0
Jump to main content

Dag Øystein Nome

Associate Professor

 
Office:
E1212 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Nome, Dag Øystein (2020). Toddlers as ignorant citizens: An explorative study of conflicts and negotiations involving toys in kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood. ISSN: 1463-9491. doi:10.1177/1463949120906807.
 • Nome, Dag Øystein (2019). Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 5s 215 - 228. doi:10.23865/ntpk.v5.1416.
 • Nome, Dag Øystein (2019). Å "være sammen" med barn - et kalkulert metodevalg.. Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. ISBN: 978-82-02-56952-5. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 3. s 57 - 77.
 • Nome, Dag Øystein (2018). Social life among toddlers in kindergarten as communicative musicality. Psychology of Music. ISSN: 0305-7356. s 1 - 11. doi:10.1177/0305735618816159.
 • Nome, Dag Øystein (2018). Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 4s 1 - 14. doi:10.23865/ntpk.v4.651.
 • Nome, Dag Øystein (2017). De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger :. Nordisk Barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 14s 17. doi:10.7577/nbf.1800.
 • Birkeland, Nils Rune; Aasebø, Turid Skarre; Nome, Dag Øystein; Wergeland-Yates, Marit (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet :. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 39 (3). s 211 - 227. doi:10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03.
 • Nome, Dag Øystein (2015). Kindergartens- schools without recess: The consequence of an instrumentalist of play.. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. kapittelnummer 1. s 15 - 28.
 • Nome, Dag Øystein (2014). Men er det egentlig lek? : en teoretisk drøfting av den autonome lekens plass i en institusjonalisert barndom. Barn. ISSN: 0800-1669. 32 (4). s 65 - 78. doi:10.5324/barn.v33i4.3515.
 • Nome, Dag Øystein (2014). Mobbing – et forsøk på nye teoretiske perspektiv.. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN: 2244-9140. 3 (1). s 40 - 54.
 • Nome, Dag Øystein (2012). Kroppen som dannelsesarena. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 9 (2). s 144 - 153.
 • Nome, Dag Øystein (2011). Rom for dannelsesperspektiv i skolen – i lys av norsk og svensk privatskolepolitikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 95 (5). s 398 - 407.
 • Nome, Dag Øystein (2011). Skolen – mellom ungdom og sosiale medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 95 (1). s 70 - 78.
 • Nome, Dag Øystein; Spieler, Kristin; Rønning, Grethe Steen (2021). Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen. ISBN: 9788202673437. Cappelen Damm Akademisk. s 149.
 • Nome, Dag Øystein (2019). Hverdagshendelsenes pedagogikk. ISBN: 978-82-02-62669-3. Cappelen Damm Akademisk. s 122.

Last changed: 21.06.2018 14:06