0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen jobber med å utforske samfunnsfagdidaktiske og utdanningssosiologiske problemstillinger. Vi er særlig opptatt av samfunnsfagets formål og rolle i skole og barnehage, opplæring til demokrati, bærekraftig undervisning og IKT-støttet samarbeidslæring. Flere av prosjektene vi arbeider med har utspring i praksis.

Vi samarbeider tett med aktører innenfor praksisfeltet om forskning og utviklingsprosjekter. Vi har også studenter som gjennom tilknytning til forskningsgruppen deltar i ulike forskningsprosjekter.
Gruppen har kontakt med samfunnsfagdidaktiske miljøer nasjonalt og internasjonalt og er tilknyttet nasjonalt nettverk for samfunnsfaga. I tillegg deltar gruppen i internasjonale nettverk og på konferanser som NOFA, NOKSA og WERA.

24.-26. november 2020 arrangerte forskningsgruppa  den nasjonale konferansen for samfunnsfagdidaktikk ved UiA. 

Gruppen har månedlige møter med forskningspresentasjoner og et to-dagers årlig seminar. 

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å delta i forskningsgruppen!

Andre aktiviteter

Faglig formidling fra forskningsgruppen: 

 •  Hvor er anerkjennelsen av elevers menneskeverd og rettigheter i skolen? Et tema for lærer- og rektorutdanning. Kronikk i Khrono 07.04.21, Beate Goldschmidt-Gjerløw og Kjersti Draugedalen https://khrono.no/hvor-er-anerkjennelsen-av-elevers-menneskeverd-og-rettigheter-i-skolen-et-tema-for-laerer--og-rektorutdanning/568026?fbclid=IwAR1say7Tv_0hSgjwIE9I9auPAtAYOMNyZgPc1WHV1kPS9orq3fJEjjIjfUE
 •  Tackling sexual harassment at school using a human rights framework, 20 January 2021, Beate Goldschmidt-Gjerløw and Irene Trysnes. WERA IRN Human Rights Education 2021 Webinar Series 1 
 • Smitteskammens funksjoner, Kronikk Fædrelandsvennen, 2020, Ann Christin Eklund Nilsen, Ove Skarpenes, Tale Steen-Johnsen, May-Linda Magnussen
 • Spørsmålet «Hvor kommer du fra?» kan oppleves upassende. Hvorfor det? Kronikk Aftenposten 20.10.20, Ronald Mayora Synnes 
 • Vi må utdanne lærere som våger å undervise om seksuelle krenkelser. Kronikk, Fædrelandvennen 09.10.20, Beate Goldschmidt-Gjerløw og Irene Trysnes
 • Norske universiteter må også ta opp kampen mot rasisme, Kronikk Aftenposten 21.06.20, Ronald Mayora Synnes og Helen Karen Eriksen
 • Hvithetens tause makt. Kronikk Morgenbladet, 19.09.19, Ronald Mayora Synnes og Sandra Fylkenes
 • Hva slags verden er det vi lever i?’, Kronikk, Fedrelandsvennen 13. febr. 2019, Katja H-W Skjølberg, https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/BJQbdG/hva-slags-verden-er-det-vi-lever-i.
 • Hårete mål? Om fagfornyelsen. Kronikk Klassekampen, 08.12.2018, Irene Trysnes

Prosjekter

 • Klasseromsforskning – samfunnsfag i praksis, ved Irene Trysnes og Katja H-W Skjølberg. I samarbeid med studenter og praksisfeltet, har vi samlet inn datamateriale gjennom intervjuer, observasjoner og spørreundersøkelser ved ulike ungdoms- og videregående skoler. Hensikten med studien er både å gjøre systematiske undersøkelser av samfunnsfagundervisningen på ungdomstrinnet og i videregående skoler i regionen og å trekke studenter inn forskningsprosjekter. Studien vil gi forskningsbasert kunnskap og empirisk grunnlag for videre utviklingsarbeid, både i skolen og i lærerutdanningen.
 • SAMM-prosjektet, http://sammuia.wpengine.com/blog/ 
 • STALU (DIKU-finansiert)
 • Digital kompetanse i samfunnsfag, finansiert av ProDig
 • Cultural Conflict 2.0
 • Lærende regioner 
 • Deltakelse i School-In (NFR), ved Kirsten Horrigmo

Publikasjoner

2020/2021

Skjølberg, Katja H-W og Trysnes Irene (2021). A, C eller F? Sensorers refleksjoner omkring vurdering av bacheloroppgaver. I Ingvill Stuvøy, Gunhild Tøndel og Aksel Tjora (red.)En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 261-270

Horrigmo, Kirsten og Rosland Kristine T. (2021) (red.) Fagdidaktikk for SRLE Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Kvamme, Ingunn (2021). Korleis utvikla samfunnsfagdidaktikken for barnehagelærarar? I Horrigmo, Kirsten og Rosland Kristine T.  (red.) Fagdidaktikk for SRLE Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s. 23-40. 

Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Menneskerettsopplæring i rammeplanen for barnehagen. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 78 - 88.

Horrigmo, Kirsten og Bakken Yvonne (2021). Utdanning for sosial bærekraft- nærmiljø og samfunn.  I Horrigmo, Kirsten og Rosland Kristine T.  (red.) Fagdidaktikk for SRLE Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 129-145. 

Trysnes, Irene; Johannessen, Hilde Terese Drivenes (2021). Samfunnsfagdidaktikk i lokalsamfunnet og nye digitale læringsformer.. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. kap 15. s 231 - 244.

Horrigmo, Kirsten (2021). Nærmiljø og samfunn - stedsforståelse og tilhørighet. I Horrigmo, Kirsten og Rosland Kristine T.  (red.) Fagdidaktikk for SRLE Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 54-77. I Horrigmo, Kirsten og Rosland Kristine T.  (red.) Fagdidaktikk for SRLE Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2021). Exploring Variation in Norwegian Social Science Teachers’ Practice Concerning Sexuality Education: Who Teachers Are Matters and So Does School Culture. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. s 1 - 16. doi:https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1869072.

Lazareva, Aleksandra (2021). Reflection Assignment as a Tool to Support Students’ Metacognitive Awareness in the Context of Computer-Supported Collaborative Learning. Educating Engineers for Future Industrial Revolutions. Proceedings of the 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2020), Volume 1. ISBN: 978-3-030-68198-2. Springer. Conference paper. s 103 - 114.

Lazareva, Aleksandra; Cruz-Martinez, Gibran (2020). Digital Storytelling Project as a Way to Engage Students in Twenty-First Century Skills Learning. International Studies Perspectives. ISSN: 1528-3577. doi:10.1093/isp/ekaa017.

Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Trysnes, Irene (2020). #MeToo in school: Teachers’ and young learners’ lived experience of verbal sexual harassment as a pedagogical opportunity.. Human Rights Education Review (HRER). ISSN: 2535-5406. 3 (2). s 27 - 48. doi:10.7577/hrer.3720.

Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 10 (4). s 36 - 59.

Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn Haugesten (2020). Schools' prerequisites for inclusion - the interplay between location, commuting, and social ties. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. doi:10.1080/13603116.2020.1853257.

Rosenberg, Anette Ringen (2020). Social studies in early childhood education and care: A scoping review focusing on diversity. Contemporary Issues in Early Childhood. ISSN: 1463-9491. 21 (4). s 312 - 324. doi:10.1177/1463949120953911.

Nilsen, Ann Christin Eklund; Skarpenes, Ove (2020). Coping with Covid-19. Dugnad: A case of the moral premise of the Norwegian welfare state. International journal of sociology and social policy. ISSN: 0144-333X. s 1 - 14. doi:10.1108/ijssp-07-2020-0263.

Redvaldsen, David (2020). Charles Darwin and the argument for design. Teleology and Modernity. ISBN: 9780815351030. Routledge. Kapittel 5. s 94 - 111.

Redvaldsen, David (2020). Do the Mega and Titan Tests Yield Accurate Results? An Investigation into Two Experimental Intelligence Tests. Psych. ISSN: 2624-8611. 2 (2). s 97 - 113. doi:10.3390/psych2020010.

Laterza, Vito; Tømte, Cathrine Edelhard; Pinheiro, Romulo (2020). Guest Editorial: Digital transformations with “Nordic characteristics”? Latest trends in the digitalisation of teaching and learning in Nordic higher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 225 - 233. doi:10.18261/ISSN.1891-943X-2020-04-01.

Laterza, Vito; Tømte, Cathrine Edelhard; Pinheiro, Romulo Teixeira (2020). Digital transformations with “Nordic characteristics”? Latest trends in the digitalisation of teaching and learning in Nordic higher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 225 - 233. doi:10.18261/issn.1891-943x-2020-04-01.

Wollscheid, Sabine; Tømte, Cathrine Edelhard; Sjaastad, Jørgen (2020). How a SPOC might facilitate in-service teachers' interactions in professional development. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (2). s 125 - 137. doi:10.18261/issn.1891-943x-2020-02-04.

Tømte, Cathrine Edelhard; Laterza, Vito; Pinheiro, Romulo Teixeira; Avramovic, Aleksandar (2020). Is there a Scandinavian model for MOOCs? Understanding the MOOC phenomenon in Denmark, Norway, and Sweden. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 234 - 245. doi:10.18261/issn.1891-943x-2020-04-02.

Tømte, Cathrine Edelhard; Gjerustad, Cay (2020). Online or offline – Does it matter?: A study of in-service teachers' perceptions of learning outcomes in Norway. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 259 - 273. doi:10.18261/ISSN.1891-943X-2020-04-04.

Tømte, Cathrine Edelhard; Bugge, Markus; Wollscheid, Sabine; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2020). Ready to Go? Schools? Preparedness for Teaching and Learning Within a One-to-One Program. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 12066s 569 - 580. doi:10.1007/978-3-030-44999-5_47.

Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard (2020). Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology. Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. ISBN: 978-3-030-41756-7. Springer. Kapittel 4. s 57 - 77.

2019

Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2019). Children's rights and teachers' responsibilities: Reproducing or transforming the cultural taboo on child sexual abuse?. Human Rights Education Review (HRER). ISSN: 2535-5406. doi:https://doi.org/10.7577/hrer.3079.

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune (2019). Educational experiences and perceptions of occupational hierarchies: The case of the Norwegian working class. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. s 1 - 16. doi:10.1080/00313831.2019.1639814.

Trysnes, Irene (2019). Camping with God and Goffman. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Part 3. s 159 - 171. 

Trysnes, Irene; Smeland, Asbjørn (2019). Like barn leker best? Ungdomsskoleelevers holdninger til religiøse og verdiorienterte symboler.. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (2). s 187 - 208. 

Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.

Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Remkes, Merel (2019). Frontstage and Backstage in Argentina’s Transitional Justice Drama: The Niet@s’ Reconstruction of Identity on Social Media. International Journal of Transitional Justice. ISSN: 1752-7716.

Trysnes, Irene (2019). The Trailer as Erotic Capital. Gendered Performances—Research and Participant Roles during Festival Fieldwork. Societies. ISSN: 2075-4698. doi:10.3390/soc9040083.

Jore, Mari Kristine (2019). Eurocentrism in Teaching about World War One – a Norwegian Case. Nordidactica. ISSN: 2000-9879
2019:2 114-135

Vasstrøm, Mikaela; Normann, Roger (2019). The role of local government in rural communities: culture-based development strategies. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. 45 (6). s 848 - 868. doi:10.1080/03003930.2019.1590200.

Trysnes, Irene (2019). «Ånden som holdt på å le seg i hjel»: En studie av humor i alternativt religiøse magasiner. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 11. s 221 - 240.

Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard (2019). Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED. ISSN: 1500-4538. 42 (1). s 41 - 59. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04.

Tømte, Cathrine Edelhard; Sjaastad, Jørgen (2019). Det norske klasserom - på nett!. Skolen vår!. ISBN: 978-82-05-49597-5. Gyldendal Akademisk. Kapittel 6. s 123 - 148.

Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per O; Degn, Lise (2019). Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education. ISSN: 1353-8322. 25 (1). s 98 - 114. doi:10.1080/13538322.2019.1603611.

Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine Edelhard; Næss, Terje; Røsdal, Trude (2019). Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN: 2535-2512. 3 (3). s 173 - 190. doi:10.18261/issn.2535-2512-2019-03-02.

2018

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune (2018). Pride, paternalism, prejudice-images of the working class. Social Sciences. ISSN: 2076-0760. 7:10 (1). s 1 - 13. doi:10.3390/socsci7010010.

Skarpenes, Ove; Sæverot, Ane Malene (2018). Symmetry and equality: Bringing Rancière into the classroom. Contemporary Issues in Early Childhood. ISSN: 1463-9491. 19 (1). s 63 - 71. doi:10.1177/1463949118762159.

Lazareva, Aleksandra; Munkvold, Bjørn Erik (2018). Facilitating Collaboration: Potential Synergies Between Collaboration Engineering and Computer-Supported Collaborative Learning. International Journal of e-collaboration. ISSN: 1548-3673. 13 (3). s 22 - 38. doi:10.4018/IJeC.2017070102

Lazareva, Aleksandra (2018). Factors affecting student engagement in online collaborative learning courses. Teaching and Learning in a Digital World roceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. ISBN: 978-3-319-73209-1. Springer. Chapter 39. s 349 - 359.

Kalsås, Vidar Fagerheim (2018). Historiebruk og talehandlingsteori: Forklaringsstrategiar for det som skjer med, i og rundt historie i skulen..

Trysnes, Irene. 
Læreplan uten Holocaust. Klassekampen [Avis] 2018-11-28 UIA 

Trysnes, Irene. 
Nye læreplaner i samfunnsfag. NRK Sørlandet [Radio] 2018-11-28 UIA 

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Kari Krogstad, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Mari Jore, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

May Olaug Horverak, rektor for Birkenes Læringssenter

Studenter i gruppen

Asbjørn Smesland: Elevers holdninger til religiøse symboler

Simen Skift Fagervik: Spillbasert læring i samfunnsfag

Kristian Elverhøi Gramsett: Vurdering i samfunnsfag

Sølve Vaskinn Hunn: Vurdering i samfunnsfag

Katarina Live Nicolaisen: Vurdering for læring

Ingunn Tønnevold Hansen: Skolen generelt og samfunnsfaget spesielt, som forebyggende arena mot radikalisering

Cathrine Olsvik: Tilpasset opplæring i samfunnsfag

Marte Grønberg: Kjønn, religion og deltid

Anne Cecilie Tveiten: Læringsstrategier

Kaja Skjæveland: Ungdom, sosiale medier og kritisk tenkning