0
Hopp til hovedinnhold

Medlemmene i forskningsgruppen i komparativ og offentlig rett forsker på et vidt spektrum av temaer innenfor offentlig rett, blant annet  statsforfatningsrett, forvaltningsrett, velferdsrett, etikk, juridisk metode, kommunalrett.

I tillegg har forskningsgruppen særlig interesse og ekspertise i komparativ offentlig rett. Medlemmene har publisert artikler eller bøker innen:

 • Komparativ konstitusjonell rett
 • Komparativ forvaltningsrett 
 • Rettskulturer
 • Juridiske metoder
 • Utenlandsk rett (bl.a. fransk rett, tysk rett, britisk rett)

Nettverk:

Utvalgte publikasjoner

Bragdø-Ellenes, Sunniva, An Introduction to French Legal Culture, in: Koch, Søren, Skodvin, Knut Einar og Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Comparing Legal Cultures, (2017).  

Bragdø-Ellenes, S. C. (2014). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike. Universitetsforlaget.

Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck.

Nesland, Erik Michael, Det sammenlignende rettsstudium: Refleksjoner over et klassisk tema i norsk rettsvitenskap. I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, (2007), Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero-Moss mfl. (red.) 

Nguyen Duy Iris, Brorskapsprinsippet: Fra ideal til konstitusjonelt prinsipp, in: Nguyen Duy, Bragdø-Ellenes, Backer, Eng, Rasch (2020), Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.

Nguyen Duy Iris New trends in Scandinavian constitutional review (2015), Scandinavian Studies in Law nr. 61

Nguyen Duy, Iris (2011). La souveraineté du Parlement britannique. L'Harmattan.

Arrangementer

Lunsjseminarer i regi av Institutt for rettsvitenskap og Forskergruppen i komparativ og offentlig rett (UiA)

2020

 • 28.1.20 - Førsteamanuensis Ingvill Helland Göller (UiA) Faglunsj om "Grenser for lovtolkning i et komparativt perspektiv"
 • 28.2.20 - Professor Søren Koch (UiB) Gjesteforelesning om komparativ juridisk metode: "Utenlandsk rett som rettskilde"
 • 3.6.20 - Førsteamanuensis og avdelingsleder Lana Bubalo (UiS) Faglunsj om "Bosnisk rett sammenlignet med norsk"
 • 20.8.20 - Førsteamanuensis Christian Børge Sørensen (UiS) Faglunsj om "Det EMK-rettslige gjenforeningsmålet i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og nyere praksis fra EMD"
 • 1.9.20 - Professor Eirik Holmøyvik (UiB) Faglunsj om "Om Stortingets oppmodingsvedtak i samband med kontrollen med regjeringa"
 • 24.9.20 - Professor Tor-Inge Harbo (UiA) Faglunsj om "Rettspragmatisk frigjøring"

2021

 • 15.03.21 - Professor Malcolm Langford (UiO) Faglunsj om "Responsive Law: From Human Rights to Artificial Intelligence in Comparative Perspective"
 • 4.05.21 - Professor Eivind Smith (UiO) Faglunsj om "Legalitetsprinsippet i komparativt lys"
 • 18.05.21 - Professor Rainer Arnold (University of Regensburg, Tyskland) Faglunsj om "About the evolution of the concept of fundamental rights: functional efficiency and internationalization"

Arrangementer i regi av forskargruppe for rettskultur (UiB):

https://www.uib.no/fg/rettskultur/kalender