0
Hopp til hovedinnhold

Internasjonalisering av nye bedrifter

Stine Øyna disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Essays on Born Global Evolution» fredag 24. mai 2019. (Foto: Privat)

Avhandlingen presenterer ulike strategiske tilnærminger basert på hvorvidt bedriften primært bruker nettverk eller merkevare i utviklingen sin, samt hvor proaktiv bedriften er med hensyn til sine internasjonale aktiviteter.

Stine Øyna

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Internasjonalisering er blitt billigere gjennom globaliseringen, men det er likevel ingen «one-size-fits-all»-løsning som ferske bedrifter kan ta i bruk for å få suksess, viser Stine Øynas doktorgradsavhandling, som hun forsvarer fredag 24. mai.

Stine Øyna disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Essays on Born Global Evolution» fredag 24. mai 2019.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Slik beskriver Stine Øyna selv essensen i avhandlingen:

Hvordan kan nye bedrifter internasjonalisere?

Avhandlingen fokuserer på bedrifter som satser internasjonalt allerede i oppstarten – såkalte «born globals».

Billigere å internasjonalisere

Globalisering – reduserte transport- og kommunikasjonskostnader, lavere handelsbarrierer, og hyppigere forekomst av globale nisjemarked – har gjort internasjonalisering billigere, og derfor mer tilgjengelig også for relativt ferske bedrifter.

Slike bedrifter er gjerne bygget på produkter som kanskje har begrenset nasjonalt, men stort globalt, potensiale. Med et lite hjemmemarked blir det derfor nødvendig å satse utenfor egne landegrenser tidlig dersom man ønsker å være en konkurransedyktig aktør.

Tilnærming til internasjonalisering

Hovedfunnene – som er basert på studie av teknologibedrifter i Israel – har implikasjoner for hvordan bedrifter kan tilnærme seg internasjonalisering.

Avhandlingen presenterer ulike strategiske tilnærminger basert på hvorvidt bedriften primært bruker nettverk eller merkevare i utviklingen sin, samt hvor proaktiv bedriften er med hensyn til sine internasjonale aktiviteter.

Ingen «one-size-fits-all” for internasjonalisering

Dette indikerer at det ikke finnes noen «one-size-fits-all» til internasjonalisering, men at bedriften bør velge en strategisk tilnærming basert på faktorer som tilgjengelige ressurser, produktets innovasjonsgrad og markedet de prøver å komme inn i.

Disputasfakta:

Kandidaten: Stine Øyna (1988, Vennesla), siviløkonom fra UiA. Har også gått gjennom Trainee Sør, og jobbet i flere avdelinger ved UiA (opptakskontoret og forskningsadministrativ avdeling) universitetslektor, stipendiat, universitetslektor ved Institutt for strategi og ledelse - for tiden i permisjon fra stipendiatstillingen for å jobbe med utvikling av masterprogram i entreprenørskap.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001, Campus Kristiansand

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik

Prøveforelesning kl 11:15

Disputas kl 12:45

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Discuss your contributions to the evolution of Born Global firms in relation to recent developments in the field. Please include the following in the discussion:

  • Paul, J., & Rosado-Serrano, A. (2019).Gradual Internationalization vs Born-Global/International new venture models: A review and research agenda. International Marketing Review.
  • Coviello, N. (2015). Re-thinking research on born globals. Journal of International Business Studies, 46(1), 17-26».

Tittel på avhandling: «Essays on Born Global Evolution»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Antonella Zucchella, University of Pavia, Italia

Annenopponent: Professor Per Servais, Luinnéuniversitetet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Sangeeta Singh, UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Rotem Shneor, Institutt for strategi og ledelse, UiA