0
Hopp til hovedinnhold

Forskergruppa arbeider med ulike typer traumatisk fiksjon i samtidskulturen. Analysene ser nærmere på hvordan traumatiske hendelser og reaksjoner blir behandlet i litteratur, film, teater, fjernsyn og visuell kunst. Et hovedfokus i forskningen er å tolke utvalgte medie- og kunstuttrykk fra den vestlige samtidskulturen og å diskutere dem i relasjon til nyere bidrag til traumestudier og estetisk teori.

Utfyllende informasjon (engelsk)

Medlem av nettverket: «Narrative & Memory. Ethics. Aesthetics. Politics» 

Medlem av nettverket: "Memory Studies Association" 

Publikasjoner

2020

 • Charles I, Armstrong: «Remedial Intermediality: Ekphrasis in Sinéad Morrissey’s ‘The Doctors’». I Armstrong and Langås (eds.): Terrorizing Images: Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature, De Gruyter, Berlin
 • Unni Langås: «Terrorizing images and traumatic anticipation in Michael Cunningham’s The Hours.” I Charles I. Armstrong and Unni Langås (eds.): Terrorizing Images: Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature, De Gruyter, Berlin.
 • Unni Langås: “‘To assume oneself already dead?’ Fototekstuell selviscenesettelse i Alix Cleo Roubaud. Alix’s Journal,” i Mats Jansson (red.): Fotografi, litteratur, modernitet, Makadam,Göteborg
 • Nora Simonhjell: «Å fortelje eller bli fortalt: Ein analyse av Olaug Nilssens Tung tids tale (2017), i Anna Rebecca Solevaag og Inger Marie Lid (red.) Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Henrik Torjusen: “Alt vil være, som det var før. Krisediskurs og utopi i Ben Lerners 10:04“, Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 2 
 • Henrik Torjusen: ”Børneteater i bandeklostret”, om Simon Stranger: Leksikon om lys og mørke, Standart, 2-3

2019

 • Siemke Böhnisch: «Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli.» Teatervitenskapelige studier, 2
 • Adriana Margareta Dancus: Exposing Vulnerability. Self-Mediation in Scandinavian Films by Women, Intellect, Bristol, UK / Chicago, USA
 • Unni Langås: “Poesi i krisens tid. Fire dikt om 22. juli.» I Jørgensen, Mønster, Schmidt (red.): En ny kritik, forlaget Spring, København
 • Oda S. Slotnes: «Hvorfor stjeler Agnete Lindemann? En lesning av Amalie Skrams skuespill Agnete.» Årbok, red. Yngvild Bøe. Amalie Skram-Selskapet, 19
 • Siri Hempel Lindøe: Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonenCappelen Damm Akademisk.

2018

 • Unni Langås: «Intermedialitet i det postmoderne. Bilder og kulturelle referanser i Madame Nielsens roman Invasionen. En fremmed i flygtningestrømmen.” I Eglinger, Schiedermair, Wischmann (red.): Schriftfest | Festschrift. Für Annegret Heitmann, Herbert Utz Verlag, München

2017

 • Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier, Alvheim & Eide Akademisk forlag
 • Charles I. Armstrong: "’Jeg er en hugget gren’: Fra tap til fravær i Ellen Einans forfatterskap», i Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier
 • Siri Hempel Lindøe: «Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene», i Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier
 • Ingrid Nielsen:«underlege skapnader sviv for augo i ustanseleg skiftning». Om lesningens redning og fare i Olav H. Hauges dagbøker», i Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier
 • Bjarne Markussen: «Evrydikes sang. Om Pia Tafdrups Tarkovskijs heste», i Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier
 • Unni Langås: «Arkivet som kunstnerisk konsept. Monica Aasprongs Soldatmarkedet», i Ole Karlsen og Hans Kristian Rustad (red.): Skandinavisk samtidspoesi, Aalborg universitetsforlag
 • Unni Langås: «Literary studies and the challenge of trauma», i Jakob Lothe (ed.): The Future of Literary Studies, Novus forlag

 2016

 • Charles I. Armstrong: "Stephen Greenblatt, Shylock og kulturell differanse," i Prosopopeia, 24 (nr. 2-3)
 • Charles I. Armstrong: "'Easter. 1916' and Trauma," i International Yeats Studies, vol. 1, nr. 1
 • Siemke Böhnisch: Into the Blind Spots. Theatrical Approaches to the Terror Attacks in Norway 11 July 2011. In: European Journal of Scandinavian Studies, 46 (1)
 • Adriana Margareta Dancus: “Skyld, humor og den kommunistiske fortiden i norsk og rumensk samtidsfilm," i Elisabeth Oxfeldt (red.): Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid, Universitetsforlaget
 • Adriana Margareta Dancus: “Women, vulnerability, and depression: The cruel optimism of not giving a damn in Good Girl.” Journal of Scandinavian Cinema, vol. 6 (2)
 • Adriana Margareta Dancus: Trollism, Reality Hunger, and Vulnerability. Trolls in Film and Literature in the 2000's. European Journal of Scandinavian Studies, vol 46 (2)
 • Adriana Margareta Dancus: "Hollywoods hese stemme - 'Chuck Norris vs. Communism'," i Z filmtidsskrift, vol. 4
 • Adriana Margareta Dancus: "Å skape broer med flerkulturell sansing. Filmens og litteraturens rolle i dagens samfunn," i Studia Universitatis Babes Bolyai. Philologia, vol. 61 (2)
 • Unni Langås: Traumets betydning i norsk samtidslitteratur, Fagbokforlaget
 • Unni Langås: «'22. juli.' Litterære konstruksjoner av et nasjonalt traume," i European Journal of Scandinavian Studies, 46 (1)
 • Unni Langås: "Trauma Fiction and Media Images in Two Norwegian Novels," i Studia Universitatis Babes Bolyai. Philologia, vol. 61 (2)

