0
Hopp til hovedinnhold
 • Styring av digital tranformasjon
 • Digitaliseringens virkning på territorialisering
 • Digitaliseringens implikasjoner på arbeidsliv og hverdagsliv
 • Digitaliseringens virkning på representative institusjoner
 • Digitaliseringens virkning på organisatoriske prosesser og strukturer

Relevante ph.d.-studieprogrammer

Prosjekter

Individuelle PhD prosjekter

 • Frank Danielsen - Offentlige organisasjoner og evne til å takle endring
  Jeg er en doktorgradsstipendiat ved Institutt for informasjonssystemer med forskningsområde eGovernment. Min PhD plan omfatter offentlige organisasjoner og deres evne til å takle endringer. Jeg ser på hvordan digitaliseringsprosjekter innvirker på disse evnene. Ved å bruke kombinerte forskningsmetoder (mixed methods) som kvalitative kasusstudier (case studies) og kvantitativ undersøkelse (survey) vil jeg kunne utforske dette i dybden og samtidig verifisere mine funn. Jeg planlegger å fullføre i 2022. Mine veiledere er Øystein Sæbø og Maung Kyaw Sein.
 • Peter André Busch - Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy
  Supervisor: Professor Øystein Sæbø