0
Hopp til hovedinnhold

Gruppen forsker på forholdet mellom kunst og konflikter av ulik art, både åpenbare og mer skjulte konflikter.

 • Hvordan tematiseres konflikter i visuell kunst, musikk, teater, litteratur og film?
 • Hvordan ser kunsten, kunstnere og kunstpedagoger på konflikt, og hvordan arbeider de med konflikter?
 • Hva skjer med kunstneriske prosesser, kunstverk og kunstinstitusjoner i konfliktfylte politiske kontekster?
 • Hvordan kan estetiske erfaringer og de ulike kunstartene spille en aktiv rolle for å forstå og håndtere konflikter i vår hyperkomplekse senmoderne verden?
 • Hvordan blir kunsten selv gjenstand for konflikt, og hvordan provoserer den frem konflikter?
 • Hvordan kan kunsten intervenere i samfunnsprosesser når konsensusorientering blir sosialt eller politisk uproduktiv?

Denne gruppen er tilknyttet den tverrestetiske FoU-plattformen Kunst i kontekst (KiK) og inkluderer vitenskapelig og kunstnerisk forskning.

Forskningsgruppebilde: Siren Lauvdal

Prosjekter

Uenighetsdramaturgier: Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater

forskningsprosjekt, støttet av Norsk Kulturråd som del av Kulturrådets forskningsprogram "Kunst og sosiale fellesskap"

Vitenskapelig antologi Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst

red. Siemke Böhnisch og Randi Margrethe Eidsaa, utgitt på Universitetsforlaget med Open Access. Boken har blitt til i forskningsgruppen og innholder 12 kapitler fra interne og assosierte medlemmer, samt et innledningskapittel. Kort om antologien:

"Konflikter kan eskalere og føre til vold og destruksjon – samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Kunst kan skildre og fortolke konflikter eller gjøre et forsøk på å gripe inn i, bearbeide eller transformere konflikter. Den kan også provosere og skape motstand, og kan komme i skuddlinjen – i bokstavelig eller overført forstand. Antologien adresserer ambivalensen i selve konfliktbegrepet, og tematiserer «kunst og konflikt» gjennom kunsten som «linse» og perspektiv i samfunnet."

Boklansering "Kunst og konflikt"

Bokpresentasjon på Sørlandets Kunstmuseum

Framstilt fortid: Norge og andre verdenskrig i samtidskulturelle optikker

samarbeidsprosjekt med forskningsgruppen Traumeframstillinger i samtidskulturen

Publikasjoner

2019

Böhnisch, S. & Eidsaa, R.M. (Red.) (2019). Kunst og konflikt. Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget. (270 sider) DOI: 10.18261/9788215032344-2019. [Antologien er publisert med Open Acces og har følgende kapitler:]

 • Böhnisch, S. (2019). "Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli". Teatervitenskapelige studier, 2: 3–19. DOI: 10.15845/tvs.v2i0
 • Böhnisch, S. (2019). "Å forske på kulturelt omstridt teater i samtiden". Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, særnummer "Dramaturgi 60 år", 170–177.
 • Eiermann, A. (2019). "Asgar Jorn and the Controversial Topicality of Situationism", The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture.
 • Eiermann, A. (2019). "Recycling, Situationism, and Postspectacular Theatre". I J. Keefe & K.O. Arntzen (red.), Staging and Re-cycling: Retrieving, Reflecting and Re-framing the Archive. Routledge.
 • Kristensen, J. (2019). Træet og Døden. Værksted Jeppe Kristensen [Scenekunst, Urfremføring]
 • Skegelid, L. (2019). Tribuner for dissens: Ungdoms møter med samtidskunst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (364 sider)

2018

 • Eidsaa, R.M. (2018). "Dialogues Between Teachers and Musicians in Creative Music-Making Collaborations". I C.R. Christophersen & A. Kenny (red.), Musician-Teacher Collaborations. Altering the Chord (s. 133–145). Routledge.
 • Eidsaa, R.M., Myrstad B., Krehic, A.P. & Zlatarevic, M.A. (2018). Solo konsert knyttet til samarbeidsprosjektet and Presetation of the research project Reflections on Music and Conflicts, Sarajevo Akademija Universitatas [Konsert].
 • Kristensen, J. & Brage, P. (2018). Grand Prix. Kristiansand: Sørlandets kunstmuseum [Visuell kunst],

2017

 • Böhnisch, S. (2017). "Teater som arena for uenighetsfellesskap?". Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrif , 1: 8-11.
 • Gade, S. (2017). "Krigen, kritikken, arkivet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 24-29.
 • Kristensen, J. (2017). "Iscenesatt usikkerhet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 18-22.
 • Liene, A.-M. (2017). "Motstand som kvalitet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 36-39.
 • Tønsberg, K. (2017). "From fusion to fission - mapping and transforming intergroup conflicts in higher music education". Finnish Journal of Music Education, 20(1): 29-44.

