0
Jump to main content

Johan Kristian Andreasen

Associate Professor

 
Office:
E1218 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Academic interests

Guidance and counseling

Teacher education

Organizational theory

Teachers digital competence

Projects

Projects: 

- Learning climate and interaction patterns in the relationship between cooperating teachers and student teachers - a student teacher perspective¨

- Teacher educator identity

- Conflicts in teacher education practicum

- Guidance and the emotions - a phenomenological study

- TPACK in teacher education

Scientific publications

  • Bergan, Ingvild; Andreasen, Johan Kristian (2021). Partnerskap gjennom praksislærere i delte stillinger.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2021). Lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) – En studie av utviklingen gjennom to kohorter i GLU.
  • Andreasen, Johan Kristian; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergan, Ingvild (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Partnerskap i lærerutdanning – lærere i delte stillinger ved Universitetet i Agder.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Professional digital competence for teachers in theory and practice.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2020). ProDiG-prosjektet ved UiA.
  • Andreasen, Johan Kristian (2019). Lærerutdanneridentitet og samarbeid.

Last changed: 20.11.2020 09:11