0
Jump to main content

Ingunn Folkestad Breistein

Professor II

 
Office hours:
Monday-Friday 8:30-15:30

Competence within the field of: 
Theology
Church History
Religious Freedom and Human Rights
Secularization
Church - State Relationships
Free Church History and History of Awakenings 

Education and Work Experience

President Ansgar University College (2016-)

Professor II, University of Agder (2016-)

Head of Department, University of Agder (2011-2015)

Teacher, associate professor and research leader at Ansgar University College (1990-2011)

Academic interests

Church History

Ecumenics

Human Rights

Religious Freedom

Religious Dialogue

State and Religion

Projects

Religion and World-Views in Social Context, involving economics and politics

European Bible Belts

Scientific publications

 • Breistein, Ingunn Folkestad (2018). Misjonskirken Norge. Guds barns enhet og menneskers frelse.. Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. ISBN: 978-82-02-59475-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 213 - 231.
 • Breistein, Ingunn Folkestad; Furseth, Inger (2017). A coherent public Policy on Religion in Norway? An Analysis og the 2013 Report "A Society open to Religious and Worldview Diversity". Public Commissions on Cultural and Religious Diversity. ISBN: 9781472472885. Routledge. Chapter 12. s 217 - 239.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2017). Fra toleranse til likebehandling : Om toleransens plass i et livssynsåpent samfunn. Toleranse - Religion - Konflikt. ISBN: 978-82-8314-114-6. Portal forlag. Kapittel. s 229 - 243.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Breistein, Ingunn Folkestad (2016). Når vekkelse blir lærestoff. Vekkelse i læreplaner og lærebøker for grunnskolen i Norge. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis. ISSN: 0346-5438. 58s 55 - 73.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2016). Tverrkirkelig samarbeid etter kirkemøtets vedtak. Fædrelandsvennen. ISSN: 0805-3790.
 • Breistein, Ingunn (2015). Leadership and Funding in Faith Mission Work. The Case of Annie Skau. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 28 (1). s 59 - 75.
 • Breistein, Ingunn (2014). Økonomisk praksis i Annie Skaus misjonsvirksomhet. Gud og Mammon, religion og næringsliv. ISBN: 9788202458997. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 177 - 193.
 • Breistein, Ingunn (2013). De angloamerikanske vekkelsene og deres innflytelse på norsk frikirkelighet. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. ISBN: 978-82-92712-87-0. Portal forlag. Kapittel 10. s 209 - 231.
 • Breistein, Ingunn (2013). En helhetlig tros- og livssynspolitikk - ønskelig og mulig?. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. (4). s 314 - 336.
 • Breistein, Ingunn (2012). Avslutning: Fremtidig religionsstatistikk i Norge. Religionsstatistikk og medlemsforståelse. ISBN: 978-82-519-2940-0. Akademisk Forlag. Artikkel. s 283 - 292.
 • Breistein, Ingunn (2012). Fra dissens til konsensus : økumeniske relasjoner og tilnærmingsmåter i Norge etter 1970. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-519-2851-9. Tapir Akademisk Forlag. Artikkel. s 83 - 92.
 • Breistein, Ingunn (2012). Hvorfor er overgang fra ett trossamfunn til et annet så kontroversielt?. Religionsstatistikk og medlemsforståelse. ISBN: 978-82-519-2940-0. Akademisk Forlag. Artikkel. s 253 - 268.
 • Breistein, Ingunn (2012). Reform of piety in Norway, 1780-1920. Piety and modernity : the dynamics of religious reform in Northern Europe, 1780-1920. ISBN: 978-90-5867-932-1. Leuven University Press. Artikkel. s 307 - 325.
 • Breistein, Ingunn (2012). The Oslo Coalition for freedom of Religion or Belief: ground rules for missionary activities. A learning missional church : reflections from young missiologists. ISBN: 978-1-908355-01-0. Regnum Books. Kapittel. s 99 - 111.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2011). "Dette evangelium hadde Gud båret til ham gjennom en kvinnes vitnesbyrd". Gerda Karijords liv og tjeneste. Guds folk og folkets Gud : artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid : festskrift til Birger Løvlie. ISBN: 978-82-519-2700-0. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel. s 19 - 31.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2010). Gerda Karijord - den første kvinnelige forstander i Norge. Biografin i väckelseforskningen. ISBN: 9789521225239. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. faglig_bok_forlag. s 70 - 86.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2010). Mellom underordning og likestilling. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. s 149 - 170.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2010). Sang og musikk i skolens religionsundervisning 1969-2009. Danningsperspektiver. ISBN: 978-82-519-2652-2. Tapir Akademisk Forlag. s 223 - 239.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2009). Fredrik Fransons syn på kvinnelig tjeneste, sett gjennom skriftet: "Eders døtre skulde profetere". Her er ikke mann eller kvinne. ISBN: 9788299333948. Misjonsforbundet. faglig_bok_forlag. s 25 - 32.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2009). Vilkårene for kvinnelige forkynnere i Det Norske Misjonsforbund 1884-1960. Her er ikke mann eller kvinne. ISBN: 9788299333948. Misjonsforbundet. faglig_bok_forlag. s 33 - 47.
 • Breistein, Ingunn Folkestad; Beckmann, Hege Bjørnestøl (2008). Fellessang som religionsutøvelse?. Gud på Sørlandet. ISBN: 9788292712092. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 115 - 116.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2008). Fra luthersk presteskole til økumenisk utdanningssted. Mellom kirke og akademia : Det teologiske menighetsfakultetet 100 år, 1908-2008. ISBN: 978-82-519-2311-8. Tapir Akademisk Forlag. kap. s 221 - 238.
 • Breistein, Ingunn Folkestad; Eskilt, Ingrid (2008). Økumenikk og misjon - et allianseperspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN: 1504-6605. 62 (4). s 229 - 244.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2006). Når skilsmisse er det beste - frikirkelige perspektiver på stat-kirke-utredningen. Stat, kirke og menneskerettigheter. ISBN: 978-82-7935-224-2. Abstrakt forlag. kap. s 154 - 164.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2005). Moderne prester og pastorer. Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. kap. s 151 - 170.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2003). Die norwegischen Freikirchen und der Kampf für die religiöse Freiheit 1891-1969. Frauen in Freikirchen ; Freikirchen und Politik. ISBN: 3-934109-05-5. Verein für Freikirchenforschung. Kapittel. s 111 - 121.
 • Breistein, Ingunn (2003). Fra statsreligion til skille mellom kirke og stat. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN: 0802-0167. (1). s 31 - 50.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2003). Fra statsreligion til skille mellom kirke og stat. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN: 0802-0167. (1). s 31 - 50.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2002). Den evangelisk lutherske frikirke og forholdet til andre norske frikirker. Midt i livet : den evangelisk lutherske frikirke 1877-2002. Norsk luthersk forlag. s 285 - 308.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2002). Modernitetens følger. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN: 0802-0167. (1). s 25 - 42.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2002). Norske frikirker : moderne i form, ortodokse i teologi?. Frikirkelighet, lavkirkelighet, arbeiderbevegelse og det moderne Norge. Norges Frikirkeråd. faglig_bok_institusjon. s 91 - 98.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2000). Norske dissentere og kampen for religiøs frihet 1814-1961. Dissentere og emigrasjonen. Norges Frikirkeråd. faglig_bok_institusjon. s 5 - 16.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (2000). Norske frikirkers syn på forholdet kirke - stat, sett i historisk lys. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN: 0802-0167. (1). s 62 - 74.
 • Breistein, Ingunn Folkestad (1998). Bibliografi: Bøker og skrifter, artikler og foredrag av Ingulf Diesen 1954-1998. Bibel og vekkelse : festskrift til Ingulf Diesen på 70-årsdagen. Ansgar Teologiske Høgskole / Akademisk fagforlag.
 • Breistein, Ingunn; Høeg, Ida Marie (2012). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. ISBN: 978-82-519-2940-0. Akademisk Forlag. s 294.
 • Breistein, Ingunn (2009). Her er ikke mann eller kvinne. ISBN: 9788299333948. Misjonsforbundet. s 208.
 • Trysnes, Irene; Breistein, Ingunn Folkestad (2018). Gender, Religion and Part Time Work.

Last changed: 21.06.2018 14:06