2016

2015

 • Abasovic, D. (2015). Waiting for Godot in Sarajevo, 2013. Susan Sontag's war production of Samuel Beckett's play. Stavanger, Universitetet i Stavanger. [Masteroppgave]
 • Kristensen, J. & Biering, T. [Fix&Foxy] (2015). Det Store Ædegilde. København/Danmark, Dansehallerne. [Teaterproduksjon]
 • Kristensen, J. (2015). "Hvad har vi egentlig haft gang i? Etiske, sociale og kunstneriske undersøgelser i Fix&Foxys forestillinger. Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: 99-104.
 • Kristensen, J. & Biering, T. (2015). "Anders Mosling er også et virkeligt menneske." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (2): 6-9.

2014

 • Böhnisch, S. (2014). "Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik. 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv." Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: Dokumentarisme: 36-48.
 • Böhnisch, S. (2014). "Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli."Ekfrase. Nordisk tidsskrift for visuell kultur 5(1): 17-33. [Lett forkortet versjon i Morgenbladet/Portalen, 30. juni 2015.]
 • Elnan, M. (2014). TABU. Agder, Universitetet i Agder og SLT i Lindesnesregionen. [Teaterproduksjon]
 • Landvik, T. (2014). Kvinner over en lav sko. Mosjøen, Mosjøen Byspill. [Teaterproduksjon]
 • Tønsberg, K. (2014) "Critical events in the development of popular music education at a Norwegian music conservatory - a schismogenic analysis based on certain conflict and power-theoretical perspectives." Finnish Journal of Music Education 17(2): 19-34.

Arrangementer

2016

2015

 • Kunst - Kritikk - Offentlighet - Et todagers symposium i Kristiansand Kunsthall i samarbeid med forskningsplattformen KiK-Kunst i Kontekst, UiA, 21-22 november 2015, Kristiansand.

Masterprosjekter

 • Theis Håvard Finckenhagen Camp Irgens, masterstudent ved Master i kunstfag/UiA. Masterprosjekt: "'God jul og godt nytt år!' - scenisk utforskning av fenomenet julebrev." (2015-2017)

Doktorgradsavhandlinger

Lisbet Skregelid (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo, Universitetet i Oslo. [ph.d-avhandling]

Stipendiater

Julian Blaue: «Det personlige møtet med verdenspolitikken. Lecture performance som samfunnskritikk og -utopi» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2020]

Nina Helene Jakobia Skogli: «Tilnærminger til konflikt. Om iscenesatt usikkerhet og dens virkninger» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2021]

Laura Navndrup Black: «The Child is present. Children and young people as choreographers and choreographic material» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2023, ekstern ph.d.-kandidat fra Den Danske Scenekunstskole]

Solveig Korum Manga:  «He Who Pays the Piper Calls the Tune? Values and Practices of two Multi-Agency Musical Development Projects in Palestine and Sri Lanka» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i utøvende rytmisk musikk [ph.d.-prosjekt 2016–2020]

Siri Merethe Skar: «Øyeblikk av deltakelse – en studie av eksplisitt interaktive teaterformer. En undersøkelse av kryssfeltet mellom deltaker, teaterform og teaterkunstnerens intensjon, med særlig fokus på opplevelsesdimensjonen hos deltakeren» (arbeidstittel), ph.d-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2019–2022]

Anette Therese Pettersen: ph.d-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [Offentlig sektor-ph.d. i samarbeid med Kulturtanken; ph.d.-prosjekt 2019–2023]
"Forsker på scenekunstopplevelser i DKS"

