0
Jump to main content

Elin Arnesen Moseid

Assistant Professor

 
Office:
F3064 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Arnesen Moseid, Elin (2020). Dikt for ungdom. Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 129 - 153.
  • Arnesen, Elin (2018). "Grenser og overganger mellom det realistiske og det fantastiske hos Maria Parr og Håkon Øvreås". Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Kapittel 12. s 185 - 197.
  • Arnesen, Elin (2014). Dikt. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 113 - 128.
  • Arnesen Moseid, Elin (2019). Om lyrikk.
  • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Arnesen, Elin (2016). Løgnaktige ord - sannferdige bilder.

Last changed: 30.10.2020 12:10