0
Hopp til hovedinnhold

Fremstilling av lidelse i TV-aksjonen

Siri Hempel Lindoe disputerer med en doktorgradsavhandling om TV-aksjonen. (Foto: Privat)

Hvordan blir audiovisuelle fortellergrep brukt for å fremstille lidelse i NRK TV-aksjonen?

Siri Hempel Lindøe

Idéhistoriker

Lidelse er sentralt i NRKs TV-aksjoner. Siri Hempel Lindøe har gjennomgått samtlige TV-aksjoner gjennom 40 år.

I avhandlingen går hun i dybden i analysen av de fortellergrepene som blir brukt for å fortelle om lidelse i tre av dem.

Kamerabruk, lyd, musikk, voice-over, klippeteknikk og digital bearbeiding av levende bilder er blant fortellergrepene Siri Hempel Lindøe har studert. Med erfarent blikk fra produksjonsmiljøer – hun har blant annet programingeniør-utdannelse med spesialisering i klipp fra NRK og jobb som klipper i NRK TV i syv år på CVen.

Siri Hempel Lindøe har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i litteraturvitenskap.

Slik beskriver kandidaten selv avhandlingen:

Fremstilling av lidelse i NRK TV-aksjonen

Hvordan brukes bilder, ord, lyd og fortellinger til å fremstille lidelse i NRK TV-aksjonen?

Siri Hempel Lindøes doktorgradsavhandling er den første om NRK-TV-aksjonen, et TV-program som har en spesiell plass i norsk kulturhistorie. NRK TV-aksjonen er Europas lengstlevende TV-innsamling, og kom i stand i en tid da fjernsynet var i ferd med å etablere seg som aktør innen humanitært engasjement.

TV-aksjonen gjennom 40 år

Avhandlingen bygger på et gjennomsyn av NRK TV-aksjonens programmer gjennom 40 år. Den gir innblikk i stabile trekk ved konseptet, men trekker også frem aspekter som har endret seg.

NRK TV-aksjonen har siden oppstarten i 1974 befattet seg med mange ulike innsamlingsformål. Den representerer derfor en lang og variert praksis knyttet til det å fremstille ulike typer av lidelse i TV-mediet.

Analyserer tre aksjoner

Avhandlingen analyserer tre veldig forskjellige programmer i denne historien:

  • NRK TV-aksjonen 2010, På flukt, som gikk til Flyktninghjelpen,
  • NRK TV-aksjonen 1997, Krafttak mot kreft, som gikk til Kreftforeningen og
  • NRK TV-aksjonen 2008, Blå Kors, som gikk til Blå Kors.

Analysene viser forskjeller i måten lidelse blir fremstilt på i disse tre programmene. Videre analyseres disse forskjellene i forhold til ulike verdier og hensyn som ligger implisitt i de fortellergrepene som er tatt i bruk.

Engasjement gjennom audiovisuelle fortellergrep

Avhandlingens hovedanliggende er å undersøke de audiovisuelle fortellergrepene som står til rådighet for TV-mediet, eksempelvis gjennom kamerabruk, lyd, musikk, voice-over, klippeteknikk og digital bearbeiding av levende bilder. Disse fortellergrepene knyttes an til ulike typer av bildestiler, ulike typer av narrativer og ulike måter å etablere et tilskuerengasjement på i forhold til lidelsen.

Avhandlingen trekker også inn etiske aspekter. Et aspekt er forskjellen mellom fremstillinger av «fjern» og «nær» lidelse.

Et annet aspekt er problemene programkonseptet NRK TV-aksjonen møter på, når det både skal skape god stemning og samtidig gi troverdige og sanne fremstillinger av menneskers lidelse.

Disputasfakta:

Kandidaten: Siri Hempel Lindøe er født i Trondheim og oppvokst i Oslo og Stavanger. I år 2000 avla hun hovedfagseksamen i idéhistorie (cand. philol.) ved Universitet i Oslo. Hun er også utdannet programingeniør med spesialisering i klipp fra NRK og har jobbet som klipper i NRK TV i 7 år. Lindøe har undervist ved Danvik Folkehøgskole og på journalistutdanningen ved Mediehøgskolen Gimlekollen. Hun er i dag ansatt ved Universitet i Agder og jobber på Institutt for nordisk og mediefag.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1-001, Campus Kristiansand.

Dekan Jacques Koreman leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Fredag 22. april 2016 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Hvordan kan man tenke seg et begrep som "etikkens topos" anvendt i analyse av visuelle representasjoner av lidelse?»

Tid for disputas: Fredag 22. april 2016 kl 12:00

Tittel på avhandling: «Lidelse på TV. En undersøkelse av audiovisuelle fortellergrep og narrative strukturer i NRK TV-aksjonen.»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Anna Edin, Luleå tekniske universitet

Annenopponent: Professor Asbjørn Grønstad, Universitetet i Bergen

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Elise Seip Tønnessen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Unni Langås, UiA (hovedveileder) og professor Anne Jerslev, Københavns universitet (bi-veileder).