0
Hopp til hovedinnhold

Et samfunn for alle har hovedfokus på kommunalt helsearbeid. Forskningen er sentrert omkring hvordan personer med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskningsgruppen gjør samfunnsanalyser av utviklingen relatert til de-institusjonaliseringen som har funnet sted, med et kritisk blikk på inkluderingsprosesser.

Vi studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget som kommunale helsetjenester hviler på. Sentrale temaer er brukermedvirkning, recovery-orientering, ulike rettighetsperspektiver, stigma og steders betydning for psykososial helse.

Gruppen forsker i samarbeid med brukerorganisasjoner.

Forskningsprosjekter

 • På grunn av, på tross av eller begge deler?» Beskrivelser fra tjenestebrukere innen psykisk helse og/eller rus feltet om hva som hemmer eller fremmer bedringsprosesser
 • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.

Forskningssamarbeid

 • ROM Agder, A-larm
 • Kommuner på Agder
 • Stockholms Universitet.

Publications

Fredwall, T. E., & Larsen, I. B. (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. doi: 10.1177/0969733017753742

Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap.

Topor, A; Bøe, T. D. & Larsen, I. B. (2018). Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems. Community mental health journal.

2017

Albæk, A. U.; Kinn, Liv G. & Milde, A. M. (2017). Walking Children Through a Minefield: How Professionals Experience Exploring Adverse Childhood Experiences. Qualitative Health Research 2017; 28(2) s. 231-244

Albæk, A. U. & Milde, A. M. (2017). Nevrobiologisk forståelse av traumeminner. Tidsskrift for Norsk               Psykologforening, 54 (10) s. 951-957

Bachke, C. C. & Larsen, I. B. (2017). Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 13(2) s.

Fjeldskår, M.; Gundersen, M. Z.; Vik, S. & Bachke, C. C. (2017). Arbeidsgiveres syn på å ansette personer med utviklingshemming: "savner at noen spør" versus "de passer nok ikke inn her". SOR rapport, 63(2) s. 50-72

Larsen, I. B.; Thorød, A. B.; Bøe, T. D.; Lindvig, G. R. & Nodeland, S. (2017). 

Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Kristiansand: Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-112-2. s. 136-149

Larsen, I. B. & Topor, A. (2017). A place for the heart: A journey in the post-asylum landscape. Metaphors and materiality. Health and Place, 45. s. 145-151.

Melby, Kristian Leonard; Bachke, Carl Christian.

Utviklingshemming, utviklingshemning eller hva? Betegnelser i bruk og endring.. NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning: Kunnskapsbanken 2017

SSkeivoll Christiansen, W.; Karlsen, T.-I. & Larsen, I. B. (2017). Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  13(2) s. –

Topor, A. & Ljungquist, I. (2017). Mony, Social Relationships and the Sense of Self: The Consequences of an Improved Financial Situation for Persons Suffering from Serious Mental Illness, Commuinty Mental Health Journal, 53(7), pp 823-831.

2016

Andersen, A. J. W.; Borg, M.; Karlsson, B. E. & Larsen, I. B. (2016). Mer av det samme? En studie av tildelings¬praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings¬råd i perioden 1995–2015. Scandinavian Psychologist 3.

Andersen, A. J. W.; Fredwall, T. E. & Larsen, I. B. (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2) s. 45-56

Andersen, A. J. W.; Larsen, I. B. & Topor, A. P. (2016).  Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway. Scandinavian Psychologist, 3(1).

Bachke, C. C. & Thomassen, G. (2016). Former pupils’ experienced mental health (mh) and quality of life (qol) some years after completion of adapted secondary education. Sabiedriba, Integracija, Izglitiba or Society, Integration, Education 2016 (III) p. 166-181

Eidså, T. H.; Haraldstad, E. A. & Larsen, I. B. (2016). "Vi ønsker å bli sett, men ønsker ikke å bli sett rart på": om materialitet og mennesker i bofellesskap og dagsentre innen psykisk helsetjeneste i kommunene. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1/2) s. 57-67

Grey, A. E. (2016). ”I den Blå himmel” ”Om aktiviteter og mennesker i dagsentra innen psykisk helsetjeneste i kommunene” En analyse om aktivitetenes betydning for psykisk helse. Grimstad: Masteroppgave, Universitetet i Agder.

Larsen, I. B. & Melhuus, E. C. (2016). The presence of things: A study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives. Social Space, 11(1) s. 54-73

Nodeland, S.; Larsen, I. B.; Mohamedi, K.; Nodeland, S. & Andersen, A. J. W. (2016). "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid,  13(3) s. 200-209.

Topor, Alain., Ljungqvist, Ingermar. & Sandberg, Eva-Lena. (2016). Living in poverty with severe mental illness - Coping with double trouble, Nordic Social Work Research, 6 (3), 201-210. DOI: 10.1080/2156857X.2015.1134629

Topor, Alain., Ljungqvist, Ingermar. & Sandberg, Eva-Lena. (2016). The cost of friendship: severe mental illness, poverty and social isolation, Psychosis, 8 (4), 336-345. doi.org/10.1080/17522439.2016.1167947

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Siren Nodeland, filosof og selvstendig medforsker
 • Åsne Knutson de Presno (UiA)
 • Bente Birkeland (UiA)
 • Tore Dag Bøe (UiA)
 • Khuncha Xas, ROM Agder
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker

Studenter i gruppen

 • Masterstudent, Kirsti Stople