0
Jump to main content

Monica Klungland

Associate Professor

 
Office:
G2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Klungland, Monica (2020). Forskerposisjoner i tilblivelse - intra-aksjon mellom en forsker og elever med kamera i et sammenvevd kunstdidaktisk møte. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 13. s 255 - 270.
  • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv praksis som tilnærming for estetiske fag.
  • Klungland, Monica (2021). Presentasjon av avhandling Materiell-kollektiv praksis.
  • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk..
  • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv etnografi.
  • Klungland, Monica (2021). Material-collective practice. A pedagogical approach for arts and crafts education.
  • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv praksis - En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk.
  • Eriksen, Helen; Klungland, Monica; Jamouchi, Samira (2021). Forskning i Praksisfeltet.
  • Klungland, Monica (2020). Fellesrom eller rom for seg selv? – Vevefellesskap i tilblivelse og tilblivelser i vevefelleskap.

Sectors

Research groups

Last changed: 12.08.2021 14:08