0
Jump to main content

Ellen Margareth Benestad Moi

Associate Professor

 
Office:
I2057 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Haddeland, Kristine; Marthinsen, Gunhild Nordbø; Söderhamn, Ulrika; Flateland, Sylvi Monika; Moi, Ellen Benestad (2022). Experiences of using the ISBAR tool after an intervention: A focus group study among critical care nurses and anaesthesiologists. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 70doi:10.1016/j.iccn.2021.103195.
  • Govertsen, Anne Berit; Aanensen, Cathrine; Moi, Ellen Benestad (2019). Pain teams can provide good support to healthcare personnel in the pain relief of opioid-dependent patients. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. doi:10.4220/sykepleienf.2019.75746.
  • Moi, Ellen Benestad; Söderhamn, Ulrika; Marthinsen, Gunhild Nordbø; Flateland, Sylvi Monika (2019). Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 14 ((74699)(e-74699)). doi:10.4220/Sykepleienf.2019.74699.
  • Moi, Ellen Benestad (2007). Pedagogiske refleksjoner over endringer i veiledning i praktiske studier ved videreutdanningen i intensivsykepleie ved HiA. Skriftsserien ved Universitetet i Agder. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon.
  • Frivold, Gro; Moi, Ellen Benestad (2019). Erfarinsgsdeling fra helhetlig mastergrader.
  • Moi, Ellen Benestad (2019). Søvn i intensivavdeling.
  • Moi, Ellen Benestad; Morland, Ellen (2019). Møt forskeren: Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen.
  • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
  • Moi, Ellen Benestad; Morland, Ellen (2019). Møt forskeren: Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen.
  • Moi, Ellen Benestad (2018). ISBAR - kommunikasjon og telefonkontakt med lege i akutte situasjoner.

Last changed: 29.09.2020 07:09