0
Hopp til hovedinnhold

Fra kulturbistand til likeverdig samarbeid?

Solveig Korum fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Music in international development: The experience of Concerts Norway (2000-2018)» tirsdag 29. juni 2021. (Foto: Kulturtanken / Lars Opstad)

Med mindre spenningene mellom kunstneriske og politiske mål adresseres, risikerer man å styrke ubalanser i makt og ujevn fordeling av ressurser. Korum peker også på dikotomien mellom «utviklede land» og «utviklingsland» i bistandssystemet som en forståelsesramme som begrenser snarere enn frembringer gunstige resultater for likeverdig kultursamarbeid og utvikling.

Solveig Korum

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Solveig Korum fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Music in international development: The experience of Concerts Norway (2000-2018)» tirsdag 29. juni 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom (NFR) Norges forskningsråds OFFPHD-program (Offentlig sektor ph.d.), der NFR og Kulturtanken har finansiert 50/50 av kandidatens kostnader. Solveig Korum er den første offentlig sektor-ph.d.-kandidaten som fullfører doktorgradsløpet på Fakultet for kunstfags doktorgradsprogram.

Slik oppsummerer Solveig Korum avhandlingen:

Fra kulturbistand til likeverdig samarbeid?

Kulturbistand har en dokumentert effekt, men bistandsrammen er moden for utskiftning, viser ny doktorgrad.

  • Hvilken verdi har norsk kulturbistand for samfunnsbygging i Palestina, India og Sri Lanka?
  • Hvilket potensial ligger i samarbeidsprosjekter på musikkfeltet for likeverdige relasjoner mellom Norge og land i det globale sør?
  • Hvordan realiseres dette potensialet, og hva er dets begrensninger, i ulike lokaliteter og verdikontekster?

Dette er blant spørsmålene Solveig Korum har undersøkt i sitt doktorgradsarbeid.

Uten-Rikskonserter

Korum har forsket på Rikskonsertenes oppdragsvirksomhet for Utenriksdepartementet i Palestina, India og Sri Lanka.

I tillegg har hun sett på hvilke ringvirkninger disse prosjektene hadde for Rikskonsertenes virksomhet i Norge.

Avhandlingen er basert på dokumentanalyse, intervjuer og etnografisk feltarbeid.

Korum var selv ansatt i Rikskonsertenes internasjonale avdeling fra 2008 til 2016. Gjennom bruk av auto-etnografiske metoder, har hun inkludert denne erfaringen i avhandlingens datagrunnlag.

Positive effekter

Gjennom fire artikler, innrammet av en akademisk kappe, viser Korum hvordan Rikskonsertens arbeid hadde en positiv effekt på kulturell infrastruktur og -relasjoner i flere samarbeidsland.

Korum fremhever imidlertid også at ideen om kunsten som ikke-politisk, universell og harmoniserende kan være en fallgruve for aktører i slike prosjekter:

Det ligger muligheter for likeverd og økt mellommenneskelig forståelse i slike prosjekter.

Risiko-faktorer

Men med mindre spenningene mellom kunstneriske og politiske mål adresseres, risikerer man å styrke ubalanser i makt og ujevn fordeling av ressurser. Dette viser blant annet eksemplet fra Sri Lanka, sier Korum.

Korum peker også på dikotomien mellom «utviklede land» og «utviklingsland» i bistandssystemet som en forståelsesramme som begrenser snarere enn frembringer gunstige resultater for likeverdig kultursamarbeid og utvikling.

Som alternativ til dagens praksis, presenterer Korum et rammeverk for hvordan erkjennelse av forskjellige epistemologier og nytenking rundt organisering av kulturprosjekter kan bidra til en mer inkluderende og rettferdig global (kunst-)verden.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning tirsdag 29. juni kl 10:15

Disputas tirsdag 29. juni kl 12:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hybridity, modernization, heritage? Discuss the ideologies involved in planning trans-national music events»

Tittel på avhandling: «Music in international development: The experience of Concerts Norway (2000-2018»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2759602

Artikkel I og III er klippet ut fra avhandlingen slik den foreligger på lenken, fordi de ennå ikke er publisert av forlagene som har antatt dem. De blir lagt inn i avhandlingen når de er frigitt av forlagene.

Fram til disputas er avhandlingen i fulltekst tilgjengelig ved Fakultet for kunstfag. Henvendelser om dette rettes til Kai Steffen Østensen.

 

KandidatenSolveig Korum (1984, Oslo) Bachelorgrad i European Studies, Universitetet i Oslo/ Caen (2006), mastergrad i African Studies, Universitetet i Oslo/ Dakar (2007). Tittel på masteroppgave: “L’enseignant sénégalais face au programme d’histoire du second cycle: perception et pratiques en classe”. Arbeider nå som seniorrådgiver FoU i Kulturtanken, Oslo.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Alf Arvidsson, Umeå universitet, Sverige

Annenopponent: Forsker ph.d. Marika Nordström, Umeå universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Michael Rauhut, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tor Dybo (hovedveileder) og professor Stan Hawkins (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no