0
Jump to main content

Ralph Henk Vaags

Associate Professor

 
Office:
101 ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

Cell phone: +47 456 11 251

Scientific publications

 • Vaags, Ralph Henk (2021). Critical Thinking and Religion. ISBN: 9798469031284. The Philosopher´s Book Publishing House. s 102.
 • Vaags, Ralph Henk (2021). Kritisk tenkning og religion. ISBN: 9798462270147. The Philosopher´s Book Publishing House. s 93.
 • Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind; Vaags, Ralph Henk (2021). Arven etter 1968. ISBN: 9788202700546. Cappelen Damm Akademisk. s 368.
 • Vaags, Ralph Henk (2020). Guds eksistens og Jesu oppstandelse. En kristen filosofi.. ISBN: 9788254314173. Verbum Akademisk. s 258.
 • Vaags, Ralph Henk; Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav Kansgar (2007). Filosofiens historie. ISBN: 9788245001570. Fagbokforlaget. s 138.
 • Vaags, Ralph Henk (2004). Filosofiens hovedspørsmål. ISBN: 8245001562. Fagbokforlaget. s 101.
 • Vaags, Ralph Henk (1996). Kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapsteorien. ISBN: 8276743188. Fagbokforlaget. s 149.
 • Vaags, Ralph Henk (2004). Etikk. ISBN: 9788245002065. Fagbokforlaget. s 136.
 • Vaags, Ralph Henk (1999). Refleksjon og begrunnelse i omsorgsyrket. ISBN: 82-91125-01-5. Sokrates forlag. s 158.
 • Vaags, Ralph Henk (2021). Fra ateist til kristen – om tro og fornuft.
 • Vaags, Ralph Henk (2021). Filosof mener kristendommen er rasjonell: – Man bør kvitte seg med fornuftsstridige trosoppfatninger.
 • Vaags, Ralph Henk (2019). Kritisk tenkning i skolen.
 • Vaags, Ralph Henk (2019). Kristen tro og filosofisk refleksjon.
 • Vaags, Ralph Henk (2019). Augustin - en kristen filosof.

Last changed: 21.06.2018 14:06