0
Jump to main content

Bård Bertelsen

Project Manager

Scientific publications

  • Bertelsen, Bård (2021). Høykonfliktsaker sett fra foreldres ståsted – konfliktarbeid og institusjonell styring.
  • Bertelsen, Bård (2021). Foreldres arbeid i høykonfliktsaker - hvilke verdier er konfliktene knyttet til?.
  • Bøe, Tore Dag; Lidbom, Per Arne; Sundet, Rolf; Hillesund, Odd Kenneth; Bertelsen, Bård (2019). What the world asks of me.
  • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Hillesund, Odd Kenneth; Sundet, Rolf; Lidbom, Per Arne (2019). Stop making sense. Report From A Randomized Text Design Study.

Research groups

Last changed: 18.02.2020 11:02