0
Jump to main content

Irina Ivashenko Amdal

Associate Professor

 
Office:
E2312 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
0830-1500

Scientific publications

  • Ivashenko Amdal, Irina; Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.9154.
  • Lazareva, Aleksandra; Ivashenko Amdal, Irina; Danielsen, Kjerstin Breistein; Drange, Eli-Marie D. (2022). Internationalization of Teacher Education During COVID-19. Mobility for Smart Cities and Regional Development - Challenges for Higher Education. Proceedings of the 24th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2021), Volume 1. ISBN: 978-3-030-93904-5. Springer. Kapittel 32. s 311 - 321.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2020). Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 14 (3). doi:10.5617/adno.8421.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2020). «Å kutte navlestrengen». En nyutdannet lærers opplevelse av skolen som organisasjon gjennom sine to første år i yrket. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 91 - 107.
  • Amdal, Irina Ivashenko; Ulvik, Marit (2019). Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 13 (1). s 5 - 24. doi:10.23865/up.v13.1834.
  • Amdal, Irina Ivashenko (2020). Overgangen fra utdanning til lærerarbeid.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2019). Transition into the teaching profession: novice teachers’ experiences of the school as an organisation.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2018). TRANSITION INTO TEACHING PROFESSION: TIME FOR A SYSTEM CHECK.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2018). Stories of novice teachers’ perspectives on pupils.

Last changed: 14.09.2021 15:09