0
Jump to main content

Tor Jarle Wergeland

Associate Professor

 
Office:
G2017A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Brodahl, Cornelia; Wergeland, Tor Jarle (2007). Digital Fortelling i et faglig og didaktisk perspektiv. Lager, R. (2007). Lek og læring: artikler skrevet av deltakere på kurs i universitetspedagogikk. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17 - 43.
  • Pedersen, Tor Jørund Føreland; Wergeland, Tor Jarle (2021). Pensler eller piksler - Digitale verktøy i kunst og håndverksfaget.
  • Pedersen, Tor Jørund Føreland; Wergeland, Tor Jarle (2020). Kreative digitale verktøy i kunst og håndverksfaget.
  • Wergeland, Tor Jarle (2019). Hav og horisont - platecover.
  • Wergeland, Tor Jarle (2018). Dawara - platecover.
  • Wergeland, Tor Jarle (2018). Visuelle fortellinger – en utforskning av tegneprosesser basert på forestillingsbilder, fantasi og fabulering.
  • Wergeland, Tor Jarle (2017). Trær og fortellinger..
  • Wergeland, Tor Jarle (2015). DIGITAL FORTELLING - en kort fortelling, noen bilder og en fortellerstemme.
  • Wergeland, Tor Jarle (2014). Kunstnerisk møte med en bunker: Utforsking av det skapende potensialet i stedsspesifikke kontekster..
  • Wergeland, Tor Jarle (2012). “Photoshop-tennis og arbeid med digitale fellesbilder”.

Sectors

Research groups

Last changed: 20.02.2019 15:02