0
Hopp til hovedinnhold
  • Elevvurdering i grunnopplæring
  • Studentvurdering i høyere utdanning
  • Digital vurdering
  • Vurderings relasjon til evaluering og virksomhetsutvikling på systemnivå
  • Vurdering for læring
  • Vurderingskultur
  • Betydningen av undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø for skoleutvikling

Prosjekter

Doktorgradsprosjekter:

  • "Det europeiske kvalifikasjonsrammeverkets konsekvenser for høyre utdanning" Christine Watne Kristiansen
  • “Rektor som leder og administrator i lokal kontekst og kultur” Jon Terje Hegghaug
  • «Nye vurderingsformer i lærerutdanningen» Erik Yves Adalberon

Forskningsprosjekter: 

School-In - et innovasjonsforskningsprosjekt som utforsker sammenhengen mellom undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø. Jorunn Midtsundstad, Stefanie Hillen, Grethe Ingebrigtsvold Sæbø, Kirsten Horrigmo 

Selvregulert læring og egenvurdering (Undervisingsbasert forskning i PPU-Y) Frank Egeland, Jon Terje Hegghaug, Monika Øgård, Kari-Anne Helleberg Kverneggen og Stefanie Andrea Hillen

SOL, Student Ownership of Learning- Skoleutvikling-brettspill og analysetool av resultater. Desire Baartman      

DaVinciVideo, Research and Development project. Development and production of classroom-based videos on IBL for teacher training and the development of Design Principles for such videos. Desire Baartman  

Assessment Culture Prosjekt, Inger Marie Dalehefte og Stefanie Andrea Hillen

Læring på tvers av grenser I yrkesfaglig fordypning (YFF), Kari-Anne Helleberg Kverneggen

Utdanning til valg. Dahlske UDV. Prosjekt I regi av Senter for yrkesliv og opplæring I arbeidslivet. Kari-Anne Helleberg Kverneggen og Monika Øgård

International Bokprosjekt: Assessment as a pedagogical tool, Stefanie Andrea Hillen 

 
  

Relevante PhD - studieprogrammer

Forskningssamarbeid

University of Nebraska at Omaha (UNO): Culture of Assessment

Department of Education (Connie Schaffer) & Department of ITS (Peter Wolcott)