0
Jump to main content

Øystein Husefest Meland

Executive Officer

Scientific publications

  • Solheim-Kile, Espen; Lædre, Ola; Lohne, Jardar; Meland, Øystein Husefest (2014). Characteristics of Public-Private Partnerships in Norway. Understanding and improving project based production - Volume 1. ISBN: 978-82-321-0459-8. Akademika forlag. Research paper. s 233 - 244.
  • Meland, Øystein Husefest (2012). Prissetting av kompetanse. Praktisk bruk av valgt evalueringsmodell.
  • Meland, Øystein Husefest (2012). Bruk evalueringsverktøyene bedre.
  • Meland, Øystein Husefest (2012). OPS (offentlig, privat samarbeid), er det løsningen?.
  • Meland, Øystein Husefest (2012). Valg av kontraktstrategi.
  • Meland, Øystein Husefest (2012). Anskaffelse og gjennomføring: Brukerstyrt og kostnadseffektiv - hånd i hånd.
  • Meland, Øystein Husefest; Hannås, Gøril; Robertsen, Karl (2011). SELECTION CRITERIA AND TENDER EVALUATION: THE EQUIVALENT TENDER PRICE MODEL (ETPM).

Last changed: 8.06.2021 09:06