0
Hopp til hovedinnhold

Tilpasning og bruk av smertemestrings-app hos ungdom i videregående skole

Erik Grasaas of the Faculty of Health and Sport Sciences at the University of Agder has submitted his thesis entitled “iCanCope with PainTM Norway - Cultural translation and feasibility testing of the Norwegian iCanCope with PainTM app aimed at reducing pain and improving health-related quality of life in a school-based population of adolescents with persistent pain”, and will defend the thesis for the PhD-degree Friday 25 September 2020.

Det overordnede formålet med avhandlingen “iCanCope with PainTM Norway” var å kulturelt tilpasse og undersøke gjennomførbarheten av en app for smertemestring, samt undersøke smerter og livskvalitet hos ungdommer med langvarige smerter i videregående skole.

Erik Grasaas

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Erik Grasaas disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “iCanCope with PainTM Norway - Cultural translation and feasibility testing of the Norwegian iCanCope with PainTM app aimed at reducing pain and improving health-related quality of life in a school-based population of adolescents with persistent pain” fredag 25. september 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Slik oppsummerer Erik Grasaas selv avhandlingen:

Tilpasning og bruk av smertemestrings-app hos ungdom i videregående skole

Det overordnede formålet med avhandlingen “iCanCope with PainTM Norway” var å kulturelt tilpasse og undersøke gjennomførbarheten av en app for smertemestring, samt undersøke smerter og livskvalitet hos ungdommer med langvarige smerter i videregående skole. 

Tre artikler ligger til grunn for avhandlingen.

Resultat av avhandlingen indikerte at deltakerne opplevde app’en enkel å bruke og selvforklarende.

Likevel viste den randomiserte kontrollerte gjennomførbarhetsstudien høyt frafall av deltakere samt lav grad av appbruk.

Artikkel I viste til høy grad av tilfredsstilhet i brukertesting samt få brukerfeil som samlet indikerte at det ikke var behov for store endringer i app’en før den randomiserte kontrollerte gjennomførbarhetsstudien, med unntak av å fremme brukeraktivitet i den sosiale komponenten.

Videre, i artikkel II, undersøkelsen av underliggende mekanismer mellom smerte og livskvalitet tydeliggjorde viktigheten av å fremme mestringstro for å øke livskvaliteten blant ungdommer med langvarige smerter.

Dette kan være viktig i fremtidige intervensjoner ettersom omkring halvparten av reduksjonen i flere livskvalitetsaspekter var forklart av den medierende variabelen mestringstro.

Artikkel III viste til høyt frafall av deltakere og lav grad av appbruk i den randomiserte kontrollerte gjennomførbarhetsstudien som indikerte behov for å endre design på intervensjonen.

Likevel viser denne artikkelen til ny forskning på området ved å vurdere gjennomførbarheten samt utforske utfallsvariabler mellom grupper ved bruk av en selvhjelp-app for smertemestring hos ungdommer med langvarige smerter i videregående skole.

Videre kan resultatene anvendes til beregning og estimat av utvalgsstørrelse i fremtidige app-baserte intervensjoner.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Mariann Fossum, instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og sykepleievitenskap, UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning"How to evaluate feasibility? Criteria and considerations when planning and carrying out an efficacy trial"

Tittel på avhandling: “iCanCope with PainTM Norway - Cultural translation and feasibility testing of the Norwegian iCanCope with PainTM app aimed at reducing pain and improving health-related quality of life in a school-based population of adolescents with persistent pain”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

Kandidaten: Erik Grasaas (1985, Kristiansand) Utdannet fysioterapeut (bachelorgrad), UC-Vest, Esbjerg, Danmark (2010), Utdannet osteopat (bachelorgrad) Høyskolen Kristiania, Oslo (2014), Mastergrad i bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (NTNU) (2013). Arbeidet som fysioterapeut ved Esbjerg Genoptræningscenter (Danmark) fra 2010-2011, har senere vært studentassistent ved NTNU i fagene anatomi og fysiologi, kontaktlærer ved Oddemarka skole i Kristiansand, timelærer ved UiA og videregående skoler i Kristiansand. Nå arbeider Grasaas som seniorrådgiver ved Toppforskningssenteret for mat og ernæring i et livsløpsperspektiv ved Universitet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Guðrún Kristjánsdóttir, Fakultet for sykepleie, Universitetet i Island 

Annenopponent: Postdoktor Olöf Birna Kristjansdottir, Oslo Universitetssykehus og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørn Tore Johansen, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Kristin Haraldstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA, (hovedveileder), professor Liv Fegran, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA, professor II Sølvi Helseth, Institutt for helse- og sykepleievitenskap UiA og professor ved OsloMet, og forsker, PhD, Jennifer Stinson, The Hospital for Sick Children (SickKids), Toronto, og førsteamanuensis ved University of Toronto, Canada (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Mariann Fossum på e-post mariann.fossum@uia.no