Forskningsgruppeledere

Siemke Böhnisch, professor i teater

Randi Margrethe Eidsaa, førsteamanuensis i musikk

Presentasjoner

2019

 • Böhnisch, S.: "Uenighetsdramaturgier: Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater", Kunst og sosiale fellesskap, Oslo, Kulturrådet - Arts Council Norway; 2019-10-23 – 2019-10-24
 • Böhnisch, S.: "Politics of Memory: Antagonistic, Cosmopolitan and Agonistic Memory in Milo Rau's 'Breivik's statement' (IIPM, 2012)", Shared Memory(ies). Creation, Research and Politics in the European Contemporary Stage, Lisbon/Portugal, European Association for the Study of Theater & Performance (EASTAP); 2019-09-23 – 2019-09-25
 • Eiermann, A.: "On Cubes and Tubes and Windows and Walls", Seminar Body & Space, Oslo Internasjonale Teaterfestival, Oslo/Norge, Black Box teater; 2019-03-10
 • Eiermann, A., Matsune, M. & K. Skuseth: "What The Hell? A conversation", Meteor 2019 - Internasjonal Teaterfestival, Bergen/Norge, BIT teatergarasjen; 2019-10-23
 • Kristensen, J.: "Working with non-actors, theatre performance across societal spaces", Art in Education. Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo/Norge, OsloMet; 2019-08-28 – 2019-08-30
 • Skogli, N.H.: "Post-performance methodology: In the intersection between audience reception research and theatre pedagogy", Audience Research in the Arts, Sheffield/Storbritannia, SPARC; 2019-07-03 – 2019-07-05
 • Skogli, N.H.: "'Against all odds' by Fix & Foxy. Confronting the present through post-performance methods", AAG 2019 ITYARN conferance, Kristiansand/Norge, ITYARN; 2019-09-02 – 2019-09-05
 • Skregelid, L.: "Socially Engaged Art Education in Contexts of Crisis", Arnhem/Nederland, ArtEZ University of the Arts; 2019-12-2
 • Skregelid, L.: "Dissensus, Democracy and Doubting the Practice", Art & Democracy. Presenting Professional and Educational Challenges, Kristiansand, UiA; 2019-06-13.
 • Skregelid, L.: "Tensed Possibilities. The Cultural Rucksack (DKS) as Dissensus in Teacher Education", Art in Education. Building Parnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo, Kulturtanken & Oslo Met; 2019-08-28 – 2019-08-30
 • Skregelid, L.: "Scenes of Dissensus. Youngster's Encounters with Contemporary Art", Art in Education. Building Parnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo, Kulturtanken & Oslo Met; 2019-08-28 – 2019-08-3
 • Skregelid, L.: "Art in Crises and the Arrival of the I", International Society Education Through Arts Seminar: Conflict and Connections, Valetta/Malta; 2019-10-09 – 2019-10-11
 • Skregelid, L.: "Third Space. On  Tensions and Ethical Concerns Between Art and Education", iJADE conference, Creating spaces: Inclusivity, ethics and participation in art and design education, London/Storbritannia, Goldsmiths University; 2019-02-22 – 2019-02-23

2018

 • Böhnisch, S.: "Depolitisation, Collective Identity and the Battle of Narrativs after '22 July'. Seen Through the Lenses of Some Theatre Performances", The Nordic Ingredient. European Nationalisms in Norwegian Music afer 1905 - Joint Conference, Bergen, Grieg research centre & WW Universität Münster (Tyskland); 2018-03-20 – 2018-03-20
 • Böhnisch, S.: "Fra teater for de minste barna til teater etter terrorangrepet 22. juli. Teatervitenskapelig forskning på kulturelt omtvistet samtidsteater", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Böhnisch, S.: "Teatervitenskapens plass i samfunnet", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Eidsaa, R.M.: "Reflections on Music and Conflict. A study on music performance in Sarajevo during the war from 1992 to 1996", Reflections on Music and Conflict, Sarajevo/Bosna-Hercegovina, Academy of Music Sarajevo; 2018-04-25
 • Eidsaa, R.M.: "Musical Dialogues in Conflict Areas: Narratives from Sarajevo", The 6th International Conference on Narrative Inquiry in Music Education, Boston/USA, Boston University; 2018-05-24 – 2018-05-26
 • Kristensen, J.: "Other people. The ethical aspects in Fix & Foxys work with non-actors", Tværestetisk arbejde. Spørgsmål om etik, København/Danmark, Den Danske Scenekunstskole; 2018-08-23 – 2018-08-24
 • Skogli, N.H.: "Det Prekære Teateret. 'The Trace of the Trace of the Other'", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Skogli, N.H.: "Experiences of Uncertainty and Ambivalence in 'Soft Eyes' by Artilleriet Produksjoner", Fear and Anxiety in Contemporary Drama, Hildesheim/Tyskland, German Society for Contemporary Drama in English (CDE); 2018-05-31 – 2018-06-03
 • Skogli, N.H.: "Soft Eyes and Migratory Routes. Discussing dramaturgical strategies in a performance concerning politics of immigration", Theatre and Migration. Theatre, Nation, Identity: Between Migration and Stasis, Beograd/Serbia og Montenegro, International Federation of Theatre Reserach; 2018-07-0 – 2018-07-13
 • Skregelid, L.: "A Call for Dissensus in (Art) Education!" International Society Education Through Art European Conference, Helsinki/Finland, 2018-06-18 – 2018-06-21.
 • Skregelid, L.: "Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning." Kulturtankens FoU-konferanse 2018, Oslo, Kulturtanken; 2018-11-08

2017

 • Böhnisch, S.: "'Hvis alt... kunne falle på plass'. Om teater etter 22. juli", Kunsten å gjøre noe med det. Kunsten i demokratiet og demokratiet i kunsten (Kildenkonferansen), Kristiansand/Norge, Kilden Teater og Konserthus; 2017-05-04 – 2017-04-05
 • Böhnisch, S.: "Alt... faller ikke på plass. Om teater etter 22. juli", Årlig fagseminar for det kunstneriske ensemble ved Det Norske Teatret, Jeløya/Norge, Det Norske Teatret; 2017-05-07 – 2017-05-08
 • Böhnisch, S.: "Politisk teater for barn og unge. Et bidrag til debatten om 'flyktningteater'", SAND-festival 2017. Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge (fagprogram), Kristiansand/Norge, ASSITEJ Norge; 2017-09-12 – 2017-09-16
 • Böhnisch, S.: "'Shooting Ourselves' (Substans Film)/'Situation Rooms' (Rimini Protokolll) - Talk", SAND-festival 2017. Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge (fagprogram), Kristiansand/Norge, ASSITEJ Norge; 2017-09-12 – 2017-09-16
 • Eidsaa, R.M.: "Exploring the international collaborative project Musical Dialogues. A Case Study", Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning NNMPF 2017, Gøteborg/Sverige, Musikkhøgskolan Artisten; 2017-03-14 – 2017-03-16
 • Eidsaa, R.M.: "Mozarts Requiem Anno 2017. A Kilden Dialogue Project", The Arts and Education 2017. Integration or Separation? Høgskulen på Vestlandet, Kulturtanken/AYAN/DiSko, CASE Center; 2017-10-25 – 2017-10-27
 • Kristensen, J.: "Utvidet dramaturgi i Fix&Foxys teater", Dramaturgi, København/Danmark, Københavns Universitet/Inst. f. kunst- og kulturvidenskab; 2017-10-08
 • Skregelid, L.: "Når motstand gir mening. Ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst", Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær/Norge, Lofoten International Art Festival/Nasjonalmuseet; 2017-09-17

2016

 • Böhnisch, S.: "Telling the Story of '22 July' - A Dramaturgical Analysis of the 22 July Centre Exhibition." SASS Annual Conference 2016 - Circulations, New Orleans/USA; 2016-04-28 - 2016-04-30
 • Böhnisch, S.: "A Dispute on 'Dangerous Art' in the Norwegian 'Cultural Rucksack'." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Eidsaa, R.M.: "Reflections on Music and Conflict: Two Bosnian-Norwegian Projects." International Society for Music Education (ISME) 32nd World Conference; 2016-08-26
 • Elnan, M.: "Touring schools with the performance TABOO: Causing and dealing with resistance among grown-ups." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kharatyan, M.: "Interpretation Issues of A. Khachaturian's Piano Composition." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kristensen, J.: "The Salomons, Theas and Almas - the great and not so great things about working with non-professionals in conceptual theatre." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08 [invited keynote speaker]
 • Liene, A.-M. & Mortensen, K.O.S.: "The Children's Art Museum - An exploration of forms of collaboration across disciplines and art institutions." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08

2015

 • Böhnisch, S.: "'Men aldri faen om eg vil høyra på det han seier' - 22. juli på teaterscenen." Fagdag  Scenekunst i kontekst, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-05-28 - 2015-05-28
 • Böhnisch, S.: "Kunst - kritikk - offentlighet. En kort introduksjon." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, symposium, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i Kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22 juli: estetiske strategier, etiske utfordringer og 'status for ytringsfriheten'." Forskningsdagen, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-01-15 - 2015-01-15
 • Skogen, A.: "'Gamle Agder Teater er stygt!' Ulike perspektiv på arkitekturkritikk." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22

2014

 • Böhnisch, S.: "Å gi terroren en scene?" Seminar ved BASTARD - Trondheim Internasjonale Scenekunstfestival; 2014-09-12 - 2014-09-12
 • Böhnisch, S.: "Scenekunstens performative intervensjoner i 22.juli-diskursen."  Scenekunst i møte med offentligheten, Kristiansand Kunsthall, Kristiansand; 2014-12-10 - 2014-12-10
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22. juli - Kampen om fortellingen." Nasjonalt nettverksmøte i drama/teater, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo; 2014-12-26 - 2014-12-27

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Gillian Howell, PhD candidate at Queensland Conservatorium of Music, Griffith University (Australia)

Laura Navndrup Black, Uddannelsesansvarlig Danseformidling, Den Danske Scenekunstskolen (Danmark)

Kari Mette Holdhus, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag

Studenter i gruppen

Isra Issa, masterstudent, Master i kunstfag (2019-2021)