0
Hopp til hovedinnhold

Claimed Pasts forsker vi på hvordan historisk materiale blir til relevante kilder til kunnskap om forhistorien. Hva slags historisk og sosialt bakteppe gjør at enkelte ting anses som særlig ettertraktede historiske objekter? Hva er det som gjør gjenstander til «kunnskapsbærere»? Hvilke formål tjener utforming, utvelgelse, kategorisering, fremstilling, bearbeiding, utstilling, omsetning, manipulering og fortolkning av disse kunnskapsbærerne, og hvem er involvert i prosessen?

Hvordan blir gjenstandsmateriale appropriert, omsatt og sirkulert, og hvordan finner det veien inn i samlinger og institusjoner? Hvilke asymmetriske maktrelasjoner spiller inn når forskere, kuratorer og arkivarer produserer kunnskap?

Våre forskningsspørsmål dreier seg om hvilken rolle institusjoner slik som universiteter, museer og arkiver spiller som åsteder for kunnskapsproduksjon knyttet til arkeologiske gjenstander, historisk materiale, manuskripter og håndskrifter. Et relevant aspekt for forskningen som foregår i Claimed Pasts er dermed hvorvidt det er mulig å avkolonisere av kunnskap i disse institusjonene.

Tema:

  • Kunnskapshistorie
  • Kritisk proveniensforskning
  • Migrasjon
  • Historiebruk og representasjoner av fortida
  • Plyndring, ikonoklasme, destruksjon og trafficking med kulturgjenstander 
  • Gjenstandsbiografier
  • Kulturpolitikk, kulturminneforvaltning, samlingsforvaltning og repatriering
  • Kunnskapshistorie i museer, arkiv, universiteter, samlinger 

Publications

Wirth, Christa. The Anthropologist as Deviant Modernizer: Felipe Landa Jocanoʼs Journey through the Cold War, the Social Sciences, Decolonization, and Nation Building in the Philippines. In: Solovey, Mark, Dayé, Christian (Eds.). Cold War Social Science: Transnational Entanglements. Palgrave Macmillan, 2021, pp. 161-189.

Justnes, Årstein and Rasmussen, Josephine M. More Dubious Dead Sea Scrolls: Four Pre-2002 Fragments in the Schøyen Collection. Dead Sea Discoveries 28(1), 2021, 20-37. DOI: https://doi.org/10.1163/15685179-bja10001.

Wirth, Christa. The History of Knowledge and the Cold War: An Essay. In: Baernreuther, Sandra Boehmer, Maria, Witt, Sophie (eds.). Nach Feierabend 15, 2020: 159-166.

Korsvoll, Nils Hallvard. The (Continued) Online Trade of Aramaic Magic Bowls from Iraq. Journal of Art Crime 2020 23 (spring): 17-31.

Rasmussen, Josephine Munch. Regulating the Import and Export of Cultural Objects in Norway. Background and Challenges. I: Working With Cultural Objects and Manuscripts: Provenance, Legality, and Responsible Stewardship. Helsinki: Suomen Museoliitan 2020.

Prescott, Christopher; Rasmussen, Josephine Munch. Exploring the “Cozy Cabal of Academics, Dealers and Collectors” through the Schøyen Collection. Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage 2020 Volume 3.(1) p. 68-91.

Justnes, Årstein; Rasmussen, Josephine Munch. Hazon Gabriel: A Display of Negligence. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR) 2020; Volume 384.

Justnes, Årstein; Rasmussen, Josephine Munch; Lied, Liv Ingeborg; Grønli, Kristin S. Bibelsk svindel gav smertefull sjølvransaking. Forskninsetikk [Business/trade/industry journal] 2020.

Justnes, Årstein. Nabonidus, Prayer of (4Q242/4QPrNab). I: T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism Volumes I and II. Bloomsbury T&T Clark 2020.

Kjeldsberg, Ludvik A. Christian Dead Sea Scrolls? The post-2002 Fragments as Modern Protestant Relics. I: The Museum of the Bible: A Critical Introduction. Lexington Books 2019

Wirth, Christa. Jocano’s Digging for a Pre-Colonial Past at Santa Ana in Manila: Nation-Building at the Nexus of the Cold War and Decolonization. Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia 2019; Volume 55. p. 150-155.

In the media

Rasmussen, Josephine Munch. Interview in Nyhetsmorgen, NRK P. «Afghanistans kulturminner». Segment 34. https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-tv/202108/NNFA05082321/avspiller

Korsvoll, Nils Hallvard. Bibelforsking anno 2020: Forfalskingar og svindel. Blogg: Akademiet for yngre forskere, forskning.no 2020.

Rasmussen, Josephine Munch; Prescott, Christopher. Schøyens bortforklaringer om Taliban Når noe virker for godt til å være sant, er det som oftest det. Morgenbladet 2020.

Rasmussen, Josephine Munch; Prescott, Christopher. Schøyen har en systematisk historie med å kjøpe tvilsomme varer. Morgenbladet 2020. 

David, Ariel; Justnes, Årstein. After Dead Sea Forgeries Exposed, How Do We Know the Scrolls in Israel Are Authentic? Haaretz 2020.

