0
Jump to main content

Scientific publications

 • Herberg, Eva Berthling; Kvaran, Inge (2019). Barnevernspedagogutdanningen og profesjonsutøvelse i historisk perspektiv. Barnevernspedagog : en grunnbok. ISBN: 9788215032504. Universitetsforlaget. Kapittelnummer 3. s 37 - 53.
 • Storhaug, Anita S.; Kvaran, Inge (2019). Helhetlig forståelse av barn og familier - i en barnevernsfaglig kontekst. Barnevernspedagog : en grunnbok. ISBN: 9788215032504. Universitetsforlaget. Kap. 10. s 134 - 144.
 • Kvaran, Inge (2018). Barnevern og skole - samarbeid for barnets beste.. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. Gyldendal Akademisk. Kapittel 9. s 231 - 253.
 • Fauske, Halvor; Kvaran, Inge; Lichtwarck, Willy (2017). Hjelpetiltak i barnevernet: Komplekse problemer og usikre virkninger. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (2). s 45 - 58.
 • Storhaug, Anita Skårstad; Kojan, Bente Heggem; Kvaran, Inge (2012). Enslige mødres kontakt med barnevernet. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (2). s 4 - 17.
 • Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge (2011). Hvordan styrke barnevernfeltet?. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 85 - 89.
 • Kvaran, Inge (2010). Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng. ISBN: 9788290858075. Fellesorganisasjonen. faglig_bok_forlag. s 11 - 17.
 • Kvaran, Inge (2009). Hva slags leder?. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 86 (4). s 270 - 273.
 • Kvaran, Inge (2009). Miljøterapi og miljøterapeutisk arbeid. Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier. Utvalgte tema. ISBN: 978-82-15-01524-8. Universitetsforlaget. s 107 - 126.
 • Kvaran, Inge; Sivertsen, Kirsten Jæger (2003). Forord til norsk utgave. Sosialpedagogikk : grunnlagstenkning, kunnskap og refleksjon. ISBN: 8276748937. Fagbokforlaget. laerebok. s 13 - 15.
 • Kvaran, Inge (2003). Sosialpedagogikken i Norge. Sosialpedagogikk : grunnlagstenkning, kunnskap og refleksjon. ISBN: 8276748937. Fagbokforlaget. laerebok. s 25 - 31.
 • Kvaran, Inge (2001). Det koster å være barn : økonomiske konsekvenser for barn av skilsmisse. Skilsmissens mange ansikter. Høyskoleforlaget. s 89 - 102.
 • Kvaran, Inge (2001). Modernisering av barndommen. Embla. ISSN: 0807-0628. 6 (5). s 16 - 23.
 • Kvaran, Inge (1997). Institusjonsarbeid med barn og unge. Barnevernet : mangfold og mening. Tano Aschehoug. faglig_bok_forlag. s 161 - 172.
 • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen (2019). Barnevernspedagog : en grunnbok. ISBN: 9788215032504. Universitetsforlaget. s 300.
 • Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. ISBN: 9788205477179. Gyldendal Akademisk. s 389.
 • Kvaran, Inge; Holm, Jan (2012). Barnevernsfaglig miljøterapi. ISBN: 978-827634-972-6. Cappelen Damm AS. s 256.
 • Moxnes, kari; Kaul, hjørdis; levin, irene; Kvaran, Inge (2001). Skilsmissens mange ansikter. Om barns og foreldres erfaringer med skilsmisse. ISBN: 8276344038. Array.
 • Kvaran, Inge (2018). Barns rettigheter er styrket.

Last changed: Never.