0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

21. jan 2021
kl 08:30 - 13:00

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Profesjoner i samspill

Tverrprofesjonelt seminar for studenter i tredje studieår fra sykepleie-, vernepleie-, sosionom-, grunnskole- og barnehagelærerutdanningene.

Tidspunkt

21 jan
kl 08:30 - 13:00

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Undervisningen foregår i Zoom.

Plan for dagen

 • 08.30 - 09:00: Webinar-rommet åpner. Innlogging og registrering
 • 09.00 - 09.15: Innledning til dagen v/ faglærere i de ulike utdanningene.
  Bli kjent i gruppene.
 • 09.15 – 12.20: Hva er det nå egentlig som er ditt ansvar? - om profesjon, mandat og etikk v/ Terje Mesel

Gruppearbeid underveis. Diskuter ett av spørsmålene:
Hvordan tar du ditt profesjonelle ansvar?

 • når du ser blåmerkene på «usynlige» lille Ahmed bakerst i klassen?
 • eller når en arbeidskrevende dement på sykehjemmet er svært redd en kollega?
 • eller når Tina i barnehagen tegner «rare» tegninger om en hemmelighet?

Hvordan vurderer du disse eksemplene?

 • Min samvittighet forbyr meg å henvise til abort
 • Jeg håndhilser ikke på kvinner
 • Dette er ikke i tråd med mitt livssyn!
 • Sannheten kommer ikke først hos oss!
 • Jeg krever å få en sykepleier uten hijab!

Pause

Profesjonell bærekraft i risikosoner v/ Terje Mesel

Gruppearbeid underveis. Diskuter ett av spørsmålene:

 • Er vi selv ansvarlige for å vedlikeholde vår profesjonelle bærekraft?
 • Hvordan kan du som kollega bidra til å øke bærekraften i kollegiet?
 • Hva ville du selv ønsket av dine kolleger dersom du opplevde at egen bærekraft
 • sviktet?

Lunsjpause

Skam, skyld og mestring v/ Terje Mesel
Gruppearbeid underveis. Diskuter ett av spørsmålene:
Ansvar og skyld når noe går galt.

 • Hvordan vil du vurdere hvorvidt du eller en kollega er å klandre for dine valg/handlinger?
 • Vil du vurdere deg selv annerledes enn en kollega? Hvorfor?

12.20 – 13.00: Svar på spørsmål fra gruppene og oppsummering v/ Terje Mesel

Refleksjonsnotat og avslutning

Terje Mesel, foto

Terje Mesel er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandets sykehus ABUP.

Mesel har i all hovedsak forsket på ulike tema innenfor profesjonsetikk/klinisk etikk.

Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt- fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017).