0
Jump to main content

Janne Lund

Assistant Professor

Academic interests

Society

Mental health

Adolescence

Projects

PhD project. Societal context and mental health problems among adolescent girls. 

Selected publications

Lund, J., Andersen, A. J., & Haugland, S. H. (2019). The social gradient in stress and depressive symptoms among adolescent girls: A systematic review and narrative synthesis. Norsk Epidemiologi28(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v28i1-2.3048

Scientific publications

  • Lund, Janne; Madsen, Ole Jacob; Haugland, Siri Håvås (2021). Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 255 - 268. doi:10.23865/ntpk.v7.2801.
  • Lund, Janne Hellenes (2012). Vannhumler og andre humler. Barns fantasiuttrykk i en norsk barnehage. Barn. ISSN: 0800-1669. 30 (3). s 7 - 22.
  • Lund, Janne; Røed Skårderud, Jo (2020). Trondheim trekker seg fra ungdataundersøkelsen – Psyker dem ut.
  • Lund, Janne; Bratland Hansen, Vilde (2020). Forsker: Jeg lurer på om du har blitt kult å ha det vanskelig.
  • Lund, Janne; Sand, Espen (2020). Jeg har så lyst til å si «Nei, nå vil vi ikke ha mer blest om psykisk helse".
  • Lund, Janne; Klaussen, Morten (2020). Forsker mener fokus på psykisk helse tar av: - Nå spør jeg om det er nok.
  • Lund, Janne; Damsgaard, E (2019). Sørlandssendinga NRK radio - å gjøre sitt beste.

Last changed: 29.01.2020 12:01