0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

18. aug 2022
kl 10:30 - 11:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Gratis

Kjønnsperspektiv + karriereveiledning = mindre kjønnsdelt arbeidsmarked?

Dus bakgrunn med bilde av bærekraftsmålene. Tittel på arrangement og Arendalukas logo i orange.

Tidspunkt

18 aug
kl 10:30 - 11:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Gratis

Om arrangementet

Kun 15 % av alle sysselsatte, jobber i yrker med kjønnsbalanse i Norge i dag. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet får konsekvenser for kjønnsforskjeller i lønn, arbeidsforhold, arbeidstid, karriereutvikling og ulikhet. En betydelig del av kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet skyldes ungdommers valg av utdanning. Kjønn er bevisst og ubevisst en betydelig variabel i avgrensningen av egne valgmuligheter. Dette gjelder i særlig grad valg av yrkesfag.

Agder, Viken og Trøndelag har igjennom det nasjonale samarbeidsprosjektet "Større mangfold - friere valg" sett på hvordan karriereveiledere kan forholde seg til kjønnsperspektivet. Hva gjør veiledere og skolene i Agder, Viken og Trøndelag for å oppmuntre og ivareta de som vurderer eller/ har valgt utradisjonelt? Og hva mener elevene i disse regionene selv skal til for å ta valg uavhengig av kjønnsnormer? Mye tyder på at utfordringen omkring kjønnstradisjonelle karrierevalg bør adresseres på et strukturelt nivå. Så hvordan kan vi gjøre dette? 

Velkommen til Arendalsuka og vårt arrangement. Vi tilrettelegger både for fysisk og digital deltakelse. Arrangementet vil bli strømmet (link kommer fortløpende) og har tegnspråk tolkning. 

Program

(med forbehold om endringer i programmet)

10:30-10:40 Åpning av arrangementet og presentasjon av prosjektets resultater  

10:40-10:50  Hva mener elever selv skal til for å ta valg uavhengig av kjønnsnormer.  En samtale med elever fra yrkesfaglige studieretninger i Agder v/ Reform ressurssenter for menn 

10:50-11:20 Panelsamtale om erfaringer fra arbeid med kjønns- og likestillingsperspektiv i karriereveiledningen  v/ representanter fra karrierenettverkene og fylkeskommunen i Agder, Viken og Trøndelag 

11:20-11:30  Oppsummering og veien videre 

Seminaret arrangeres som en avslutning av prosjektet "Større mangfold - friere valg: tiltak for økt kjønnsperspektiv i karriere - og utdanningsveiledningen» . Prosjektet er et samarbeid mellom Likestillingssenteret KUN Reform og Senter for likestilling , og er finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet.