0
Hopp til hovedinnhold

Senter for e-helse med i samskapingsprosjekt

CoTech skal stimulere til forsknings- og innovasjonspartnerskap rettet mot utvikling, testing og implementering av digitale helsetjenester og helseteknologi.

Foto av Campus Grimstad
Senter for e-helse jobber for å styrke kompetansen innen digitale helsetjenester og helseteknologi. På UiAs Campus Grimstad holder senteret til i bygget i4Helse.

Prosjektet «CoTecH - nasjonal møteplass for utvikling av internasjonalt ledende helseteknologi» har fått støtte under Forskningsrådets utlysning av Kapasitetsløft.

Prosjektet ledes av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Senter for helse og teknologi er vertskap. Senter for e-helse ved Universitetet i Agder deltar som forskningspartner i satsingen.

Langvarig samarbeid

– Vi ser fram til å fortsette et langvarig og godt samarbeid med Senter for helse og teknologi ved USN. Å samarbeide med andre sterke e-helsemiljøer er viktig for et senter med nasjonale ambisjoner som vårt. Dette samarbeidet med våre naboer i Telemark, Vestfold og Viken vil også styrke I4Helse-satsingen her i Agder, sier Margunn Aanestad, faglig leder ved Senter for e-helse

Samskaping er sentralt i søknaden. Aktivitetene i CoTecH skal bidra til å heve kompetanse og økt anvendelse av forskningsbasert kunnskap for å styrke verdiskapning og innovasjonskapasitet hos både private virksomheter og offentlige helse- og omsorgstjenester.

Videreutvikler kunnskap

CoTecH støtter helsenæringsutvikling i spennet fra folkehelse og helseforebygging, via diagnostisering, behandling og pleie, til rehabilitering og overlevelse.

Forskningspartnerne skal videreutvikle og levere tverrfaglig, forskningsbasert kunnskap i tråd med helsenæringens behov.

Dermed styrkes både forskningskapasiteten og samarbeidet mellom forskningsmiljøene, helsenæringen og andre aktører i økosystemet for digitale helsetjenester og helseteknologi.