0
Hopp til hovedinnhold

Endringsprosesser i psykisk helsearbeid

Tore Dag Bøe disputerer 11. mars 2016 med en avhandling om ungdom og psykisk helse. (Foto: Privat)

- Ungdommer som sliter psykisk forteller om sine opplevelser av endring, som kan forstås som kroppslig-etiske hendelser.

Tore Dag Bøe

Stipendiat - universitetslektor

Ungdom som trekker seg tilbake fra andre fordi de sliter psykisk trenger mer enn verbal støtte for å søke ut av isolasjonen.  Når andre inviterer til kontakt formidles tilbudet også med kroppsspråk – som kan være kontaktskapende eller reservert uavhengig av ordene som sies. Dette har Tore Dag Bøe forsket på i sin avhandling.

11. mars 2016 forsvarer Tore Dag Bøe doktorgradsavhandlingen «They say yes; they don’t say no» - Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative explorationfor ph.d.-graden på Campus Kristiansand.

Tore Dag Bøe har fulgt Fakultet for helse og idrettsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap. Han er stipendiat ved Institutt for psykososial helse. Sørlandet sykehus v/Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) og DPS Strømme har også bidratt til gjennomføring av doktorgradsarbeidet. 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Psykisk helse – å bli ønsket velkommen av andre

Ungdommer som sliter psykisk fortalte i denne doktorgrads-studien om sine opplevelser av endring. Fortellingene om hvordan livet endret seg til det bedre handlet i stor grad om kroppens bevegelser, og mer presist om kroppens bevegelser i samspill med andres bevegelser. Endringer kan slik forstås som kroppslig-etiske hendelser.

Psykiske vansker ble beskrevet slik en jente gjør når hun med fortvilelse fortalte at hun «hadde ingen steder å gå», hun visste ikke «hvor hun skulle gjøre av seg». En annen fortalte om den smertefulle opplevelsen av at andre elever snudde seg og gikk bort når hun nærmet seg dem. Hennes reaksjon var beslutningen om å «aldri si noe til noen, aldri møte andres blikk, bli usynlig».

Fysisk bevegelse åpner for psykisk endring

Bevegelse i samspill med andre var også sentralt når ungdommene fortalte om endring til det bedre. For eksempel fortalte en jente om sine vansker på skolen og hun fortalte om et vendepunkt. Hun bestemte seg for å se etter invitasjoner fra andre elever til å gå med dem. Hun fant en slik invitasjon hos en ny jente på skolen: «Jeg skulle til å si nei, men så klarte jeg å gå over til henne og så sa jeg ja!». Også møtene som psykisk helsetjeneste tilbyr kan åpne for bevegelse. En jente forteller at hun ser frem til å gå på møtene; «Der kan jeg snakke om alt, ingenting jeg sier er dumt. Jeg merker de bryr seg».

Avhandlingen foreslår at psykiske vansker kan forstås som opplevelsen av fremtiden er lukket - for bevegelse - og hjelp kan forstås som dialoger som åpner fremtiden igjen - for bevegelse. Når dialoger skaper endringer handler det ikke bare om hva som sies, men like mye om hvordan en sier det og at dette oppleves som en invitasjon til å delta i dialogen. Denne måten å forstå endringsprosesser retter oppmerksomheten mot etikk, kropp og bevegelse på nye måter og kan bidra til å utvikle god hjelp i psykisk helsearbeid langs nye linjer. 

Disputasfakta:

Kandidaten: Tore Dag Bøe, (1967), er utdannet sosionom ved daværende Høgskolen i Agder og har master i psykisk helsearbeid fra Universitetet i Agder. Han har lang erfaring fra arbeid som psykisk helsearbeider i ulike psykiske helsetjenester; ved psykiatrisk sengepost og senere psykiatrisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus og ved kommunalt dagsenter for psykisk helse i Mandal kommune. Siden 2011 har han vært i permisjon fra sin stilling ved Sørlandet sykehus og har da vært ansatt ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder, først som doktorgradsstipendiat og nå som universitetslektor.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Knut Hamsuns auditorium, B1 001, Campus Kristiansand

Dekan Anders J.W. Andersen leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Fredag 11. mars 2016 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «The concept of ethics within the dialogical perspective on mental health: explain and discuss.”

Tid for disputas: Fredag 11. mars 2016 kl 12:30

Tittel på avhandling: «They say yes; they don’t say no» - Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative exploration.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, eznode://4510  som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor og forskningsleder Gert Biesta - Department of Education, Brunel University of London

Annenopponent: Førsteamanuensis Rolf Sundet, Avdeling for helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge og psykologspesialist ved familieenheten, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Berit Johannessen, Institutt for helse og sykepleievitenskap, Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Kjell Kristoffersen, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, professor Dagfinn Ulland, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus og Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder og professor Jaakko Seikkula, Department of psychotherapy, University of Jyväskylä, Finland.