0
Jump to main content

Elin Gunleifsen

Associate Professor

Philosophiae doctor in nordic languages

 
Office:
E2083B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Selected publications

 

1. Gunleifsen, Elin. 2011. Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet. En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal. Oslo: Novus. [307 p.]

 

2. Gunleifsen, Elin. 2019. DU som avhengig pronomenform i talespråket i Aust-Agder – en undersøkelse i virkelig tid. Oslo: Novus. [314 p.]

3. Gunleifsen, Elin. 2012. Possessiver i interaksjon med bestemthet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.). Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, p. 79-96.

Scientific publications

 • Gunleifsen, Elin (2012). Interaksjonen mellom prosessorer og bestemthet. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. ISBN: 978-82-7099-681-0. Novus Forlag. Kapittel. s 79 - 96.
 • Gunleifsen, Elin (2012). Possessiver i interaksjon med bestemthet. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. ISBN: 978-82-7099-681-0. Novus Forlag. Kapittel. s 79 - 96.
 • Gunleifsen, Elin; Bull, Tove; Andersson, Lars-Gunnar (2010). Elin Gunleifsen: Prototypiske attributive possessive uttrykk : en komparativ studie av talespråklig variasjon og endring hos unge språkbrukere i Kristiansand og Arendal : Ph.d.-disputas ved Universitetet i Agder, 11. desember 2009, svar fra doktoranden:. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 28 (1). s 91 - 126.
 • Gunleifsen, Elin (2006). Den kvalitative forskningssamtalen som metode i sosiolingvistikken. Målbryting. ISSN: 1500-8576. 1 (8). s 117 - 131.
 • Gunleifsen, Elin (2019). Du som avhengig pronomenform i talespråket i Aust-Agder- en undersøkelse i virkelig tid. ISBN: 978-82-8390-016-3. Novus Forlag. s 312.
 • Gunleifsen, Elin (2011). Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet. En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal. ISBN: 978-82-7099-622-3. Novus Forlag. s 307.
 • Gunleifsen, Elin (2020). Mediespråkets påvirkning på skolespråket.
 • Gunleifsen, Elin (2020). Om forholdet mellom r-lyder og retroflekser.
 • Gunleifsen, Elin (2019). Elevers skriving på skolen og i sosiale medier.
 • Gunleifsen, Elin (2019). Geographical and syntactical use and spread of du as personal pronoun in the speech of young people in Southern Norway – a real time study.
 • Gunleifsen, Elin (2016). Sin-genitiven og deres-genitiven.
 • Gunleifsen, Elin (2016). Sociolinguistic and cognitive ways of studying the use of possessive constructions (in spoken Norwegian dialects).
 • Gunleifsen, Elin (2014). Modeller for språklig endring..
 • Gunleifsen, Elin (2014). Hvordan påvirker språket I de nye mediene elevers skriving i skolen?.

Sectors

Research groups

Last changed: 18.03.2020 20:03