0
Hopp til hovedinnhold

Godt representert på EHIN-konferansen 2021

9. og 10. november 2021 gikk Norges største e-helsekonferanse av stabelen i Oslo, og det var mange fra Senter for e-helse som deltok. 

Helseminister Ingrid Kjerkol holder åpningstale
Åpningstale ved Helseminister Ingrid Kjerkol, Foto: EHIN, ARD JONGSMA / STILL WORDS PHOTOGRAPHY

Margunn Aanestad, faglig leder på senteret, deltok i en ledersamtale om forebygging og egenmestring. I samtalen ble behovet for å styrke forebygging vektlagt, og potensialet for at digital teknologi kan hjelpe innbyggere å bevare helsen og pasienter med å mestre sykdom. Fra UiAs side ble InnArbeid (finanisert av Forskningsrådet), Interreg prosjektet I2I , og SOS-prosjektet (Nordforsk) trukket fram som eksempler på arbeid som bidrar til forebygging, helsefremming og mestring.

margunn aanestad på scenen i ledersamtale

Margunn Aanestad under Ledersamtale om forebygging og egenmestring

Margunn deltok i og modererte også en sesjon om «Forebygging av ensomhet». Der ble SOS-prosjektet presentert med vinkling om at digital teknologi kan bidra til mer inkludering, men vi må også være bevisste på å designe og bruke den slik at den ikke i seg selv skaper utenforskap.  Oppstartsfirmaet Kakadu, som jobber med løsninger for å inkludere alle i den digitale verden var med, sammen med en overraskelsesgjest – Arve Tellefsen. Han var en representant for målgruppen og delte refleksjoner om å bruke digital teknologi. Også firmaet No Isolation fortalte om de foreløpige funnene fra en studie av å bruke KOMP-løsningen til å redusere sosial ensomhet under pandemien.

Se et kort intervju med Margunn fra EHIN-konferansen (ekstern lenke -youtube).

prof.II Helina Melkas og Bjørnar aleksander andreassen

Helinä Melkas, som i tillegg til å være professor ved LUT universitetet i Finland, er tilknyttet senteret som professor II, her sammen med Bjørnar Alexander Andreassen, Programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Professor Elin Thygesen og Professor II Helinä Melkas var med og arrangerte et nettverksmøte med det nordiske forskningsnettverket i helse- og velferdsteknologi. Dagen etter arrangerte nettverket et heldagsseminar hvor blant annet Elin og Helinä presentere funn fra en workshop som ble arrangert tidligere i høst i regi av et prosjekt som har sitt utgangspunkt i nettverket PROTECT (Proactive health and welfare technology use in care solutions and processes: end-users and informal caregivers.) 

I samme seminar presenterte Førsteamanuensis Cecilie Karlsen prosjektet From Isolation to Inclusion (I2I). Les nyhetssak fra Arendalsuka 2021 for mer informasjon om dette prosjektet.

Cecilie deltok også i en sesjon «Hvordan skal vi gå videre med velferdsteknologi?», og hadde sammen med Janne Dugstad fra USN et innlegg om Velferdsteknologiens ABC. På vegne av Nasjonalt velferdsteknologiprogram fikk Universitetet i Agder i oppdrag i 2020-2021 å utarbeide nytt opplæringsmateriell i velferdsteknologi, til ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste.  Oppdraget ble gjennomført i samarbeid med USN, USHT og ressurspersoner fra kommuner i Agder.  Opplæringsmateriellet består av 5 emnehefter, arbeidshefte, videoforelesninger og en ressursbank. Dette er nå tilgjengelig på KS sine nettsider.

viser ryggen til phd student dragana paparova, som er frivillig på ehin, har grønn t-skjjorte med teksten spør meg om hjelp

PhD-student Dragana Paparova stilte som frivillig på EHIN-konferansen, Foto: ARD JONGSMA / STILL WORDS PHOTOGRAPHY