Grønli, Kristin Straumsheim; Justnes, Årstein. Bibelsk svindel gav smertefull sjølransaking. Forskningsetikk [Business/trade/industry journal] 2020.

Justnes, Årstein; Greshko, Michael.Exclusive: 'Dead Sea Scrolls' at the Museum of the Bible are all forgeries. National Geographic [Internet] 2020.

Justnes, Årstein; Guttormsen, Arne.Oxford-professor arrestert for bibeltyveri. Vårt Land 2020.

Justnes, Årstein; Kleivan, Nikolai Melamed. Er dette forfalskeren?. Morgenbladet 2020.

Kleivan, Nikolai Melamed; Justnes, Årstein. Løgner avslørt på bibelmuseum. Morgenbladet 2020.

Larsen, Arne Martin; Justnes, Årstein. Forskning med store medieoppslag. uia.no 2020.

Upcoming events

May 19,  2021, 11.30-12.30, Brown Bag Lunch seminar (lecture and discussion). Sign up with: Årstein.Justnes@uia.no

Guest: Michael Press, Ph.D. postdoctoral fellow in the Institute for Religion, Philosophy, and History, UiA

Title: Tbd

May 5,  2021, 11.30-12.30, Brown Bag Lunch seminar (lecture and discussion). Sign up with: Christoph.Kalter@uia.no
Guest: Daniel Morat, PD Dr. Lecturer at Friedrich-Meinecke-Institut (FMI), at the Freie Universität, Berlin and Member of the curatorial team for the Berlin Exhibition of the Humboldt Forum in Berlin.

"More than Looted Art: The Humboldt Forum and Germany’s Colonial Legacy"

Readings:

Jonathan Bach, “Colonial Pasts in Germany's Present,” In German Politics and Society 37 (2019), 4, pp. 58-73.

https://www.nationalgeographic.com/history/article/germany-humboldt-forum-stirs-colonial-controversy

April 23, 2021, 11.30-12.30, Brown Bag Lunch: Meet the Author.

Author: Patrícia Martins Marcos, Ph.D. Candidate in UC San Diego’s Department of History and the Science Studies Program.

Reading: Patrícia Martins Marcos. Decolonizing Empire: Corporeal Chronologies and the Entanglements of Colonial and Postcolonial Time. Práticas da História, 11 (2020): 143-179.

February 24, 2021, 11.30-12.30, Brown Bag Lunch: Theory Reading

DuBois, Page. “Fragmentary Introduction .” Introduction. In Sappho Is Burning, 1–30. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1995. 

10. February 2021, 11.30-12.30. Brown Bag Lunch seminar.

Guest: Deise Faria Nunes: PhD Research Fellow at the Department of Visual Arts and Drama at UiA: "Estuaries: Afro-Diaspora Art Encounters in the Nordics"

27. January 2021, 11.30-12.30, Brown Bag Lunch Theory Reading Seminar:

Text: Spivak, Gayatri Chakravorty. Can the Subaltern Speak? in Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds). Marxism and the Interpretation of Culture. London 1988. 

 13. January 2021, 11.30 - 12.30. Brown Bag Lunch seminar.

Guests: Cécile Stehrenberger, Junior-Professorin, Bergische Universität Wuppertal and Urs Lindner, Universität Erfurt, Junior Fellow: Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien: "Decolonizing Knowledge Carriers in the City of Erfurt. From Museums to (Street)names"

2. December 2020, 11.30 - 12:30. Brown Bag Lunch seminar. Email nils.hallvard.korsvoll@uia.no to sign up

Guest: Raha Rafii, Postdoctoral fellow, University of Exeter: ”Reading Museums from the Outside: Near Eastern Collections between Academic Studies and Middle Eastern Communities"

18. November 2020, 11.30 - 12:30. Brown Bag Lunch seminar. Email nils.hallvard.korsvoll@uia.no to sign up

Guest: Astrid Rasch, Associate professor, NTNU: “Teaching memory politics after empire"

4. November 2020, 11.30 - 12:30. Brown Bag Lunch seminar. Email nils.hallvard.korsvoll@uia.no to sign up

Guest:  Dana Ryan Lande, Postdoctoral Fellow, Norwegian School of Theology, Religion and Society: “Media History, Narrative Unreliability, and the Dead Sea Scrolls: The Ethics of Provenance (Under-)Reporting”

9. October 2020, 11.30 - 12:30. Brown Bag Lunch seminar. 

Guest: Johan Östling, professor Lund University: "Circulation, Arenas and the Quest for Public Knowledge: Historiographical Currents and Analytical Frameworks."

9. September 2020, 11.30 - 12:30. Brown Bag Lunch seminar

Guest: Amanda Crompton, associate professor, University of Tromsø/Max Planck: "The Accidental Collectors: Colonial Travellers and Inuit Collections from Labrador, Canada."

26. August 2020, 11.30 - 12:30. Brown Bag Lunch seminar

Introduction: Rizka Pramadita, Phd research fellow, university of Agder: "Rethinking Ethics in Qualitative Research: Towards Critical Radical Ethics."

5. - 7. August 2020, Shut Up and Write, Fevik.

Research group writing retreat.