0
Hopp til hovedinnhold

Forskergruppen studerer og arbeider med teoriutvikling, teoretiseringer og metodeutvikling innenfor de respektive fagfeltene og forskningsprosjektene til gruppens medlemmer.

  • historiografi
  • miljøhistorie
  • innovasjoner
  • religion og verdier i samfunn
  • sekularisering
  • idehistorie
  • medievitenskap
  • historieforståelse
  • historiebruk

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

PhD-student Thomas Hagen, UiA og Stiftelsen Arkivet

Bjørn Tore Rosendahl  Stiftelsen Arkivet

PhD-student Anne Tove Austbø, UiA og MUST