Kjersti Lersbryggen Mørk: "Voices from a Void: The Holocaust in Norwegian Children´s Literature," i Translating Holocaust Lives, edited by Jean Boase-Beier, Peter Davies, Andrea Hammel and Marion Winters, Bloomsbury

 • Ingrid Nielsen: "Historisk trauma, stemme og skapelse i Andrzej Tichýs roman Kairos", i Norsk litterær årbok

 2015

 • Siemke Böhnisch: ”Å gi Breivik en scene?” Morgenbladet – Portalen, 30. juni 2015 [https://morgenbladet.no/2015/06/gi-breivik-en-teaterscene].
 • Adriana Margareta Dancus: “Melankoli i vinterland. Hisham Zamans Vinterland (2007) og Før snøen faller (2013).” I Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv, redigert av Martin Engebretsen, 34-48. Kristiansand: Portal, 2015.
 • Unni Langås: «Litteratur i lidelsens tid. Om Dantes oske.» I Unni Langås (red.): Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen.
 • Kjersti Lersbryggen Mørk: "Holocaust som lek. Barnet som vitne i Gutten i den stripete pyjamasen", i Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg (red.): På flukt, på vent, på eventyr? Bibliotheca Nova 2-2015
 • Bjarne Markussen: «Oversett, oversatt, prisbelønt: Nils-Aslak Valkeapää mellom samisk og nordisk», i M. Engebretsen (red.): Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv, Portal

2014

 • Unni Langås: «Sorgens bilder, sorgens språk. Fotografi og minner i Jacques Roubauds Noe svart,» i Hans Kristian Rustad og Henning Wærp (red.): Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag 2014
 • Bjarne Markussen: «The Rhetoric of Comfort: Henrik Wergeland’s Elegy The Swallow», i M. Farahan (ed.): Rethinking Nineteenth-Century Otherness: Reframing Multimodality and Aesthetics, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (under utgivelse).
 • Ingrid Nielsen: “Om erfaring og form i Rudyard Kiplings dikt «The Children»”, Vinduet 4/2014.
 • Olaf Haagensen: «Barndomslandskap», bokanmeldelse av Otto Dov Kulka: Landskaper fra dødens metropol, Klassekampen 1. februar 2014
 • Siemke Böhnisch: ”Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik. 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv.” Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, 14, 36-48.
 • Siemke Böhnisch: ”Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22.juli. Med en næranalyse av Milo Raus Breiviks Erklärung.” Ekfrase. Nordisk tidsskrift for visuell kultur, 5(1) 17–34. [Artikkelen ble kåret til ”Årets tidsskriftartikkel 2014”]
 • Siemke Böhnisch: ”22. juli på teaterscenen?” Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, (3), 10-13.
 • Kjersti Lersbryggen Mørk: "Lek og lidelse. Unge stemmer om ekstrem-tv," i Elise Seip Tønnessen (red.): Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslittertur på tvers av medier.

2013

 • Unni Langås: «Fanget av fortid. Tre traumefortellinger av Jon Fosse,» Edda 3, 2013
 • Olaf Haagensen: Bokanmeldelse av Jakob Lothe, Susan Rubin Suleiman og James Phelan (red.): After Testimony. The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the FutureEdda, 2013, Vol.100 (02), pp.157-160
 • Unni Langås: «Immer schuldig. Herta Müllers Roman Atemschaukel,» i Helgard Mahrdt und Sissel Lægreid (Hrgb.): Dichtung und Diktatur. Die Autorin Herta Müller, Verlag Königshausen & Neumann 2013
 • Unni Langås: «Voldtekt som våpen, kunst som provokasjon. Jenny Holzers Lustmord og krigsforbrytelsene i Bosnia,» i Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen, Thomas V.H. Hagen (red.): Nytt blikk. Årsskrift fra Stiftelsen Arkivet, Kristiansand 2013
 • Olaf Haagensen «De siste», bokanmeldelse av Jakob Lothe: Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust», Klassekampen 16. november 2013.

2012

 • Unni Langås: “Tausheten og traumene. Herta Müllers roman Pustegynge,” i Sissel Lægreid og Helgard Mahrdt (red.): Diktning og diktatur. Herta Müllers forfatterskap, Tiden forlag, Oslo
 • Unni Langås: “Fotografier og visuelle fortelleteknikker i Gaute Heivolls roman Himmelarkivet,” Edda, nr. 2
 • Olaf Haagensen: "In the Shadow of Rumkowski", Baltic Worlds, June. Vol. V:2.
 • Bjarne Markussen: «Døden som tyv. Sorg og mening hos Egil Skallagrimsson og Jens Nilssøn», Arr, Hefte 2, 39-49.

2010

 • Unni Langås: «Alltid skyldig. Herta Müllers roman Pustegynge,» Vagant, nr. 2

Tilknyttede masteroppgaver

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Ingrid Nielsen, UiS

Kjersti Lersbryggen Mørk, Norsk barnebokinstitutt og UiO

Olaf Haagensen

Anne-Karoline Sunde Jakobsen, ILS, NTNU

Leder for gruppen