0
Jump to main content

Marit Aamodt Nielsen

Professor Emerita

 
Office:
26013 ( Universitetsveien 26, Kristiansand )

Scientific publications

 • Nielsen, Marit Aamodt (2017). A remark on the Old Norse conjunction ok.. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. XVIIs 235 - 242. doi:10.14746/snp.2017.17.15.
 • Nielsen, Marit Aamodt (2013). Syntaktisk utvikling fra urnordisk til mellomnorsk. Handbok i norrøn filologi. ISBN: 978-82-450-1109-8. Fagbokforlaget. Kapittel 11. s 556 - 598.
 • Nielsen, Marit Aamodt (2007). Syntaktische Entwicklung Syntaktisk utvikling. Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter. s 391 - 431.
 • Christoffersen, Marit (2004). Syntaktisk utvikling. Handbok i norrøn filologi, red. Odd Einar Haugen. Fagbokforlaget. s 303 - 335.
 • Christoffersen, Marit (2003). Noe om bindeord i eldre norsk, særlig om ok, en og nema. Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. red. Jan Terje Faarlund. Novus Forlag. s 13 - 28.
 • Christoffersen, Marit (2002). Da boken kom til Norge (anmeldelse av Bagge, Sverre: Da boken kom til Norge 1000-1537. Norsk idéhistorie.Bind 1.). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (01.feb). s 98 - 105.
 • Christoffersen, Marit (2002). Fór kvinnerevolusjonen forbi Agders kristenliv?. Bjorvand, Agnes Margrethe / Repstad, Pål (red.): "Bløte konsonanter, hard religion?". Kommunion forlag. s 150 - 159.
 • Christoffersen, Marit (2002). Har leddsetninga i norrønt "forfelt"? Et studium av underordna setninger i Magnus Lagabøters landslov. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 20 (2). s 153 - 176.
 • Christoffersen, Marit (2002). Litt om ledd i ekstraposisjon. Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Det humanistiske fakultet.Universitetet i Tromsø. faglig_bok_institusjon. s 51 - 55.
 • Christoffersen, Marit (2002). Nordic language history and research on word order. The Nordic Languages. Walter de Gruyter. s 182 - 191.
 • Christoffersen, Marit (2000). Leddsetninga i norsk - er her spor av mellomnedertysk påvirkning?. Språkkontakt : innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiska språk :forskingsprogrammet Norden og Europa. Nordisk ministerråd. s 153 - 169.
 • Christoffersen, Marit; Bondevik, Jarle m.fl. (1997). Saken er BIFF! Negasjonens plass i eldre og nyere norsk. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen. Alma Mater. s 44 - 52.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nedrelid, Gudlaug; Nielsen, Marit Aamodt (2016). Språkhistorieskriving og språkideologi. Eit utval norske språkhistorikarar. ISBN: 9788270998661. Novus Forlag. s 156.
 • Nielsen, Marit Aamodt (2018). Magnus lagabøtes landslov. Om bakgrunnen for arbeidet med ny tekstutgave..
 • Nielsen, Marit Aamodt (2013). Norsk krimlitteratur.
 • Nielsen, Marit Aamodt (2012). Crime fiction in Norway - past and present.
 • Nielsen, Marit Aamodt (2007). Språket i Mio min Mio av Astrid Lindgren.
 • Nielsen, Marit Aamodt (2005). Influence from English on present-day Norwegian.

Research groups

Last changed: 27.12.2018 10:12