0
Jump to main content

Scientific publications

 • Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv (2021). Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 14 (1). s 58 - 69.
 • Sagatun, Solveig; Ask, Torunn Alise (2020). Frontline Professionals Performing Collaborative Work with Low-Income Families: Challenges across Organizational Boundaries. Nordic Journal of Social Research. ISSN: 1892-2783. 11 (1). s 66 - 85.
 • Mølland, Eirin; Vigsnes, Kristine L.; Bøe, Tormod; Danielsen, Hilde; Lundberg, Kjetil; Haraldstad, Kristin; Ask, Torunn Alise; Wilson, Philip; Abildsnes, Eirik (2020). The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. s 1 - 9. doi:10.1177/1403494820956452.
 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2019). Utfordringer i forskerrollen i et interorganisatorisk samarbeid. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. kapittel. s 77 - 98.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Innledning. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Innledningskapittel. s 13 - 21.
 • Ask, Torunn Alise; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Utsatte Barn. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 22 - 44.
 • Salvini, Andrea; Andersen, Anders Johan W.; Ask, Torunn Alise (2016). Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata. Dinamiche di comunità a servizio sociale. ISBN: 978-886741-7414. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kapittel 12. s 193 - 215.
 • Ask, Torunn Alise (2016). Hva synger Nattergalen om? Samskaping av flerkulturell kompetanse mellom studenter og barn i mentorordningen Nattergalen.. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 6. s 83 - 102.
 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2014). Bedre tjenester for barn, unge og deres foreldre. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 137 - 161.
 • Ask, Torunn Alise (2014). Praktikerens ulike posisjoner. Mellom byråkrat og intellektuell?. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. kapittel 6. s 117 - 141.
 • Ask, Torunn Alise (2011). Flyktningfaglig praksis i bakkebyråkratiet - endringer og utfordringer. Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 81 - 101.
 • Ask, Torunn Alise (2011). What about practice? The recurrent question in social work education. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter X. s 149 - 160.
 • Ask, Torunn Alise (2011). Å telle med i fortellingen om eget liv - Om sent-i-livet-migranters erfaringer. Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 199 - 220.
 • Ask, Torunn Alise (2006). Når praksis blir tekst. Om bruk av studenters refleksjonsoppgaver fra sosialt arbeids praksis. Fra undervisning til læring. Høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 49 - 61.
 • Ask, Torunn Alise (2004). Barnehage og barnevern - samarbeid til barnets beste. Horrigmo, Kirsten Johansen og Børre Nylehn: Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen. Institusjonell utvikling, ledelse og organisasjon. Fagbokforlaget. s 92 - 112.
 • Ask, Torunn Alise (2001). Barnevernets møte med media. Repstad,Pål og Anne Ryen (red.): Verneverdig. Fagbokforlaget. Fagbokforlaget. s 99 - 119.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. s 255.
 • Hjort, Katrin; Ask, Torunn Alise; Breistein, Arne; Kristiansen, Aslaug; Olsen, Anne Karin Vikstøl (2017). PROLAB Professionslaboratorier. ISBN: 978-87-89575-08-7. Werkstatt forlag. s 52.
 • Berg, Berit; Ask, Torunn Alise (2011). Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. s 253.
 • Ask, Torunn Alise (2020). «(…) De er inne i fire typer instanser, og så har de så behov for hjelp likevel» Noen intervjudata fra frivillig sektor om samarbeid med og rundt familier med komplekse problemer.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring – Studenterfaringer fra tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd.
 • Ask, Torunn Alise (2019). Co-creation of knowledge between students and children in a mentoring program.
 • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn (2019). Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV.
 • Eide, Solveig Botnen; Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Nordstoga, Sigrid (2018). Child Welfare Concepts - in Transition and Change.
 • Ask, Torunn Alise (2018). "Vulnerable and worthy – children in child welfare discourses" - independent presentation in the symposium "Child Welfare Concepts – in Transition and Change"..

Last changed: 11.03.2021 19:03