0
Hopp til hovedinnhold
 • Eiendomsøkonomi
 • Insentiver og kontraktsmodeller
 • Offentlig privat samarbeid (OPS) / Gjennomføringsmodeller
 • Kontraktsrett
 • Forhandlingsøkonomi
 • Næringsøkonomi og reguleringer
 • Prosjektledelse

Forskningsgruppen samarbeider med Senter for Eiendomsøkonomi.

Utvalgte publikasjoner

 • Dahl, Jonas og Theis Theisen (2020). "Gir boplikt lavere boligpriser?". Tidsskrift for boligforskning. Volum 3. 01/2020.  
 • Theisen, Theis. (2020). "The impact of an urban toll ring on housing prices." Research in Transportation Economics.   https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100882
 • Theisen, Theis og Emblem, Anne Wenche. (2020). "The Road to Higher Prices: Will Improved Road Standards Lead to Higher Housing Prices?" Journal of Real Estate Finance and Economics. ISSN  0895-5638. https://doi.org/10.1007/s11146-020-09751-y
 • Theisen Theis, Emblem Anne Wenche (2018). "House prices and proximity to kindergarten – costs of distance and external effects?" Journal of Property Research . ISSN 0959-9916. doi: 10.1080/09599916.2018.1513057
 • Emblem Anne Wenche, Theisen Theis, Aamo Bjørn Skogstad (2017). "Regionale forskjeller i boligprisutviklingen - mulige årsaker." Samfunnsøkonomen ISSN 1890-5250. (6), s 14 - 25
 • Daniel Göller, Michael Hewer. Breakdown in Multilateral Negotiations, Journal of Economic Theory, forthcoming, working paper version: http://ssrn.com/abstract=1975835 
 • Daniel Göller. Expectation Damages and Bilateral Cooperative Investments, American Law and Economics Review, 16(2): pp. 473-498. doi: http://dx.doi.org/10.1093/aler/ahu002
 • Solheim-Kile Espen, Lædre Ola, Lohne Jardar, Meland Øystein Husefest, Characteristics of Public-Private Partnerships in Norway (2014).http://www.iglc.net/papers/details/987 
 • Robertsen Karl, Theisen Theis. The Impact of Financial Arrangements and Institutional Form on Housing Prices (2011). Journal of real estate finance and economics. ISSN 0895-5638. 42 (3), s 371 - 392 doi: 10.1007/s11146-009-9213-z

Relevante PhD-studieprogrammer

PhD programme at the School of Business and Law, University of Agder.

Våre forskere

Anne Wenche Emblem
førsteamamuensis

Leder senter for Eiendomsøkonomi
Leder forskergruppen Real Estate: Economics & Law

 • Eiendomsøkonomi
 • Offentlig økonomi
 • Helseøkonomi

Øystein Meland
førsteamanuensis

 • Prosjektledelse og –styring
 • Gjennomføringsmodeller

Daniel Göller
førsteamanuensis

 • Kontrakts-teori
 • Forhandlingsøkonomi
 • Institusjonell økonomi
 • Offentlig økonomi

Kjetil Andersson
førsteamanuensis

 • Næringsøkonomi
 • Regulering
 • Anvendt økonometri

Theis Theisen
professor

 • Eiendom- og byøkonomi
 • Helseøkonomi
 • Sosiale valg

Erik Nesland
førsteamanuensis

 • Kontraktsrett (alm./spes.)
 • Rettsteori

Liv Bente Hannevik Friestad
førsteamanuensis

 • Økonomisk styring
 • Skoleøkonomi

Kristin Dale
dosent

 • Regionaløkonomi
 • Arbeidsmarkedsøkonomi
 • Makroøkonomi
 • Digital evaluering

Siri Puntervold Nilssen
universitetslektor

 • Kontraktsrett

Espen Solheim-Kile
Doktorgradsstipendiat

 • Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 • Kontrakts og gjennomføringsmodeller
 • Prosjektledelse

Leder for gruppen

Fagområde