19th Interactive Collaborative Learning Conference (Volume 1).
Springer 2017 ISBN 978-3-319-50337-0. s. 128-142, UIA

Vasstrøm, M. (2016). Openings and Closures of the Environmental Planning Horizon Participatory Experiences From Norway. In H. P. N. Hansen, Birger Steen; Sriskandarajah, Nadarajah; Gunnarsson, Ewa (Ed.), Commons, Sustainability, Democratization: Action Research and the Basic Renewal of Society (Vol. 19, pp. 167): Routledge Oxon.

Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann. New Roles for Research Librarians: Meeting The Expectations For Research Support.
Chandos Publishing 2016 (ISBN 9780081005774) 208 s. UIA

Lazareva, Aleksandra. Conceptualizing collaboration in the context of computer-supported collaborative learning. I: Proceedings of the 7th International Conference on Computer Supported Education (Volume 2).
SciTePress 2015 ISBN 978-989-758-108-3. s. 438-443, UIA

Vasstrøm, M., & Lysgård, H. K. (2015). Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds, in H.G. Johnsen, S. Torjesen, R. Ennals (eds.) Higher Education in a Sustainable Society (pp. 127-143): Springer International Publishing.

Horrigmo, Kirsten Johansen. Hvordan kan stedet ha betydning for skoleresultater. I: Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1861-5. s. 144-160 UIA

Trondal, Jarle og Skjølberg, Katja H-W.: ‘Defekt krisehåndtering?’, Fedrelandsvennen 2.nov 2015.

Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari. 
Er det mange måter å være norsk på? -En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet 2015 Volum 66.(3) s. 155-167, HSN, UIA

Lazareva, Aleksandra. 
Promoting collaborative interactions in a learning management system. I: Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL). IEEE Press 2015 ISBN 978-1-4799-8707-8. s. 421-430, UIA

Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann. 
Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk Barnehageforskning 2015 Volum 9.(6) s. 1-17 HSN UIA

Bjørke, Sven Åke; Lazareva, Aleksandra; Mayende, Godfrey; Nampijja, Dianah; Isabwe, Ghislain Maurice Norbert. 
Together we can. Team and online collaborative work. Pedagogisk utviklingssenter (PULS) UIA, Kristiansand 2015 UIA

Trysnes, Irene. 
Ungdom og kristentro. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014 UIA

Vasstrøm, M., & Normann, R. (2014). Role transformations in collaborative R&D-projects as reciprocation between research, practice and policy. International Journal of Action Research, 10(2).

Normann, R., & Vasström, M. (2014). Forskere møter praktikere–ett eksempel fra Interreg. Forskning møter praksis: Perspektiver på arbeidsliv og innovasjon i kunnskapssamfunnet, 118-141. 

Horrigmo, Kirsten Johansen. 
Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-0618-6) 180 s. UIA 

Trysnes, Irene. 
Religiøse festivaler og festivalreligion. Prismet 2013 (1) s. 31-44 UIA

Lia, Brynjar og Skjølberg, Katja H-W,
‘Causes of Terrorism: An Expanded and Updated Review of the Literature’, FFI Research Report-2004/04307. Kjeller: Forsvarets Forskningsinstitutt, 2005.

Trysnes, Irene. 
Fra «Vær forsiktig lille øyne» til «Takk,min Gud,for hele meg» : endringer i kristne barnesanger. I: Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-985-6. s. 41-63 UIA

Trysnes, Irene. 
Update.God.som. Estetiske uttrykk i kristne ungdomsmiljøer. I: Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-985-6. s. 123-138 UIA

Trysnes, Irene. 
Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet. Oslo: Prismet bok 2012 (ISBN 978-82-8249-056-6) 230 s. Prismet bok(-)UIA

Hov, Dagny Kristine Johnson; Trysnes, Irene. 
Hot sex - verdt å vente på? Seksualetikken i kristne rådgivningsbøker for ungdom. I: Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2655-3. HIOA UIA

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Kari Krogstad, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Mari Jore, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Kathrin Pabst, PhD og seksjonsleder ved Vest-Agder-museet i Kristiansand

May Olaug Horverak, rektor for Birkenes Læringssenter

Studenter i gruppen

Asbjørn Smesland: Elevers holdninger til religiøse symboler

Simen Skift Fagervik: Spillbasert læring i samfunnsfag

Kristian Elverhøi Gramsett: Vurdering i samfunnsfag

Sølve Vaskinn Hunn: Vurdering i samfunnsfag

Katarina Live Nicolaisen: Vurdering for læring

Ingunn Tønnevold Hansen: Skolen generelt og samfunnsfaget spesielt, som forebyggende arena mot radikalisering

Cathrine Olsvik: Tilpasset opplæring i samfunnsfag

Marte Grønberg: Kjønn, religion og deltid

Anne Cecilie Tveiten: Læringsstrategier

Kaja Skjæveland: Ungdom, sosiale medier og kritisk tenkning