0
Jump to main content

Bjørn Øystein Angel

Professor Emeritus

Scientific publications

 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Fosterhjemsordningen i endring. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 156 - 178.
 • Angel, Bjørn Øystein (2015). Client Self-Management: Promoting Self-Help for Parents of Children in Foster-Care. The British Journal of Social Work. ISSN: 0045-3102. 46 (4). s 1027 - 1043. doi:10.1093/bjsw/bcv025.
 • Angel, Bjørn Øystein; Blekesaune, Morten (2016). Flyttinger i barnevernet En forløpsanalyse av administravtive data. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. Kapittel 4. s 48 - 63.
 • Angel, Bjørn Øystein; Blekesaune, Morten (2015). Placement characteristics and stability: a longitudinal analysis of Norwegian children in foster homes. Child & Family Social Work. ISSN: 1356-7500. 22 (1). s 236 - 245. doi:10.1111/cfs.12223.
 • Angel, Bjørn Øystein (2014). Fagutvikling som en myndiggjøringsprosess. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 163 - 184.
 • Angel, Bjørn Øystein (2014). Foster Children's Sense of Sibling Belonging: The Significance for Biological and Social Ties. Sage Open. ISSN: 2158-2440. doi:10.1177/2158244014529437.
 • Angel, Bjørn Øystein (2013). Children and Explorations of Self-Perception: Life Stories Related to Moves Between Home and Foster Home. Social Work & Society. ISSN: 1613-8953. 11 (1).
 • Angel, Bjørn Øystein; Grønningsæter, Arne Backer (2013). Miljøterapeutteam som skreddersøm i barneverntjenesten?. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 90 (4). s 196 - 211.
 • Angel, Bjørn Øystein (2012). Barns selvoppfatningsarbeid. Livshistorier om flyttinger mellom hjem og fosterhjem. Barn. ISSN: 0800-1669. 30 (3). s 57 - 70.
 • Angel, Bjørn Øystein (2012). Kurs som trening i selvstyringen av foreldre med barn i fosterhjem. Barn. ISSN: 0800-1669. 30 (4). s 73 - 87.
 • Angel, Bjørn Øystein (2011). Hvordan skapes og opprettholdes tvang? – en analyse av barns flyttinger til fosterhjem og hjem igjen. Barn. ISSN: 0800-1669. (1). s 87 - 104.
 • Angel, Bjørn Øystein (2011). Kurs til foreldre med barn i fosterhjem - en selvstyring av foreldre?. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 88 (3). s 128 - 144.
 • Angel, Bjørn Øystein (2010). Barnet som aktør og kunnskapsbærer -en utfordring for barnevernets profesjonelle ekspertise. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 87 (3). s 140 - 151.
 • Angel, Bjørn Øystein (2005). Aggression Replacement Training (ART). En utfordring for praksisfeltet. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 82 (4). s 3 - 13.
 • Angel, Bjørn Øystein (2004). Barnevern og sosialt arbeid. Kunnskap og menneskesyn i evidensbaserte programmer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 1 (3). s 24 - 34.
 • Angel, Bjørn Øystein (2003). Evidensbaserte programmer- kunnskapsformer og menneskesyn i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. (2). s 66 - 72.
 • Angel, Bjørn Øystein (2007). Det vanskelige foreldreskapet : en studie av foreldre somhar deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem : deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern og fosterhjem : et bidrag til barnevernets diskusjoner om foreldreskap. ISBN: 8271176048. Høgskolen i Agder. s 86.
 • Angel, Bjørn Øystein (1999). Barnet mitt bor hos meg igjen. ISBN: 82-7634-231-0. HøyskoleForlaget.
 • Angel, Bjørn Øystein (2020). I hjertet av barnevernet - Kritikk og spenninger, hva skjer?.
 • Angel, Bjørn Øystein (2019). Flyttinger for barn i barnevernet.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Barnevern: Barns flyttinger mellom fosterhjem.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Barnevern og flyttinger mellom fosterhjem.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Flyttinger mellom fosterhjem.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Fosterhjemsflyttinger.

Last changed: 17.01.2021 20:01