0
Jump to main content

Linda Hye

Senior Adviser

Manager, Executive Education

 
Office:
HU068 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
09.00 - 15.00

Scientific publications

  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2016). Problem-solving at the local level in turbulent times. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. 9. s 202 - 222.
  • Hye, Linda (2015). Karrierejegere, fagentreprenører eller idealister? Motivasjonstrekk blant norske kommunale mellomledere og betydning for måloppnåelse..
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Forvaltningskulturer i norske kommuner.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Hvordan utvikle organisasjonskultur og innovasjonskapasitet i turbulente tider.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Mellomledere som linedansere i kampen for måloppnåelse.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing?.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Objektive trekk og motivasjonelle drivere blant norske kommunale mellomledere - betydning for måloppnåelse?.
  • Hye, Linda (2015). Hvordan utvikle innovativt offentlig lederskap? Ledelse i grenseland mellom forvaltning, tjenesteutvikling og brukerinteresser..
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2014). Identifisering av organisasjonskultur.

Last changed: 7.04.2020 10:04