0
Jump to main content

Johan Kristian Andreasen

Associate Professor

 
Office:
E1218 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Academic interests

Guidance and counseling

Teacher education

Organizational theory

Teachers digital competence

Projects

Projects: 

- Learning climate and interaction patterns in the relationship between cooperating teachers and student teachers - a student teacher perspective¨

- Teacher educator identity

- Conflicts in teacher education practicum

- Guidance and the emotions - a phenomenological study

- TPACK in teacher education

Scientific publications

  • Kelentric, Marijana; Nagel, Ilka; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Aagaard, Toril; Bueie, Agnete Andersen; Thingnes, Josef; Koch, Susanne Anette Kjekshus; Amdam, Synnøve Hedemann; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann; Skaalvik, Cecilie (2021). Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt.
  • Bergan, Ingvild; Andreasen, Johan Kristian (2021). Partnerskap gjennom praksislærere i delte stillinger.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2021). Lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) – En studie av utviklingen gjennom to kohorter i GLU.
  • Arstorp, Ann-Thérèse; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2020). ProDig prosjektet på UiA. Samtale med Ingvild Bergan og Johan Andreasen.
  • Andreasen, Johan Kristian; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergan, Ingvild (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Partnerskap i lærerutdanning – lærere i delte stillinger ved Universitetet i Agder.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Professional digital competence for teachers in theory and practice.

Last changed: 20.11.2020 09:11