0
Hopp til hovedinnhold
 • Elevvurdering i grunnopplæring
 • Evaluering av programmer og prosjekter
 • Studentvurdering i høyere utdanning
 • Digital vurdering
 • Vurderings relasjon til evaluering og virksomhetsutvikling på systemnivå
 • Vurdering for læring
 • Vurderingskultur
 • Betydningen av undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø for skoleutvikling

Prosjekter

Doktorgradsprosjekter/Dosentprosjekter:

 • “Rektor som leder og administrator i lokal kontekst og kultur” Jon Terje Hegghaug
 • "(Digital) undervisning og (digital) vurdering i yrkesfag lærerutdanning (PPU-Y) Frank Egeland
 • «Nye vurderingsformer i lærerutdanningen» Erik Yves Adalberon
 • "Det europeiske kvalifikasjonsrammeverkets konsekvenser for høyre utdanning" Christine Watne Kristiansen (avsluttet i desember 2020)

Forskningsprosjekter: 

Koronasituasjonen og (selvregulært) digital læring (Undervisningsbasert forskning) Frank Egeland

Evaluering av tiltak for demokratisk dannelse (Evalueringsprosjekt)/ Alternative forms of Civil education (Evaluation project of 14 measures in adult education) Rainer Christ & Stefanie Hillen

Selvregulert læring og egenvurdering (Undervisingsbasert forskning i PPU-Y) Frank Egeland, Jon Terje Hegghaug, Monika Øgård, Kari-Anne Helleberg Kverneggen og Stefanie Andrea Hillen

School-In - et innovasjonsforskningsprosjekt som utforsker sammenhengen mellom undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø. Jorunn Midtsundstad, Stefanie Hillen, Grethe Ingebrigtsvold Sæbø, Kirsten Horrigmo (avslutted 31.12.2020)

SOL, Student Ownership of Learning- Skoleutvikling-brettspill og analysetool av resultater. Desire Baartman   

DaVinciVideo, Research and Development project. Development and production of classroom-based videos on IBL for teacher training and the development of Design Principles for such videos. Desire Baartman  

Assessment Culture Prosjekt, Inger Marie Dalehefte og Stefanie Andrea Hillen

Læring på tvers av grenser I yrkesfaglig fordypning (YFF), Kari-Anne Helleberg Kverneggen

Utdanning til valg. Dahlske UDV. Prosjekt I regi av Senter for yrkesliv og opplæring I arbeidslivet. Kari-Anne Helleberg Kverneggen og Monika Øgård

International Bokprosjekt: Assessment as a pedagogical tool, Stefanie Andrea Hillen 

Assessment for Learning (ASFORL) -  a comparative pre-project which is focusing on culture of assessment in Norway and US in Higher Ed (NFR). Stefanie Hillen, Inger Marie Dalehefte, Gil Gilberts

Analysis of forms of assessment at University of Agder. Stefanie A. Hillen, Inger Marie Dalehefte. Publisert i UiA -beta 21. Oktober 2019 (Assessment and feedback using digital tools at UiA – UiA Beta  )

 
  

Relevante PhD - studieprogrammer

Forskningssamarbeid

University of Nebraska at Omaha (UNO): Culture of Assessment

Department of Education (Connie Schaffer) & Department of ITS (Peter Wolcott)